ATIKA Profi RW 1800-2 príručka

(1)
  • Počet str.: 86
  • Typ súboru: PDF
P
P
r
r
o
o
f
f
i
i
R
R
W
W
1
1
4
4
0
0
0
0
-
-
2
2
P
P
r
r
o
o
f
f
i
i
R
R
W
W
1
1
8
8
0
0
0
0
-
-
2
2
Seite 4

Hand - Rührgerät

Bedienungsanleitung – Sicherheitshinweise – Ersatzteile
Page 9

Handheld agitator

Operating Manual – Safety instructions – Spare parts
Page
14

Agitateur portatif

Instructions d’utilisation – Consignes de sécurité
Pièces de rechange
Стр.
19

Ръчен миксер

Ръководство за обслужванеУказания за безопасност
Резервни части
Str 24
Ruč míchačka
Návod k použití – Bezpečnostní pokyny – Náhradní díly
Side
29

Käsisekoituslaite

Käyttöohje – Turvaohjeet – Varaosat
34.
oldal
Kézi keverőgép
Kezelési útmutató – Biztonsági tudnivalók – Pótalkatrészek
Strana
39
Ručna mješalica
Uputa za uporabu – Sigurnosne upute – Rezervni dijelovi
Pagina
44
Mescolatore a mano
Istruzioni per l’uso – Indicazioni per la sicurezza
Pezzi di ricambio
Side
49

Håndrøreapparat

Brugsanvisning - Sikkerhetsinformasjoner - Reservedeler
Blz. 54

Hand-roerapparaat

Bedieningshandleiding - Veiligheidsinstructies -
Reserveonderdelen
Stronie
59
Mieszarka ręczna
Instrukcja obsługi - Wskazówki bezpieczeństwa -
Części zamienne
S. 64
Aparat manual de malaxare
Instrucţiuni de folosire - Instrucţiuni de protecţie
Piese de schimb
стр. 69

Переносная мешалка

инструкция по эксплуатации -
Указания по технике безопасности - Запасные части
Strana
75
Ručná miešačka
Návod na obsluhu - Bezpečnostné pokyny -
Náhradné dielce
Stran
80
Ročni mešalnik
Navodilo za uporabo – Varnostni napotki – Nadomestni deli

Máte otázku týkajúcu sa ATIKA Profi RW 1800-2?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom ATIKA Profi RW 1800-2 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných ATIKA Profi RW 1800-2 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka ATIKA
Model Profi RW 1800-2
Výrobok Miešačka zmesi a farieb
Jazyk Slovenský, Maďarský, Angličtina
Typ súboru PDF

Najčastejšie otázky

Nižšie nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa ATIKA Profi RW 1800-2.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku