Bosch GBH 3-28 DFR príručka

 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-pt.com
  1 619 929 E56 (2009.04) PS / 320 UNI
  GBH Professional
  3-28 DRE | 3-28 DFR
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Оригинальное руководст-
  во по эксплуатации
  uk Оригінальна інструкція з
  експлуатації
  ro Instrucţiuni originale
  bg Оригинална инструкция
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  OBJ_DOKU-13191-003.fm Page 1 Wednesday, April 8, 2009 2:08 PM

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GBH 3-28 DFR?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch GBH 3-28 DFR od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch GBH 3-28 DFR vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Bosch GBH 3-28 DFR príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch GBH 3-28 DFR vlastníkom.

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model GBH 3-28 DFR
Výrobok Vŕtačka
EAN 3165140471176, 3165140600675
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Nórsky, Fínsky, Český, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský
Typ súboru PDF
Sila
Príkon 800W
Napájací zdroj AC
Výkon
Energia príklepu 3.1J
Frekvencia príklepov 4000bpm
Stanovená rýchlosť 900
Ø vrtu do betónu (max.) 28mm
Ø vrtu do ocele (max) 13mm
Priemer vŕtania do dreva (max) 30mm
Optimálny dosah v betóne 12 - 18mm
Ďalšie vlastnosti
Hmotnosť (vrátane batérie) 3600g

Kúpiť súvisiace produkty:

  Súvisiace produkty

  Vŕtačka Bosch