Bosch GWB 10,8V Li príručka

(1)
 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-pt.com
  2 610 016 854 (2011.09) O / 157 UNI
  GWB 10,8-LI Professional
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  ar
  fa
  ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
  ̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
  OBJ_DOKU-26591-002.fm Page 1 Tuesday, September 20, 2011 12:51 PM

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GWB 10,8V Li?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch GWB 10,8V Li od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch GWB 10,8V Li vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Bosch GWB 10,8V Li príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch GWB 10,8V Li vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model GWB 10,8V Li
Výrobok Vŕtačka
EAN 3165140645140
Jazyk Slovenský, Maďarský, Angličtina, Holandský, Slovinský, Grécky, Turecký, Rumunský, Poľský, Nórsky, Dánsky, Portugalský, Taliansky, Španielsky, Francúzsky, Nemec, Chorvátsky
Typ súboru PDF
Výkon
Priemer skrutky (max) 6mm
Maximálny krútiaci moment (tvrdý spoj) 11Nm
Vlastnosti
Spätný chod
Farba Black, Blue, Red
Sila
Typ batérie -
Napätie batérie -V
Napájací zdroj Batérie
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 1200g
Ďalšie vlastnosti
Certifikácia Energy Star -

Súvisiace produkty

Vŕtačka Bosch

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2020 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.