Bosch GBH 14,4 V-LI príručka

(1)
 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-pt.com
  1 609 929 X37 (2011.04) PS / 146 UNI
  GBH Professional
  14,4 V-LI Compact | 18 V-LI Compact
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  ar
  fa
  ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
  ̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
  OBJ_BUCH-1331-002.book Page 1 Wednesday, April 6, 2011 2:16 PM

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GBH 14,4 V-LI?

manual_questions_numberofquestions 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch GBH 14,4 V-LI od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch GBH 14,4 V-LI vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Bosch GBH 14,4 V-LI príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch GBH 14,4 V-LI vlastníkom. manual_question_cta

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model GBH 14,4 V-LI
Výrobok Vŕtačka
EAN 3165140600170, 3165140600187
Jazyk Slovenský, Maďarský, Angličtina, Holandský, Chorvátsky, Slovinský, Grécky, Turecký, Rumunský, Fínsky, Nórsky, Poľský, Dánsky, Portugalský, Švédsky, Taliansky, Španielsky, Francúzsky, Nemec, Arabčina
Typ súboru PDF
- -
- 1
- 4950
- 680
- 12
- 8
- 16
-
-
- 15
- Lithium-ion (Li-ion)
- 14.4
-
-
- 278
- 202
- 1800
- Black, Blue, Red
- -
- Batérie
Hmotnosť a rozmery
Hĺbka 278mm
Výška 202mm
Hmotnosť 1800g
Sila
Typ batérie Lithium-ion (Li-ion)
Napájací zdroj Batérie
Napätie batérie 14.4V
Výkon
Energia príklepu 1J
Stanovená rýchlosť 680
Ø vrtu do ocele (max) 8mm
Priemer vŕtania do dreva (max) 16mm
Frekvencia príklepov 4950bpm
Ø vrtu do betónu (max.) 12mm
Vlastnosti
Spätný chod
Farba Black, Blue, Red
Prvky ochrany napájania Deep discharge, Overheating, Overload
Spojka
Ďalšie vlastnosti
Vydávanie vibrácií 15m/s²
Technické detaily
Systém SDS

Súvisiace produkty

Vŕtačka Bosch

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2020 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.