Bosch GBM 6 RE príručka

Tu si zobrazte bezplatne Bosch GBM 6 RE príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch GBM 6 RE vlastníkom.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 140 654 (2009.04) O / 202 UNI
GBM 6 RE Professional
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-14675-003.fm Page 1 Monday, March 30, 2009 10:48 AM

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GBM 6 RE?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch GBM 6 RE od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch GBM 6 RE vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model GBM 6 RE
Výrobok Vŕtačka
EAN 3165140269094, 3165140485913
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Ruský, Nórsky, Fínsky, Český, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský
Skupina výrobkov Vŕtačky
Typ súboru PDF
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 1200g
Hĺbka 225mm
Výška 182mm
Technické detaily
Typ upínacieho puzdra -
Vŕtanie s príklepom
Nepresnosť K 1.5m/s²
Výkon
Rýchlosť pri voľnobehu (max) 4000
Ø vrtu do ocele (max) 6.5mm
Ø vrtu do betónu (max.) -mm
Priemer vŕtania do dreva (max) 15mm
Vŕtací priemer do hliníku (max) 8mm
Emisie vibrácií (kov) 6.9m/s²
Sila
Výstupný výkon 136W
Príkon 350W
Napájací zdroj AC