Bosch GBM 10 RE Professional príručka

Tu si zobrazte bezplatne Bosch GBM 10 RE Professional príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch GBM 10 RE Professional vlastníkom.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 140 656 (2009.03) O / 205 UNI
GBM Professional
10 | 10 RE
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-13735-002.fm Page 1 Monday, March 9, 2009 7:51 AM

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GBM 10 RE Professional?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch GBM 10 RE Professional od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch GBM 10 RE Professional vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model GBM 10 RE Professional
Výrobok Vŕtačka
EAN 3165140064644, 3165140485968
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Ruský, Nórsky, Fínsky, Český, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský
Skupina výrobkov Vŕtačky
Typ súboru PDF
Technické detaily
Typ upínacieho puzdra -
Obojsmerná prevádzka
Vŕtanie s príklepom
Výstupný výkon 360W
Príkon 600W
Hmotnosť 1700g
Výkon
Rýchlosť pri voľnobehu (max) 2600
Ø vrtu do ocele (max) 10mm
Priemer vŕtania do dreva (max) 25mm
Vŕtací priemer do hliníku (max) 10mm
Sila
Výstupný výkon 360W
Príkon 600W
Napájací zdroj AC
- AC
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 1700g