Bosch GSB 162-2 RE Professional príručka

Tu si zobrazte bezplatne Bosch GSB 162-2 RE Professional príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch GSB 162-2 RE Professional vlastníkom.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 932 747 (2010.08) O / 239 UNI
GSB 162-2 RE Professional
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-23134-001.fm Page 1 Friday, August 13, 2010 11:39 AM

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GSB 162-2 RE Professional?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch GSB 162-2 RE Professional od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch GSB 162-2 RE Professional vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model GSB 162-2 RE Professional
Výrobok Vŕtačka
EAN []
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Rumunský, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský
Skupina výrobkov Vŕtačky
Typ súboru PDF
Technické detaily
Typ upínacieho puzdra Kľúč
Obojsmerná prevádzka
Vŕtanie s príklepom
Mäkká rukoväť
Mäkká rukoväť
Výstupný výkon 840W
Príkon 1500W
Hmotnosť 4800g
Výkon
Maximálny krútiaci moment 50Nm
Rýchlosť pri voľnobehu (max) 2550
Frekvencia príklepov 43350bpm
Sila
Výstupný výkon 840W
Príkon 1500W
Napájací zdroj AC
- AC
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 4800g