Bosch GBH 3-28 DFR príručka

Tu si zobrazte bezplatne Bosch GBH 3-28 DFR príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch GBH 3-28 DFR vlastníkom.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 E56 (2009.04) PS / 320 UNI
GBH Professional
3-28 DRE | 3-28 DFR
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_DOKU-13191-003.fm Page 1 Wednesday, April 8, 2009 2:08 PM

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GBH 3-28 DFR?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch GBH 3-28 DFR od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch GBH 3-28 DFR vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model GBH 3-28 DFR
Výrobok Vŕtačka
EAN 3165140471176, 3165140600675
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Nórsky, Fínsky, Český, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský
Skupina výrobkov Vŕtačky
Typ súboru PDF
Sila
Nominálny príkon 800W
Napájací zdroj AC
Výkon
Energia príklepu 3.1J
Frekvencia príklepov 4000bpm
Stanovená rýchlosť 900
Ø vrtu do betónu (max.) 28mm
Ø vrtu do ocele (max) 13mm
Priemer vŕtania do dreva (max) 30mm
Technické detaily
Optimálny dosah v betóne 12 - 18mm
Ďalšie vlastnosti
Hmotnosť (vrátane batérie) 3600g