Bosch GSR 18 VE-2 príručka

Tu si zobrazte bezplatne Bosch GSR 18 VE-2 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch GSR 18 VE-2 vlastníkom.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 932 649 (2009.08) O / 280 UNI
GSR | GSB Professional
12 VE-2 | 14,4 VE-2 | 18 VE-2
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_DOKU-3159-004.fm Page 1 Monday, August 17, 2009 8:31 AM

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GSR 18 VE-2?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch GSR 18 VE-2 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch GSR 18 VE-2 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model GSR 18 VE-2
Výrobok Vŕtačka
EAN 3165140424776, 3165140436021
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Ruský, Nórsky, Fínsky, Český, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský
Skupina výrobkov Vŕtačky
Typ súboru PDF
-
- 12
- 13
- 50
- 2
-
- Lithium-ion (Li-ion)
- 18
- 2700
- Pištoľová vŕtačka
- Batérie
Technické detaily
Mäkká rukoväť
Obojsmerná prevádzka
Počet rýchlostí 2
Dizajn Pištoľová vŕtačka
Sila
Napájací zdroj Batérie
Typ batérie Lithium-ion (Li-ion)
Napätie batérie 18V
Ďalšie vlastnosti
Priemer skrutky (max) 12mm
Výkon
Priemer vŕtania do dreva (max) 50mm
Ø vrtu do ocele (max) 13mm
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 2700g