Bosch GSH 27 VC Professional príručka

Tu si zobrazte bezplatne Bosch GSH 27 VC Professional príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch GSH 27 VC Professional vlastníkom.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 U79 (2010.03) O / 188 UNI
GSH 27 VC Professional
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-20115-001.fm Page 1 Thursday, March 18, 2010 3:52 PM

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GSH 27 VC Professional?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch GSH 27 VC Professional od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch GSH 27 VC Professional vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model GSH 27 VC Professional
Výrobok Vŕtačka
EAN 3165140275293
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Rumunský, Slovenský, Grécky, Maďarský, Chorvátsky, Ukrajinský
Skupina výrobkov Vŕtačky
Typ súboru PDF
Vlastnosti
Príkon 2000W
Energia príklepu 62J
Frekvencia príklepov 1000bpm
Držiak nástrojov 28mm
Farba Black, Silver
Vydávanie vibrácií 8m/s²
Ergonomické ovládanie
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 29500g