Bestway 51085 príručka

 • 18
  - Jūs esat pilnībā atbildīgi par sava bērna drošību! Bērni līdz 5 gadu
  vecumam ir visvairāk pakļauti riskam. Ņemiet vērā, ka negadījumi nenotiek
  tāpat vien! Esiet modri un rīkojieties nekavējoties!
  - Uzraudzība un rīcība:
  • Bērni ir nepārtraukti un cieši jāuzrauga.
  • Drošības nolūkos jānodrošina vismaz vienas personas uzraudzība.
  • Ja peldbaseinā atrodas vairāki cilvēki, jānodrošina vairāk uzraugu.
  • Pirms iekāpšanas baseinā samitriniet kaklu, rokas un kājas.
  • Apgūstiet visas vajadzīgās glābšanas prasmes, īpaši tās, kas saistītas ar
  bērnu glābšanu.
  • Aizliedziet nirt un lēkt ūdenī.
  • Aizliedziet skraidīt un rotaļāties peldbaseina tuvumā.
  • Neatstājiet rotaļlietas bez uzraudzības baseinā vai tā tuvumā.
  • Baseinā vienmēr uzturiet ūdeni tīru.
  • Turiet ūdens apstrādes līdzekļus drošā attālumā no bērniem.
  - Turiet baseina tuvumā ūdensizturīgu bezvadu tālruni, lai tālruņa sarunu
  laikā jums nebūtu jāatstāj bērni baseinā bez uzraudzības.
  - Ja noticis negadījums:
  • Nekavējoties izņemiet visus bērnus ārā no ūdens.
  • Piezvaniet neatliekamās palīdzības dienestam un rīkojieties atbilstīgi
  norādījumiem.
  • Slapjo drēbju vietā jāuzvelk sausas.
  - Iegaumējiet neatliekamās palīdzības dienestu tālruņa numurus un
  izvietojiet tos baseina tuvumā:
  • Ugunsdzēsēji – 112, 01
  • Ātrā medicīniskā palīdzība – 112, 03
  • Toksikoloģijas centrs – 67042468
  RŪPĪGI IZLASIET ŠOS NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TOS
  TURPMĀKAI UZZIŅAI.
  • Izmantot tikai mājās.
  • Lietošanai tikai ārpus telpām.
  • Bērni var noslīkt arī pavisam seklā ūdenī. Kad baseinu neizmanto, to
  iztukšot.
  • Peldbaseinu neuzstādīt uz betona, asfalta vai citas cietas virsmas.
  • Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas vismaz 2 m attālumā no
  visām būvēm vai citiem priekšmetiem, piemēram, žoga, garāžas, mājas,
  lieliem koku zariem, veļas žāvēšanas nojumēm vai elektrības vadiem.
  • Rotaļājoties ieteicams atrasties ar muguru pret sauli.
  • Patērētājam izmaiņas oriģinālajam seklajam baseinam (piemēram,
  piederumu pievienošana) jāveic saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
  • Saglabājiet salikšanas un uzstādīšanas norādījumus turpmākai uzziņai.
  BRĪDINĀJUMS
  VISPĀRĪGS BRĪDINĀJUMS
  Nekad neatstāt bērnu bez uzraudzības - noslīkšanas risks.
  20
  - Varnost vaših otrok je v celoti vaša skrb! Nevarnostim so najbolj
  izpostavljeni otroci, mlajši od 5 let. Ne pozabite, da se nesreče ne dogajajo
  samo drugim! Bodi pripravljeni pravilno ukrepati!
  - Nadzorujte in ukrepajte:
  • Otroke je treba stalno in pozorno nadzorovati.
  • Za varnost naj skrbi vsaj ena oseba.
  • Nadzor povečajte, če bazen uporablja več ljudi.
  • Pred vstopom v bazen omočite vrat, roke in noge.
  • Naučite se potrebnih postopkov za reševanje, zlasti tistih, ki se nanašajo
  na reševanje otrok.
  • Prepovejte skakanje in potapljanje.
  • Prepovejte tekanje in igranje v bližini bazena.
  • V bližini bazena ali v bazenu, ki je brez nadzora, ne puščajte igrač.
  • Voda v bazenu naj bo zmeraj čista.
  • Izdelke, ki so namenjeni čiščenju vode, hranite izven dosega otrok.
  - V neposredni bližini bazena imejte brezžični telefon, tako da vam v primeru
  telefonskega klica otrok ne bo treba puščati brez nadzora.
  - V primeru nesreče:
  • Otroke nemudoma vzemite iz vode.
  • Pokličite center za pomoč in upoštevajte njihova navodila/nasvete.
  • Mokra oblačila zamenjajte s suhimi.
  - Zapomnite si številke za klic v sili in jih imejte napisane v neposredni
  bližini bazena:
  • Gasilci: 112
  • Nujna zdravniška pomoč: 112
  • Center za zastrupitve
  PROSIMO, DA TA NAVODILA POZORNO PREBERETE IN SHRANITE ZA
  RABO V BODOČE.
  • Samo za domačo uporabo.
  • Samo za uporabo na prostem.
  • Otroci se lahko utopijo že v zelo majhni količini vode. Izpraznite bazen, ko
  ni v uporabi.
  • Ne postavljajte igralnega bazena na beton, asfalt ali drugo trdo površino.
  • Izdelek postavite na ravno površino vsaj 2 m stran od drugih objektov ali
  ovir, kot so ograja, garaža, hiša, viseče veje, vrvi za perilo ali električne
  žice.
  • Otroci naj bodo med igranjem v bazenu s hrbtom obrnjeni proti soncu.
  • Kupec lahko izvirni bazen spremeni (na primer, doda drugo opremo) le v
  skladu z navodili proizvajalca.
  • Navodila hranite, če jih boste v prihodnje še potrebovali.
  OPOZORILO
  SPLOŠNA OPOZORILA
  Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora - nevarnost utopitve.
  19
  - Jūsų vaikų saugumas priklauso tik nuo jūsų! Vaikams iki 5 metų kyla
  didžiausia rizika. Atminkite, kad nelaimės nenutinka tik kitiems! Būkite
  pasiruošę reaguoti!
  - Prižiūrėkite ir imkitės veiksmų:
  • Vaikus reikia prižiūrėti iš arti ir nuolatos.
  • Paskirkite bent vieną už saugumą atsakingą asmenį.
  • Jei baseine yra keletas žmonių, sustiprinkite priežiūrą.
  • Prieš lipami į baseiną, sušlapinkite kaklą, rankas ir kojas.
  • Išmokite būtinų gelbėjimo operacijų, ypač susijusių su vaikų gelbėjimu.
  • Uždrauskite nardyti ir šokinėti.
  • Neleiskite prie baseino bėgioti ir žaisti.
  • Neprižiūrimame baseine ar šalia jo nepalikite žaislų.
  • Vanduo baseine visada turi būti švarus.
  • Vandens priežiūros priemones laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
  - Netoli plaukimo baseino laikykite belaidį vandeniui atsparų telefoną, kad
  skambučio atveju nepaliktumėte vaikų be priežiūros.
  - Nelaimės atveju:
  • Nedelsdami liepkite visiems vaikams išlipti iš baseino.
  • Paskambinkite skubios pagalbos tarnybai ir laikykite jos nurodymų /
  patarimo.
  • Pakeiskite šlapius rūbus sausais.
  - Mintinai išmokite skubios pagalbos tarnybos numerius ir turėkite juos
  matomoje vietoje netoli plaukimo baseino:
  • Ugniagesiai: 112
  • Skubios medicininės pagalbos tarnybos: 112
  • Apsinuodijimų valdymo centras
  ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS, KAD
  GALĖTUMĖTE PERŽIŪRĖTI ATEITYJE.
  • Tik buitiniam naudojimui.
  • Skirta naudoti tik lauke.
  • Vaikai gali nuskęsti labai mažame kiekyje vandens. Nenaudojamame
  baseine nepalikti vandens.
  • Neįrengti vaikams skirtų baseinėlių ant betono, asfalto ar kitokio kieto
  paviršiaus.
  • Padėkite gaminį ant lygaus paviršiaus mažiausiai 2 m atstumu nuo bet
  kokios struktūros arba kliūties, pvz.: tvoros, garažo, namo, medžių šakų,
  drabužių kabyklų arba elektros laidų.
  • Rekomenduojama žaidžiant nusukti nuo saulės.
  • Vartotojas, modifikuodamas negilų vaikų baseiną (pridėdamas priedų),
  turi laikytis gamintojo nurodytų instrukcijų.
  • Pasilikite surinkimo ir montavimo instrukcijas ateičiai.
  ĮSPĖJIMAS
  BENDRAS ĮSPĖJIMAS
  Niekada nepalikti vaiko be priežiūros. Pavojus nuskęsti.
  21
  GENEL UYARI
  Cocuğunuzu asla yalnız bırakmayınız - Boğulma tehlikesi.
  - Çocuklarınızın güvenliği tamamen size bağlı! En büyük riski 5 yaşından
  küçük çocuklar taşıyor. Kazaların sadece başkalarının başına geldiğini
  düşünmeyin! Daima tetikte olun!
  - İzleyin ve harekete geçin:
  • Çocuklar yakından ve devamlı olarak gözetim altında bulundurulmalıdır.
  • Güvenlik için en az bir kişiyi görevlendirin.
  • Yüzme havuzunda birden fazla insan varsa denetimi arttırın.
  • Havuza girmeden önce boynunuzu, kollarınızı ve bacaklarınızı ıslatın;
  • Gerekli kurtarma operasyonlarını, özellikle de çocukları kurtarmayla ilgili
  olanları, öğrenin.
  • Dalma ve atlamayı önleyin;
  • Yüzme havuzunun yakınında koşmayı ve oyun oynamayı yasaklayın.
  • Gözetim altında olmayan bir yüzme havuzunun içinde veya yakınında
  oyuncak bırakmayın.
  • Havuz suyunu her zaman temiz tutun.
  • Su arıtma için gereken ürünleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
  - Telefonunuzun çalması halinde çocuklarınızı denetimsiz bırakmamak için
  havuz kullanılırken havuzun yanında kablosuz ve suya dayanıklı bir telefon
  bulundurun.
  - Kaza durumunda:
  • Bütün çocukları derhal sudan çıkarın.
  • Acil durum desteği isteyin ve bu merkezlerin talimat/tavsiyelerine uyun.
  • Islak kıyafetleri kuru kıyafetlerle değiştirin.
  - Acil durum numaralarını ezberleyin ve bunları yüzme havuzunun
  yakına asın:
  • İtfaiye: (Türkiye için 112);
  • Tıbbi Acil Durum Hizmetleri: (Türkiye için 112);
  • Zehirlenme kontrol merkezi
  LÜTFEN BU TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUN VE GELECEKTE
  BAŞVURU İÇİN SAKLAYIN.
  • Sadece evde kullanım içindir.
  • Sadece açik alanda kullanim içindir.
  • Çocuklar az miktarda suda bile boğulabilir. Kullanmadığınız zaman
  havuzu boşaltınız.
  • Çocuk havuzunu beton, asfalt veya diğer sert yüzeyler üzerine kurmayınız.
  • Ürünü çit, garaj, ev, ağaç dalları, çamaşır ipleri veya elektrik kabloları
  gibi herhangi bir yapı veya engelden en az 2 m uzaklıkta olmak
  kaydıyla, düz bir yüzeye yerleştirin.
  • Oynarken güneşi arkanıza almanız önerilir.
  • Çocuk havuzu üzerinde tüketici tarafından değişiklik yapılması (örneğin
  aksesuar eklenmesi), üreticinin talimatları doğrultusunda
  gerçekleştirilmelidir.
  • Montaj ve kurulum talimatlarını gelecekte başvurmak üzere saklayın.
  UYARI
  22
  - Siguranţa copiilor dvs. depinde doar de dvs.! Copiii mai mici de 5 ani sunt
  în cel mai mare pericol. Amintiţi-vă că accidentele nu se întâmplă doar
  altora! Fiţi pregătiţi să reacţionaţi!
  - Supravegheaţi şi acţionaţi:
  • Supravegherea copiilor trebuie să se facă îndeaproape şi constant.
  • Desemnaţi cel puţin o persoană responsabilă cu siguranţa.
  • Măriţi supravegherea dacă sunt mai multe persoane în piscină.
  • Udaţi-vă gâtul, braţele şi picioarele înainte de a intra în piscină.
  • Învăţaţi operaţiunile de salvare necesare, în special cele referitoare la
  salvarea copiilor.
  • Interziceţi scufundările şi săriturile.
  • Interziceţi alergarea sau jocurile în apropierea piscinei.
  • Nu lăsaţi jucării aproape de piscină sau într-o piscină nesupravegheată.
  • Păstraţi întotdeauna apa din piscină curată.
  • Păstraţi produsele necesare pentru tratarea apei departe de accesul
  copiilor.
  - Păstraţi un telefon fără fir rezistent la apă în apropierea piscinei în timpul
  folosirii acesteia, pentru a evita să vă lăsaţi copiii fără supraveghere în
  cazul apelurilor telefonice.
  - În caz de accident:
  • Scoateţi imediat toţi copiii din apă.
  • Sunaţi pentru ajutor de urgenţă şi urmaţi instrucţiunile/sfaturile lor.
  • Schimbaţi hainele ude cu haine uscate.
  - Nu uitaţi să agăţaţi la vedere numerele de salvare în piscinei:
  apropierea
  Pompieri (18 pentru Franţa);
  • Unitate de prim ajutor/de urgenţă: (15 pentru Franţa);
  • Centru de tratament pentru otrăviri;
  VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ŞI SĂ PĂSTRAŢI ACESTE
  INSTRUCŢIUNI PENTRU CONSULTARE VIITOARE
  • Numai pentru uz casnic.
  • Numai pentru folosire în exterior.
  • Copiii se pot ineca şi in foarte puţină apă. Goliţi piscina atunci cand nu
  este utilizată.
  • Nu instalaţi piscina pentru copii pe beton, pe asfalt sau pe orice altă
  suprafaţă tare.
  • Aşezaţi produsul pe o suprafaţă plană, la cel puţin 2 m de orice structură
  sau obstacol, cum ar fi un gard, un garaj, o casă, ramuri care atârnă
  deasupra, sârme de rufe sau cabluri electrice.
  • Este recomandat să staţi cu spatele la soare când vă jucaţi.
  • Modificarea de către consumator a piscinei originale (de exemplu,
  adăugarea de accesorii) va fi efectuată conform instrucţiunilor
  producătorului.
  • Păstraţi instrucţiunile de asamblare şi de instalare pentru consultare
  viitoare.
  AVERTISMENT
  AVERTISMENT GENERAL
  Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat – pericol de înec.
  23
  - Безопасността на Вашите деца зависи изцяло от Вас! Опасността е
  най-голяма за деца под 5-годишна възраст. Не забравяйте, че
  злополуките не се случват само на другите! Бъдете готови да реагирате!
  - Упражнявайте контрол и предприемайте мерки:
  • Децата трябва да се контролират отблизо и постоянно.
  • Определете поне едно лице, което да се грижи за безопасността.
  • Ако в плувния басейн има няколко лица, повишете контрола.
  • Вратът, ръцете и краката да се мокрят преди влизане в басейна.
  • Научете необходимите спасителни операции, особено тези, които се
  отнасят до спасяване на деца.
  • Забранете гмуркане и скачане.
  • Забранете да се бяга или да се играе в близост до плувния басейн.
  • Не оставяйте играчки в близост или вътре в неконтролиран плувен басейн.
  • Поддържайте водата в басейна винаги чиста.
  • Пазете продуктите, които са необходими за третиране на водата,
  извън достъпа на деца.
  - Когато използвате басейна, трябва да имате под ръка безжичен,
  водоустойчив телефон, за да не оставяте децата си без контрол при
  телефонно повикване.
  - В случай на произшествие:
  • Незабавно изведете от водата всички деца.
  • Обадете се на бърза помощ и изпълнете техните инструкции/съвети.
  • Сменете мокрите дрехи със сухи.
  - Запишете номерата за спешна помощ и ги поставете в близост до
  плувния басейн:
  • Пожарна безопасност: (160 за България)
  • Бърза медицинска помощ: (150 за България)
  • Център за контрол на отравянията
  ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА
  СПРАВКА В БЪДЕЩЕ
  • За употреба само в домашни условия.
  • Само за употреба на открито.
  • Децата могат да се удавят в много малки количества вода. Изпразвайте
  басейна, когато не го използвате.
  • Не поставяйте басейна-играчка върху цимент, асфалт или друг вид
  твърда повърхност.
  • Поставете продукта върху равна повърхност, най-малко на 2 м от
  всяка постройка или препятствие, като например ограда, гараж,
  къща, надвиснали клони, простири или електрически проводници.
  • Препоръчваме по време на игра слънцето да пече гърба.
  • Промяна от страна на потребителя на оригиналния детски басейн
  (например добавянето на аксесоари), се извършва в съответствие с
  инструкциите на производителя.
  • Запазете инструкциите за сглобяване и монтаж за по-нататъшна употреба.
  ВНИМАНИЕ
  ОБЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Никога не оставяйте детето си без надзор - опасност от удавяне.
  24
  - Sigurnost Vaše djece ovisi samo o Vama! Djeca ispod 5 godina najviše su
  u opasnosti. Zapamtite da se nezgode ne događaju samo drugima! Budite
  spremni reagirati!
  - Nadzirite i poduzmite mjere:
  • Nadzor djece mora biti iz blizine i konstantan.
  • Zadužite barem jednu osobu za brigu o sigurnosti.
  • Povećajte nadzor ako je u bazenu nekoliko ljudi.
  • Prije ulaska u bazen namočite vrat, ruke i noge.
  • Naučite potrebne postupke spašavanja, posebno one koje se odnose na
  spašavanje djece.
  • Zabranite ronjenje i skakanje.
  • Zabranite trčanje i igranje pored bazena za plivanje.
  • Nemojte ostavljati igračke pored ili na bazenu koji nije pod nadzorom.
  • Vodu u bazenu održavajte čistom.
  • Proizvod potreban za obradu vode držite izvan dohvata djece.
  - Pored bazena držite bežični vodootporni telefon kako biste izbjegli da dijete
  ostavljate bez nadzora zbog telefonskog poziva.
  - U slučaju nezgode:
  • Odmah izvadite djecu iz bazena.
  • Pozovite hitnu pomoć i slijedite njihove upute/savjete.
  • Mokru odjeću zamijenite suhom.
  - Memorirajte brojeve hitne pomoći i postavite ih pored bazena za
  plivanje:
  • Vatrogasci: (93 za Hrvatsku)
  • Usluga hitne medicinske pomoći: (94 za Hrvatsku)
  • Brza linija za trovanja
  MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE I SPREMITE IH ZA
  BUDUĆU UPORABU.
  • Samo za uporabu u domu.
  • Samo za vanjsku uporabu.
  • Djeca se mogu utopiti u vrlo maloj količini vode. Ispraznite bazen kad se
  ne upotrebljava.
  • Ne postavljajte bazen na beton, asfalt ili drugu tvrdu površinu.
  • Proizvod postavite na ravnoj površini najmanje 2 m od bilo kakvog
  objekta ili prepreke, kao što je ograda, garaža, kuća, viseće grane,
  konopi za sušenje rublja ili električne žice.
  • Preporučujemo da se leđa tijekom igre okrenu suncu.
  • Izmjene koje korisnik vrši na dječjem bazenu (npr. priključivanje
  dodataka) moraju biti obavljene u skladu s uputama proizvođača.
  • Upute za sklapanje i instaliranje spremite za daljnju uporabu.
  UPOZORENJE
  OPĆE UPOZORENJE
  Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora – opasnost od utapanja.
  9
  - Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΑΣ! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
  ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΑ
  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!
  ΝΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ!
  - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ:
  • Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ.
  • ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
  • ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
  • ΒΡΕΞΤΕ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ ΠΡΙΝ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
  • ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ
  ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.
  • ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΒΟΥΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΗΔΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
  • ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
  • ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΟΝΤΑ Η ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΙΣΙΝΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ.
  • ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΘΑΡΟ.
  • ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ
  ΝΕΡΟΥ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
  - ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ
  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
  ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΤΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΕ.
  - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:
  • ΒΓΑΛΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΕΣΩΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ.
  • ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/
  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥΣ.
  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ ΜΕ ΣΤΕΓΝΑ.
  - ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
  ΕΧΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΜΦΑΝΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ
  ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ:
  • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: (199 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)
  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΕΚΑΒ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
  ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ): (166 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)
  • ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑ
  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
  • ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
  • ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ.
  • ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΝΙΓΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ. ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΗΝ
  ΠΙΣΙΝΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.
  • ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΣΦΑΛΤΟ Η
  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.
  • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 m ΑΠΟ
  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΟΜΗ Ή ΕΜΠΟΔΙΟ, ΟΠΩΣ ΦΡΑΚΤΗΣ, ΓΚΑΡΑΖ, ΟΙΚΙΑ, ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ
  ΚΛΑΔΙΑ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΑΠΛΩΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.
  • ΚΑΝΤΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΥΡΙΣΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΟΤΑΝ
  ΠΑΙΖΟΥΝ.
  • Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΓΙΑ
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ
  ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
  • ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
  ΑΝΑΦΟΡΑ.
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ.
  10
  - Безопасность ваших детей зависит только от вас! Дети в возрасте до 5 лет
  подвергаются наибольшему риску. Не забывайте, несчастные случаи могут
  случиться и с вами! Будьте готовы к действиям.
  - Наблюдение и действие:
  • Наблюдать за детьми нужно постоянно, находясь с ними рядом.
  • Назначайте как минимум одного человека ответственным за безопасность.
  • Если в бассейне купается несколько человек, следите за ними
  внимательнее.
  • Прежде чем войти в бассейн намочите шею, руки и ноги
  • Изучите необходимые приемы спасания, особенно спасания детей.
  • Не разрешайте нырять и прыгать в бассейн.
  • Запрещайте бегать и играть рядом с бассейном.
  • Не оставляйте игрушки в бассейне или рядом с ним, когда за
  бассейном никто не следит.
  • Всегда поддерживайте чистоту воды в бассейне.
  • Держите средства для обработки воды вдалеке от детей.
  - Держите беспроводной телефон в водозащитном исполнении рядом
  с бассейном, для того чтобы разговаривая по телефону не
  оставлять детей без присмотра.
  - При несчастном случае:
  • Немедленно выведите всех детей из воды.
  • Позвоните в службу скорой помощи и следуйте их советам /
  • Переоденьте ребенка в сухую одежду.
  - Запомните номера спасательных служб; вывесите их рядом с
  бассейном:
  • Пожарная команда: (в России – 01)
  • Скорая помощь: (в России – 03)
  • Центр неотложной помощи при отравления (в России – 03)
  ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ И ХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.
  • Только для домашнего использования.
  • Только для использования на открытом воздухе.
  • Дети могут утонуть в очень небольшом количестве воды. Выливайте
  воду из бассейна, когда им никто не пользуется.
  • Изделие нельзя устанавливать на бетоне, асфальте и других
  твердых поверхностях.
  • Поместите изделие на ровную поверхность на расстоянии не менее
  2-х метров от любых строений и препятствий, как то: заборов,
  гаражей, домов, нависающих веток деревьев, сушильных веревок и
  электропроводов.
  • Купаться рекомендуется спиной к солнцу.
  • Изменения пользователем бассейна-«лягушатника» (например,
  добавление принадлежностей) должны производиться в
  соответствии с инструкциями производителя.
  • Сохраняйте инструкцию по сборке и установке для дальнейшего изучения.
  ВНИМАНИЕ
  ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Никогда не оставляйте детей без присмотра — опасность утонуть
  11
  - Bezpečnost Vašich dětí je pouze ve Vašich rukách! Děti mladší 5 let jsou při
  používání tohoto výrobku vystaveny značnému nebezpečí. Nezapomeňte,
  že nehoda se může stát i Vám! Buďte připraveni zareagovat!
  - Dohlížejte a reagujte:
  • Dohlížet na děti je nezbytné neustále a z malé vzdálenosti.
  • Pověřte alespoň jednu osobu, která bude dohlížet na bezpečnost.
  • Jestliže je v bazénu několik lidí, zvyšte dohled.
  • Před vstupem do bazénu si osvěžte krk, ramena a nohy.
  • Osvojte si potřebné záchranné činnosti, zejména pak ty, týkající se
  záchrany dětí.
  • Zakažte potápění a skákání.
  • Nedovolte, aby se kolem bazénu běhalo nebo hrály hry.
  • V bazénu ani v jeho blízkosti nenechávejte žádné hračky, pokud není
  nablízku dohlížející osoba.
  • Vodu v bazénu udržujte vždy čistou.
  • Prostředky pro úpravu vody uchovávejte mimo dosah dětí.
  - V době využívání bazénu nechejte v blízkosti bazénu bezdrátový,
  voděodolný telefon, abyste v případě telefonátu nenechali děti bez dozoru.
  - V případě nehody:
  • Okamžitě vytáhněte z vody všechny děti.
  • Volejte příslušnou pohotovost a postupujte dle rad a pokynů operátora.
  • Postiženou osobu převlečte do suchých šatů.
  - Zapamatujte si čísla nouzového volání a umístěte je v blízkosti
  bazénu:
  • Hasiči: (150 pro ČR)
  • Zdravotnická záchranná služba: (155 pro ČR)
  • Toxikologické informační středisko
  PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TYTO POKYNY A USCHOVEJTE JE PRO
  POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
  • Pouze pro domácí použití.
  • Používejte výhradně venku.
  • Děti mohou utonout i ve velmi malém množství vody. Vypusťte brouzdaliště,
  pokud se nepoužívá.
  Neinstalujte brouzdaliště nad betonovým, asfaltovým nebo jiným tvrdým povrchem.
  • Výrobek umístěte na rovný povrch nejméně 2 m od jakékoliv konstrukce
  nebo překážky – například plotu, garáže, domu, převislé větve, šňůry na
  prádlo či elektrického vedení.
  • Při hraní doporučujeme otočit děti zády ke slunci.
  • Pokud bude uživatel provádět úpravy původního bazénu (například
  přidáním doplňků), musí tyto úpravy být provedeny v souladu s pokyny
  výrobce.
  • Pokyny k montáži a instalaci uschovejte pro pozdější použití.
  UPOZORNĚNÍ
  OBECNÉ VAROVÁNÍ
  Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru – nebezpečí utonutí.
  12
  - Dine barns sikkerhet avhenger bare av deg! Barn under 5 år er i størst fare.
  Husk at ulykker ikke er noe som skjer bare med andre! Vær forberedt på
  reagere!
  - Overvåk og grip inn:
  • Overvåking av barna må være tett og konstant.
  • Utpek minst en person som sikkerhetsansvarlig.
  • Øk overvåkingen hvis det er flere mennesker i bassenget.
  • Fukt nakke, armer og bein før du går opp i bassenget.
  • Lær nødvendig livreddingsoperasjoner, særlig dem som er knyttet til
  livredding av barn.
  • Forby dykking og hopping.
  • Forby løping og leking rett i nærheten av bassenget.
  • Ikke etterlat leker i eller i nærheten et ubevoktet svømmebasseng.
  • Hold alltid vannet i bassenget rent.
  • Oppbevar alle produktene som behøves for vannbehandling utenfor
  barns rekkevidde.
  - Hold alltid en trådløs, vanntett telefon i nærheten av bassenget når det er i
  bruk, slik at du ikke behøver å gå fra barna uten oppsyn hvis telefonen
  ringer.
  - Ved ulykkeshendelser:
  • Ta alle barns straks ut av bassenget.
  • Ring nødhjelp og følg dres instruksjoner/råd.
  • Skift ut våte klær med tørre.
  - Husk nødnumrene og heng dem opp i nærheten av bassenget:
  • Brannvesen: (18 for Frankrike)
  • SAMU (Medisinsk nødtjeneste): (15 for Frankrike)
  • Gifttelefonen
  VENNLIGST LES DISSE INTRUKSJONE NØYE, OG OPPBEVAR DEM
  FOR SENERE KONSULTASJON.
  • Bare for privat bruk.
  • Kun for utendørs bruk.
  • Barn kan drukne i svært små vannmengder. Tøm bassenget når det ikke
  er i bruk.
  • Plaskebassenget skal ikke plasseres på betong, asfalt eller andre harde
  overflater.
  • Plasser produktet på en jevn overflate, minst 2 m fra alle strukturer eller
  hindringer, slik som gjerder, garasje, hus, overhengende greiner,
  klessnorer eller strømkabler.
  • Vi anbefaler å ha ryggen vendt mot solen under lek.
  • Forbrukers modifisering av det originale plaskebassenget (for eksempel
  tilføyelse av tilbehør) skal utføres i henhold til produsentens
  instruksjoner.
  • Oppbevar monterings- og installasjonsinstruksjonene for senere
  konsultasjon.
  ADVARSEL
  GENERELL ADVARSEL
  La aldri barnet leke uten tilsyn - drukningsfare.
  8
  - A segurança dos seus filhos depende unicamente de si! As crianças
  com menos de 5 anos têm um maior risco. Lembre-se de que os
  acidentes não acontecem apenas aos outros! Esteja preparado para
  reagir!
  - Vigie e actue:
  A supervisão das crianças tem de ser constante e vizinha.
  • Disponibilize pelo menos uma pessoa responsável pela segurança.
  Aumente a vigilância sempre que estejam várias pessoas na piscina.
  • Molhe o pescoço, braços e pernas antes de entrar na piscina.
  Aprenda como proceder em operações de salvamento, especialmente
  aquelas relacionadas com crianças.
  • Proíba os mergulhos e saltos para a água
  • Proíba a corrida e jogos à beira da piscina
  • Não deixe brinquedos perto ou dentro de uma piscina não vigiada
  • Mantenha sempre a água da piscina limpa
  • Mantenha os produtos necessários ao tratamento da água longe do
  alcance das crianças.
  - Tenha um telefone sem fio resistente à água nas proximidades da
  piscina durante a sua utilização de modo a evitar de deixar as crianças
  sem supervisão no caso de chamadas telefónicas.
  - Em caso de acidente:
  • Retire imediatamente todas as crianças da água.
  • Contacte o serviço de emergência e siga as instruções/conselhos.
  • Substitua o vestuário molhado por outro seco.
  - Memorize-os números de emergência e exibia-os perto da piscina:
  • Bombeiros: (112 para Portugal)
  • SEM (Serviço de Emergência Médica): (112 para Portugal)
  • Centro de Informação Antivenenos: 808 250143
  POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
  PARA FUTURAS REFERÊNCIAS.
  Apenas para uso doméstico.
  Apenas para uso no exterior.
  As crianças podem afogar em muito pequenas quantidades de água.
  Esvazie a piscina quando não estiver a usá-la.
  • Não instale a piscina de patinhar sobre cimento, asfalto ou qualquer outra
  superfície dura.
  • Colocar o produto numa superfície plana, a pelo menos 2 m de qualquer
  estrutura ou obstáculo, como uma cerca, garagem, casa, galhos
  pendentes, cordas para a roupa ou cabos eléctricos.
  • Recomenda-se estar de costas para o sol enquanto se joga.
  A modificação pelo consumidor da piscina original (por exemplo pela
  adição de acessórios) será realizada de acordo com as instruções do
  fabricante.
  • Conserve as instruções de montagem e instalação para futura referência.
  ATENÇÃO
  ADVERTÊNCIAS GERAIS
  Nunca deixe a criança desacompanhada - risco de afogamento.
  7
  - Dine børns sikkerhed afhænger kun af dig! Børn under 5 år er mest
  udsatte. Husk at ulykker ikke kun rammer andre! Vær parat til at handle!
  - Hold øje og grib ind:
  • Hold dig tæt på børnene hele tiden.
  • Udnævn mindst én person til at være ansvarlig for sikkerheden.
  • Hvis der er mange personer i poolen, bør der være flere til at holde øje
  med sikkerheden.
  • Gør hals, arme og ben våde, før du går op i poolen.
  • Lær de nødvendige redningsaktioner, især dem som handler om,
  hvordan man redder børn.
  • Forbyd hop og hovedspring.
  • Forbyd løb og leg i nærheden af poolen.
  • Efterlad ikke legetøj i nærheden af eller i en pool, hvis der ikke er opsyn
  med den.
  • Hold altid vandet i poolen rent.
  • Opbevar produkterne til behandling af vand utilgængeligt for børn.
  - Sørg for at have en trådløs vandtæt telefon i nærheden af poolen under
  brug, så du kan tage telefonen og samtidig holde opsyn med børnene.
  - I tilfælde af ulykker:
  • Få straks alle børn ud af poolen.
  • Ring på nødkaldet og følg de givne instruktioner/råd.
  • Erstat vådt tøj med tørt.
  - Gem nødopkaldsnumrene og sæt dem op tæt på poolen:
  • Brandvæsenet: 112
  • SAMU (akut medicinsk assistance): 112
  • Giftkontrolcenter
  LÆS VENLIGST DISSE INSTRUKSER OMHYGGELIGT FOR SENERE
  REFERENCE.
  • Kun til privat brug.
  • Kun til udendørs brug.
  • Børn kan drukne i en meget lille mængde vand. Tøm bassinet, når det
  ikke er i brug.
  Anbring ikke soppebassinet på beton, asfalt eller andre hårde overflader.
  • Placer produktet på en overflade, hvor der er mindst 2 meter til
  konstruktioner som hegn, garage, hus, hængende grene,
  vasketøjssnore eller elektriske ledninger.
  • Det anbefales at ryggen vender mod solen under leg.
  • Ændringer foretaget af ejeren af det originale soppebassin (for eksempel
  påsætning tilbehør) skal udføres i henhold til producentens anvisninger.
  • Opbevar monterings- og installationsvejledningen til fremtidig brug.
  ADVARSEL
  GENERELLE ADVARSLER
  Lad aldrig barnet være uden opsyn - fare for drukning.
  6
  - ¡La seguridad de los niños depende solo de usted! Los niños menores de 5
  años están expuestos a un mayor riesgo. ¡Recuerde que los accidentes no
  solo ocurren a otras personas! ¡Esté preparado para reaccionar rápidamente!
  - Vigile y tome las acciones necesarias:
  • Se ha de vigilar a los niños de cerca y de manera constante.
  • Asegúrese de que hay al menos una persona a cargo de la seguridad.
  • Aumente la vigilancia si hay varias personas en la piscina.
  • Moje el cuello, brazos y piernas antes de entrar a la piscina
  • Aprenda las operaciones de primeros auxilios necesarias,
  especialmente las relativas a los niños.
  • No deje correr ni saltar.
  • Se prohíbe correr y jugar cerca de la piscina.
  • No deje ningún juguete cerca de la piscina o en ésta si no está vigilada.
  • Mantenga siempre el agua de la piscina limpia.
  • Mantenga los productos necesarios para el tratamiento del agua fuera
  del alcance de los niños.
  - Mantenga un teléfono inalámbrico resistente al agua cerca de la piscina
  para evitar tener que dejar a los niños sin vigilancia en caso de llamadas
  de teléfono.
  - En caso de accidente:
  • Saque al niño del agua inmediatamente.
  • Llame al servicio de emergencias y siga sus instrucciones y consejos.
  • Sustituya la ropa mojada con ropa seca.
  - Memorice los números de emergencias y manténgalos a la vista
  cerca de la piscina:
  • Bomberos: (112 en España)
  • SEM (Servicios de Emergencias Médicas): (112 en España)
  • Centro de tratamiento de intoxicaciones
  LEA Y GUARDE CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES PARA
  CONSULTARLAS EN EL FUTURO.
  • Solo para uso doméstico.
  • Use sólo en el exterior.
  • Los niños pueden ahogarse en cantidades muy pequeñas de agua. Vaciar la
  piscina cuando no esté en uso.
  • No instale la piscina para niños sobre hormigón, asfalto o cualquier otra
  superficie dura.
  • Coloque el producto sobre una superficie plana a una distancia de al
  menos 2 metros de cualquier estructura u obstrucción tales como
  vallas, garajes, casas, ramas de árboles, conexiones de la lavadora o
  cables eléctricos.
  • Recomendamos ponerse de espaldas al sol cuando se juega.
  • Las modificaciones de la piscina infantil original por parte del comprador
  (por ejemplo, la incorporación de accesorios) deben llevarse a cabo de
  acuerdo con las instrucciones del fabricante.
  • Guarde las instrucciones de montaje e instalación para consultarlas en el futuro.
  ADVERTENCIA
  ADVERTENCIAS GENERALES
  Nunca deje a su hijo sin supervisión-peligro de ahogamiento.
  17
  - A gyermekeinek a biztonsága csak Öntől függ! Az 5 év alatti gyermekek
  vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak! Ne felejtse el, hogy balesetek
  nem csak másokkal történhetnek! Legyen mindig felkészülve az azonnali
  reagálásra!
  - Biztosítsa a felügyeletet és tegye meg a szükséges intézkedést:
  • Biztosítsa a megfelelő és állandó felügyeletet.
  • Legalább egy személyt bízzon meg a felügyelettel.
  • Fokozottan ügyeljen a medencére, ha abban több személy tartózkodik.
  • Mielőtt a medencébe lépne, nedvesítse be a nyakát, karjait és lábait.
  • Ismerkedjen meg az elengedhetetlen életmentési módokkal, különösen a
  gyermekek mentésére vonatkozó szabályokkal.
  • Ne engedje meg, hogy a vízbe fejest vagy más módon ugráljanak.
  • A medence közelében tiltsa meg a szaladgálást és játszadozást.
  • Ne hagyjon játékokat a felügyelet nélkül hagyott medencében vagy
  mellette.
  • A medence vizét mindig tartsa tisztán.
  • A víztisztító szereket úgy tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzájuk.
  - A medence használata közben tartson a közelben egy vezeték nélküli,
  vízálló telefont, hogy a gyermekeket ne kelljen felügyelet nélkül hagynia a
  telefonálás alatt.
  - Baleset esetén:
  • Vegye ki azonnal az összes gyereket a vízből.
  • Hívja a segélykérő számot és kövesse az utasításaikat/tanácsaikat.
  • A nedves ruházatot cserélje szárazra.
  - Jegyezze meg a segélykérő telefonszámokat és tegye ki őket a
  medence közelében:
  • Tűzoltóság: (105 Magyarországon)
  • Országos Mentőszolgálat: (104 Magyarországon)
  • Toxikológiai Központ
  OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT,
  HOGY A KÉSŐBBIEK SORÁN IS RENDELKEZÉSRE ÁLLJANAK.
  • Csak otthoni használatra.
  • Csak szabadtéri használatra.
  • A gyermekek a nagyon kis mennyisegű vizben is megfulladhatnak. Uritse
  ki a medencet, ha nincs használatban.
  • Ne helyezze a pancsolómedencét betonra, aszfaltra vagy más kemény
  felületre.
  • A terméket lapos felületen állítsa fel, legalább 2 m-re bármilyen
  építménytől vagy akadálytól, mint pl. kerítés, garázs, ház, lelógó ágak,
  ruhaszárító kötelek vagy villanyvezetékek.
  • A játék közben ajánlatos a napnak háttal állni.
  • Az eredeti lubickoló medence fogyasztó általi módosítását (pl. tartozékok
  hozzáadása) a gyártó utasításai szerint kell elvégezni.
  • A használati és összeszerelési utasítást őrizze meg, hogy az később is
  rendelkezésre álljon.
  FIGYELMEZTETÉS
  ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉS
  Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket. Fulladásveszély.
  5
  - De veiligheid van uw kinderen is in uw handen! Kinderen jonger dan 5
  jaar lopen het grootste gevaar. Vergeet niet dat ongelukken niet alleen
  aan anderen overkomen! Wees klaar om te reageren!
  - Superviseer en onderneem actie:
  • Supervisie van kinderen moet ban dichtbij gebeuren en constant zijn.
  • Minstens een person moet instaan voor de veiligheid.
  • Verhoog de supervisie indien er meer personen in het zwembad
  aanwezig zijn.
  • Maak de armen en benen nat vooraleer het zwembad te betreden.
  • Leer de nodige reddingsoperaties, vooral ten opzichte van kinderen.
  • Verbied duiken en springen.
  • Verbied rennen en spelen rond het zwembad.
  • Laat geen speelgoed achter in of naast een onbewaakt zwembad.
  • Houd het zwembadwater altijd schoon.
  • Bewaar de producten voor de waterbehandeling buiten het bereik van
  kinderen.
  - Houd een draadloze waterbestendige telefoon in de buurt van het
  zwembad om te vermijden dat de kinderen onbewaakt achtergelaten
  worden wanneer de telefoon rinkelt en u moet antwoorden.
  - In geval van een ongeluk:
  • Laat alle kinderen onmiddellijk uit het water komen.
  • Bel de hulpdiensten en volg hun instructies/advies op.
  • Vervang natte kleding door droge.
  - Memoriseer de noodoproepnummers en houd ze in de buurt van
  het zwembad:
  • Brandweer: 112
  • SAMU (Medische Nooddienst): 112
  Antigifcentrum
  LEES AANDACHTIG EN BEWAAR DE INSTRUCTIES VOOR LATERE
  RAADPLEGING.
  • Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
  • Enkel voor gebruik buitenshuis.
  • Kinderen kunnen verdrinken in kleine hoeveelheden water. Maak het
  zwembad leeg wanneer het niet wordt gebruikt.
  • Plaats het kinderzwembad niet op beton, asfalt of een ander hard
  oppervlak.
  • Plaats het product op een genivelleerde ondergrond, op minstens 2 m
  van elke structuur of hindernis zoals een omheining, garage, woning,
  overhangende takken, waslijnen of elektrische draden.
  • Het is raadzaam tijdens het spel de rug naar de zon te keren.
  • Wijzigingen door de consument van het origineel kinderzwembad
  (bijvoorbeeld de toevoeging van accessoires) moeten worden uitgevoerd
  volgens de instructies van de fabrikant.
  • Bewaar de instructies voor de assemblage en installatie voor latere
  raadplegingen.
  ALGEMENE WAARSCHUWING
  Laat je kind nooit zonder toezicht. – verdrinkingsgevaar.
  WAARSCHUWING
  16
  - Bezpieczeństwo twoich dzieci zależy tylko od Ciebie! Na niebezpieczeństwo
  najbardziej są narażone dzieci w wieku poniżej 5 lat. Pamiętaj, że wypadki
  nie zdarzają się tylko innym! Bądź gotowy, aby od razu zareagować!
  - Zapewniaj nadzór i podejmuj stosowne działania:
  • Zapewniaj ścisłą i stałą opiekę nad dziećmi.
  • Wyznacz co najmniej jedną osobę do pilnowania.
  • Gdy w basenie znajduje się więcej osób, zapewnij większą kontrolę.
  • Przed wchodzeniem do basenu ochlap wodą szyję, ramiona i nogi.
  • Zapoznaj się z niezbędnymi czynnościami ratowniczymi, zwłaszcza z tymi,
  które dotyczą ratowania dzieci.
  • Nie pozwalaj nurkować i skakać do wody.
  • Nie pozwalaj na bieganie i zabawę w pobliżu basenu.
  • Nie zostawiaj zabawek obok basenu lub w nim, gdy basen pozostawiony
  jest bez opieki.
  • Zawsze dbaj o czystość wody w basenie.
  • Trzymaj środki do uzdatniania wody poza zasięgiem dzieci.
  - W czasie korzystania z basenu trzymaj wodoszczelny telefon
  bezprzewodowy w jego pobliżu, aby nie zostawić dzieci bez opieki w czasie
  rozmowy telefonicznej.
  - W razie wypadku:
  • Zabierz natychmiast wszystkie dzieci z wody.
  • Zadzwoń pod numer odpowiednich służb i postępuj według ich
  instrukcji/zaleceń.
  • Zmień zamoczone ubranie na suche.
  - Zapamiętaj numery telefonów służb ratunkowych i wywieś je w pobliżu
  basenu:
  • Straż pożarna: (998 w Polsce)
  • Pogotowie ratunkowe: (999 w Polsce)
  • Centrum Toksykologiczne
  PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE, ŻEBY MOŻNA
  BYŁO KORZYSTAĆ Z NICH W PÓŹNIEJSZYM CZASIE UŻYTKOWANIA.
  • Wyłącznie do użytku domowego.
  • Tylko do użytku na zewnątrz.
  Dzieci mogą utonąć w bardzo małej ilości wody. Opróżnij basenik gdy nie
  jest używany.
  • Nie instaluj baseniku do pluskania na betonie, asfalcie lub jakiejkolwiek
  innej twardej powierzchni.
  • Produkt stawiaj na równej powierzchni, w odległości co najmniej 2 m od
  wszelkiej budowli lub przeszkód, takich jak ogrodzenie, garaż, dom,
  zwisające gałęzie, sznurki do wieszania prania lub przewody elektryczne.
  • Zaleca się odwracać do słońca tyłem w czasie zabawy.
  • Wszelkie modyfikacje oryginalnego brodzika dokonywane przez
  konsumenta (na przykład dodanie akcesoriów) powinny być
  przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta.
  • Instrukcje montażu należy zachować, aby później też można było z nich
  korzystać.
  OSTRZEŻENIE
  OSTRZEŻENIE OGÓLNE
  Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez nadzoru – niebezpieczeństwo utonięcia.
  4
  - La sicurezza dei bambini dipende unicamente da te! I bambini di età inferiore
  ai 5 anni sono maggiormente esposti ai rischi. Gli incidenti non succedono
  solo agli altri: Occorre essere sempre pronti a reagire!
  - Supervisione e azioni da intraprendere:
  • Controllare attentamente e continuamente i bambini.
  • Scegliere almeno una persona responsabile per la sicurezza.
  • Garantire una maggiore supervisione nel caso in cui la piscina venga
  utilizzata da più persone.
  • Bagnarsi il collo, le braccia e le gambe prima di entrare in piscina.
  • Imparare le operazioni di primo soccorso, specialmente quelle relative al
  salvataggio di bambini.
  • Non tuffarsi in piscina e non saltare al suo interno.
  • Evitare di correre o giocare attorno alla piscina.
  • Non lasciare giocattoli all'interno o nelle vicinanze di una piscina non controllata.
  • Tenere l'acqua della piscina sempre pulita.
  • Tenere i prodotti utilizzati per il trattamento dell'acqua lontano dalla
  portata dei bambini.
  - Tenere nelle vicinanze della piscina un telefono cordless impermeabile in
  modo da non lasciare i bambini senza supervisione per rispondere alle chiamate.
  - In caso di incidente:
  • Fare uscire immediatamente i bambini dall'acqua.
  • Chiamare il pronto intervento e seguire le istruzioni/raccomandazioni fornite.
  • Togliere i vestiti bagnati e indossare indumenti asciutti.
  - Memorizzare i numeri di emergenza e tenerli sempre nelle vicinanze
  della piscina:
  • Vigili del fuoco: 112
  • Emergenza sanitaria: 112
  • Centro antiveleni
  LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E CONSERVARE IL MANUALE
  PER RIFERIMENTO FUTURO.
  • Solo per uso domestic.
  • Solo per ambienti esterni.
  • I bambini possono annegare in quantità d'acqua molto piccole. Svuotare la
  piscina quando non in uso.
  • Non installare la piscinetta su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie
  dura.
  • Posizionare il prodotto su una superficie livellata ad almeno 2 metri di
  distanza da strutture quali recinti, garage, pareti dell'abitazione, rami
  sporgenti, fili per stendere il bucato o cavi elettrici.
  • È consigliabile posizionare la piscina controsole.
  • Le modifiche apportate dal cliente alla piscina per bambini (ad esempio
  l’aggiunta di accessori) devono essere effettuate attenendosi alle
  istruzioni del produttore.
  • Conservare le istruzioni di montaggio e installazione come riferimento futuro.
  AVVERTENZA
  AVVERTENZA GENERALE
  Non lasciare mai i bambini senza sorveglianza - pericolo di annegamento.
  15
  - Bezpečnosť vašich detí závisí len na vás! Najväčšiemu riziku sú vystavené
  deti mladšie ako 5 rokov! Nezabudnite, že nešťastie nechodí po horách!
  Buďte pripravení reagovať!
  - Dohliadať a zakročiť:
  • Na deti musíte neustále dohliadať v ich blízkosti.
  • Za bezpečnosť musí zodpovedať aspoň jedna osoba.
  • Ak je v bazéne niekoľko ľudí, zvýšte dohľad.
  • Pred vstupom do bazéna im namočte krk, plecia a nohy.
  • Naučte sa činnosti potrebné pre záchranu, hlavne tie, ktoré sa týkajú
  záchrany detí.
  • Zakážte ponárať sa a skákať
  • Zakážte behať a hrať sa v blízkosti bazéna.
  • Nenechávajte hračky v bazéne, ktorý nie je pod dozorom, ani v jeho
  blízkosti.
  • Vodu v bazéne udržiavajte v čistote.
  • Produkty potrebné na úpravu vody udržiavajte mimo dosahu detí.
  - Keď používate bazén, bezdrôtový vodovzdorný telefón majte uložený v
  jeho blízkosti, aby ste v prípade telefonického hovoru nenechali deti bez
  dozoru.
  - V prípade nehody:
  • Okamžite vytiahnite deti z vody.
  • Zavolajte tiesňovú linku a riaďte sa ich pokynmi/radami.
  • Vlhké oblečenie vymeňte za suché.
  - Zapamätajte si čísla tiesňových liniek a vystavte ich v blízkosti
  bazéna:
  • Hasiči: (150 pre SR)
  • Záchranná zdravotná služba: (155 pre SR)
  • Stredisko pomoci v prípade otravy
  TIETO POKYNY SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE A ODLOŽTE SI ICH PRE
  POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.
  • Iba na domáce použitie.
  • Určené len pre vonkajšie použitie.
  • Deti sa môžu utopiť vo veľmi malom množstve vody. Vyprázdnite bazén,
  keď sa nepoužíva.
  Neinštalujte detský nafukovací bazén na betóne, asfalte alebo na akomkoľvek
  inom tvrdom povrchu.
  • Produkt umiestnite na rovný povrch aspoň 2 m od akejkoľvek
  konštrukcie alebo prekážky, ako je plot, garáž, dom, previsnuté konáre,
  šnúry na bielizeň alebo elektrické drôty.
  • Pri hre odporúčame otočiť sa chrbtom k slnku.
  • Spotrebiteľské zmeny pôvodného bazénika (napríklad pridanie
  doplnkov) musia prebiehať v súlade s pokynmi výrobcu.
  • Pokyny pre montáž a inštaláciu si odložte pre použitie v budúcnosti.
  UPOZORNENIE
  VŠEOBECNÉ UPOZORNENIE
  Nikdy nenechajte vaše dieťa bez dozoru – nebezpečenstvo utopenia.
  3
  ACHTUNG
  - Die Sicherheit Ihres Kindes ist allein von Ihnen abhängig! Kinder unter 5 Jahren sind
  der größten Gefahr ausgesetzt. Denken Sie daran, Unfälle passieren nicht nur
  anderen! Seien Sie darauf vorbereitet!
  - Beaufsichtigen Sie und ergreifen Sie Maßnahmen:
  • Kinder sind ständig aus der Nähe zu überwachen.
  • Beauftragen Sie mindestens eine Person, die Verantwortung für die
  Sicherheit zu tragen.
  • Erhöhen Sie die Aufsicht, wenn sich mehrere Personen im
  Swimming-Pool befinden.
  • Machen Sie Ihren Hals, Ihre Arme und Beine nass, bevor Sie in den Pool steigen.
  • Lernen Sie notw endige Rettungsaktionen, insbesondere solche, die der
  Rettung von Kindern dienen.
  • Springen und Tauchen verboten.
  • Rennen und Spielen in Swimming-Pool-Nähe verboten.
  • Lassen Sie kein Spielzeug in einem unbeaufsichtigten Swimming-Pool
  oder in dessen Nähe.
  • Halten Sie das Poolwasser immer sauber.
  • Bewahren Sie die Produkte zur Wasseraufbereitung außerhalb der
  Reichweite von Kindern auf.
  - Halten Sie ein wasserbeständiges, schnurloses Telefon in Poolnähe bereit,
  damit Kinder nie unbeaufsichtigt bleiben, wenn Sie mit jmd. telefonieren.
  - Bei einem Unfall:
  • Holen Sie alle Kinder sofort aus dem Wasser.
  • Verständigen Sie den Notdienst und befolgen Sie dessen Anweisungen/Ratschläge.
  • Ersetzen Sie nasse Kleidung durch trockene.
  - Bringen Sie ein Memo mit den Notrufnummern in Poolnähe an und
  prägen Sie sich diese ein:
  • Feuerwehr: (112 für Deutschland)
  • Rettungsdienst Notarzt: (112 für Deutschland)
  • Giftinformationszentrum
  DIESE ANWEISUNGEN BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUM SPÄTEREN
  NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
  • Nur für den Hausgebrauch.
  • Nur im freien verwenden.
  • Kinder können bereits in kleinen Wassermengen ertrinken. Das Becken ist zu
  leeren, wenn es nicht in Gebrauch ist.
  • Das Planschbecken darf nicht über Beton, Asphalt oder einer anderen harten
  Oberfläche aufgebaut werden.
  • Das Produkt auf einer ebenen Fläche und mindestens 2m fern von
  Gebäuden oder Hindernissen, wie Umzäunungen, Garagen, Häuser,
  Überhänge, Wäscheleinen oder elektrische Leitungen aufstellen.
  • Empfohlen wird, beim Spielen mit dem Rücken zur Sonne stehen.
  • Modifikationen am Original-Planschbecken durch den Benutzer (zum Beispiel
  das Anbringen von Zubehör) müssen entsprechend der Herstelleranweisungen
  erfolgen.
  • Montage- und Installationsanleitung zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
  ALLGEMEINE WARNHINWEISE
  Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt — Gefahr durch Ertrinken.
  14
  - Lasten turvallisuus on yksinomaan sinun vastuulla! Alle 5-vuotiaat lapset
  ovat suurimmassa vaarassa. Onnettomuudet eivät tapahdu ainoastaan
  muille! Ole toimintavalmis!
  - Valvo ja toimi:
  • Lapsia tulee valvoa läheltä ja jatkuvasti.
  • Nimeä ainakin yksi henkilö, joka on vastuussa turvallisuudesta.
  • Lisää valvontaa, jos uima-altaassa on useampia henkilöitä.
  • Kastele kaula, käsivarret ja jalat ennen altaaseen menoa.
  • Opettele tarvittavat pelastustoimenpiteet, erityisesti lasten pelastamiseen
  liittyvät.
  • Kiellä sukeltaminen ja hyppääminen.
  • Kiellä juokseminen ja leikkiminen uima-altaan vieressä.
  • Älä jätä leluja valvomattomaan uima-altaaseen tai sen lähelle.
  • Pidä uima-altaan vesi puhtaana.
  • Säilytä veden käsittelyyn käytettävät tuotteet lasten ulottumattomissa.
  - Pidä langaton vedenkestävä puhelin lähellä allasta sen käytön aikana,
  jotta sinun ei tarvitse jättää lapsia ilman valvontaa puhelimen soidessa.
  - Onnettomuuden tapauksessa:
  • Poista välittömästi kaikki lapset vedestä.
  • Soita hätäapuun ja noudata saamiasi ohjeita/neuvoja.
  • Vaihda märät vaatteet kuiviin.
  - Muista hätänumerot ja laita ne näkyville uima-altaan läheisyyteen:
  • Yleinen hätänumero: (112 Suomessa)
  • Palokunta ja hätäensiapu hätäkeskuslaitoksesta: (112 Suomessa)
  • Myrkytystietokeskus (09) 471 977
  LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE TULEVAA
  TARVETTA VARTEN.
  • Ainoastaan kotikäyttöön.
  • Ainoastaan ulkokäyttöön.
  • Lapset voivat hukkua matalaan veteen. Tyhjennä allas käytön jälkeen.
  • Kahluuallasta ei saa asentaa betonille, asfaltille tai muulle kovalle pinnalle.
  • Sijoita tuote vaakasuoralle pinnalle, jonka etäisyys on vähintään 2 metriä
  mistä tahansa rakenteesta tai esteestä kuten aita, autotalli, talo,
  ylläriippuvat oksat, pyykkinarut tai sähkölinjat.
  • Suositellaan kääntämään selkä aurinkoa kohden leikittäessä.
  • Kuluttajan tekemät muutokset alkuperäiseen lastenaltaaseen
  (esimerkiksi lisävarusteiden lisäys) on tehtävä valmistajan ohjeiden
  mukaisesti.
  • Säilytä kokoamis- ja asennusohjeet tulevaa tarvetta varten.
  VAROITUS
  YLEINEN VAROITUS
  Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa. Hukkumisvaara.
  2
  - La sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! Le risque est
  maximum lorsque les enfants ont moins de 5 ans. L'accident n'arrive pas
  qu'aux autres! Soyez prêt à y faire face!
  - Surveillez et agissez:
  • La surveillance des enfants doit être rapprochée et constante.
  • Désignez un seul responsable de la sécurité.
  • Renforcez la surveillance lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans la
  pataugette.
  • Mouillez nuque, bras et jambes avant d'entrer dans l'eau.
  Apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants.
  • Interdisez le plongeon ou les sauts.
  • Interdisez la course et les jeux vifs aux abords de la pataugette.
  • Ne laissez pas de jouets à proximité et dans la pataugette qui n'est pas
  surveillée.
  • Maintenez en permanence une eau limpide et saine.
  • Stockez les produits de traitement d'eau hors de la portée des enfants.
  - Prévoyez un téléphone accessible près du bassin pour ne pas laisser
  vos enfants sans surveillance quand vous téléphonez. Mais il ne
  remplacent en aucun cas une surveillance rapprochée.
  - En cas d'accident:
  • Sortez l’enfant de l'eau le plus rapidement possible.
  Appelez immédiatement du secours et suivez les conseils qui vous
  seront donnés.
  • Remplacez les habits mouillés par des couvertures chaudes.
  - Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros de premiers
  secours:
  • Pompiers (18 pour la France)
  • SAMU (15 pour la France)
  • Centre antipoison
  A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION
  ULTÉRIEURE.
  • Réservé à un usage familial.
  • Utilisation à l’extérieur.
  • Les enfants peuvent se noyer dans une très faible quantité d’eau. Vider la
  pataugette lorsqu’ellen’est pas utilise.
  • Ne pas installer la pataugette sur du béton, de l’asphalte ou tout autre
  revêtement en dur.
  • Placez le produit sur une surface plate à au moins 2 m de toute structure
  ou obstruction comme des clôtures, un garage, une maison, des
  branches pendantes, des cordes à linge ou des fils électriques.
  • Pendant le jeu, il est recommandé de tourner le dos au soleil.
  • Si le client souhaite modifier la pataugeoire originale (par exemple en
  ajoutant des accessoires), il doit le faire en respectant les instructions du
  fabricant.
  • Conserver les instructions de montage et d’installation pour de futures
  références.
  ATTENTION
  AVERTISSEMENT GÉNÉRAL
  Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance – Danger de noyade.
  13
  - Dina barns säkerhet ligger i dina händer! Barn under 5 år är mest utsatta
  för risk. Kom ihåg att olyckor inte bara händer andra människor, var
  därför alltid redo att reagera!
  - Övervaka och agera:
  • Barn ska alltid konstant övervakas på nära håll.
  • Minst en person ska ansvara för säkerheten.
  • Öka övervakningen om flera personer befinner sig i poolen.
  • Blöt ner nacke, armar och ben innan du går ner i poolen.
  • Lär dig nödvändiga livräddningsåtgärder, framförallt gällande livräddning
  på barn.
  • Förbjud dykning och hopp.
  • Förbjud spring och lek i närheten av poolen.
  • Lämna inga leksaker i en oövervakad pool.
  • Poolens vatten ska alltid hållas rent.
  • Förvara produkter som används för behandling av vattnet utom räckhåll
  för barn.
  - Ha en trådlös vattentålig telefon i närheten av poolen då den används för
  att försäkra dig om att du inte behöver lämna dina barn ensamma i
  poolen om telefonen ringer.
  - Om en olycka skulle inträffa:
  • Ta omedelbart upp alla barn ur vattnet.
  • Ring larmcentralen och följ deras anvisningar och råd.
  • Byt ut blöta kläder mot torra.
  - Memorera nödnummer och sätt upp dem i närheten av poolen:
  • Brandkår: 112
  • SOS (Medicinska nödlägen) 112
  • Giftinformationcentralen 112 (08-331231 vid mindre brådskande fall)
  LÄS DESSA ANVSINGAR NOGGRANT OCH SPARA DEM FÖR
  FRAMTIDA REFERENS.
  • Endast för hemmabruk.
  • Endast för utomhusbruk.
  • Barn kan drunkna i mycket små mängder vatten. Töm poolen när den inte
  används.
  • Placera inte plaskpoolen på betong, asfalt eller någon annan hård yta.
  • Placera produkten på en jämn yta minst 2 meter från strukturer och
  hinder som staket, garage, hus, överhängande grenar, tvättlinor eller
  elkablar.
  • Vi rekommenderar att man har ryggen mot solen när man leker.
  • Ändringar av den ursprungliga plaskpoolen utförd av konsumenten (till
  exempel tillägg av tillbehör) ska utföras i enlighet med tillverkarens
  instruktioner.
  • Spara anvisningar för montering och installation för framtida referens.
  VARNING
  ALLMÄN VARNING
  Lämna aldrig ditt barn utan tillsyn – Risk för drunkning.
  1
  - The safety of your children depends only on you! Children under 5 years
  old at greatest risk. The accident does not happen only to other people!
  Be ready to face it!
  - Supervise and take action:
  Always supervise children from nearby;
  Assign at least one person in charge of the safety;
  • Increase supervision if there are several people in the swimming pool;
  • Wet your neck, arms and legs before entering the pool;
  • Learn the necessary rescue operations, especially those relating to
  rescuing children;
  • Prohibit diving and jumping;
  • Prohibit running and playing games on the edge of the swimming pool;
  • Do not leave toys near or in an unsupervised swimming pool;
  Always keep the pool water clean;
  • Keep the products needed for water treatment outside the reach of
  children;
  - Place an accessible telephone near the pool so that the children will
  never be out of supervision when you are on the phone. In any case this
  doesn’t replace a close supervision;
  - In case of accident:
  • Take all the children out of the water immediately.
  • Call for emergency support and follow their instruction/advice.
  • Replace wet clothing with dry clothing.
  - Remember and hang the rescue numbers near the pool:
  • Firemen (18 for France);
  • First Aid/ Emergency Unit: (15 for France);
  • Poison Treatment Centre;
  PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR
  FUTURE REFERENCE
  • Only for domestic use.
  • Only for outdoor use.
  • Children can drown in very small amounts of water. Empty the pool when
  not in use.
  • Do not install the paddling pool over contrete, asphalt or any other hard
  surface.
  • Place the product on a level surface at least 2 m from any structure or
  obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches,
  laundry lines or electrical wires.
  • Recommend back towards the sun when playing.
  • Modification by the consumer of the original paddling pool (for example
  the addition of accessories) shall be carried out according to the
  instructions of the manufacturer.
  • Keep assembly and installation instruction for future reference.
  WARNING
  GENERAL WARNING
  Never leave your child unattended – drowning hazard.

Máte otázku týkajúcu sa Bestway 51085?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bestway 51085 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bestway 51085 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Bestway 51085 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bestway 51085 vlastníkom.

Produktové špecifikácie

Značka Bestway
Model 51085
Výrobok Nadzemný bazén
EAN 6942138915846
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Rumunský, Turecký, Slovenský, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky
Typ súboru PDF
Hmotnosť a rozmery
Kapacita 73L
Výška 200mm
Rozmery pri vyfučaní (š x h) 830 x 830mm
Priemer 910mm
Vlastnosti
Materiál Vinyl
Farba Blue, Pink
Sfarbenie Mo✗tónna
Samosvorný poistný ventil
Intrastat kód 95030095
Odporúčaný vek (min) 2rok / roky
Údaje o balení
Typ balenia Box
Množstvo 1
Veľkosť balenia 53000cm³
Šírka balenia 300mm
Hĺbka balenia 130mm
Výška balenia 300mm
Hmotnosť vrátane balenia 977g
Obsah balenia
Obsah balenia 50 x balls
Záplata v balení
Logistické dáta
Množstvo na palete 64kusov
Minimálne množstvo objednávky 4kusov

Kúpiť súvisiace produkty:

  Súvisiace produkty

  Nadzemný bazén Bestway