Bosch GSB 18-V-LI príručka

 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-pt.com
  2 609 140 755 (2010.07) O / 212 UNI
  GSR | GSB Professional
  14,4 V-LI | 18 V-LI
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Оригинальное руководст-
  во по эксплуатации
  uk Оригінальна інструкція з
  експлуатації
  ro Instrucţiuni originale
  bg Оригинална инструкция
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  ar
  fa
  ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
  ̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
  OBJ_DOKU-21764-001.fm Page 1 Monday, July 12, 2010 9:51 AM

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GSB 18-V-LI?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch GSB 18-V-LI od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch GSB 18-V-LI vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Bosch GSB 18-V-LI príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch GSB 18-V-LI vlastníkom.

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model GSB 18-V-LI
Výrobok Vŕtačka
EAN 3165140726177, 0793518523429
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Ruský, Nórsky, Fínsky, Český, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský
Typ súboru PDF
- Pištoľová vŕtačka
- Vŕtanie
- 10
- 38
- 13
- 500
- 1700
- 19
- 50
- 31
- -
- 1.5
- 13
- 1/2"
- 2.5
- Lithium-ion (Li-ion)
- 18
- 45
- 4
-
-
- 189
- 246
- 1900
- -
-
- Black, Blue
- -

Kúpiť súvisiace produkty:

  Súvisiace produkty

  Vŕtačka Bosch