Bosch SMV58N10EU príručka

(1)
 • 6WDUW
  6SH]LDOVDO]HLQIOOHQ
  .ODUVSOHUHLQIOOHQ
  5HLQLJHUHLQIOOHQ
  3URJUDPPZlKOHQ
  .XU]XQGKDQGOLFK
  DOOHVZDV,KUH6SOPDVFKLQH
  EUDXFKW
  9RUGHPHUVWHQ*HEUDXFK
  GHQQRFK$XIVWHOOXQG
  *HEUDXFKVDQOHLWXQJOHVHQ
  .XU]DQOHLWXQJ*HVFKLUUVSOHU
  GH
  *HUlWHLQVFKDOWHQ
  *HUlWDXVVFKDOWHQ
  $OOHVNODU
  3URJUDPPVWDUWHQ
  /RVJHKWV
  9000 898 857 (9305) 640 MV
  +lUWHZHUWEHLP
  :DVVHUZHUNHUIUDJHQ
  XQGHLQWUDJHQ
  (QWKlUWXQJVDQODJHHLQVWHOOHQ
  6FKQHOOHUOHGLJW
  QXUYRUGHPHUVWHQ
  6SOHQRGHUEHL
  YHUlQGHUWHU
  :DVVHUKlUWH
  ¯¯
  ¯³
  ¯
  ¯´
  ¯
  ¯
  ¯±
  ¯Å
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :DVVHU
  +lUWHZHUW
  G+
  +lUWH
  EHUHLFK
  PPROO
  (LQVWHOO
  ZHUW
  XQGVRHLQVWHOOHQ
  %$
  &
  (,1$866FKDOWHUHLQVFKDOWHQ
  3URJUDPPWDVWH$JHGUFNWKDOWHQXQG67$577DVWHVRODQJHGUFNHQ
  ELVGLH=LIIHUQDQ]HLJH+DQ]HLJW
  %HLGH7DVWHQORVODVVHQ
  'LH/HXFKWDQ]HLJHGHU7DVWH$EOLQNWXQGLQGHU=LIIHUDQ]HLJHOHXFKWHW
  GHUZHUNVHLWLJHLQJHVWHOOWH:HUW+
  3URJUDPPWDVWH&GUFNHQ
  0LWMHGHP'UFNHQGHU7DVWHHUK|KWVLFKGHU(LQVWHOOZHUWXPHLQH6WXIH
  LVWGHU:HUW+HUUHLFKWVSULQJWGLH$Q]HLJHZLHGHUDXI+DXV
  67$577DVWHGUFNHQ'HU(LQVWHOOZHUWLVWLP*HUlWJHVSHLFKHUW
  ZHLFK
  ZHLFK
  PLWWHO
  PLWWHO
  PLWWHO
  KDUW
  KDUW
  KDUW
  /|VW.DONQLFKWQ|WLJEHL(LQVWHOOZHUW
  'HFNHO
  DXIGUHKHQ
  1XUYRUGHP
  HUVWHQ6SOHQ
  GHQ6DO]EHKlOWHU
  PLW:DVVHU
  IOOHQ
  6SH]LDOVDO]
  HLQIOOHQ
  QLH5HLQLJHU
  HLQIOOHQ
  'HFNHO
  VFKOLHHQ
  8PJHKHQG
  VSOHQ
  0DFKWEOLW]EODQN
  0DUNLHUXQJ
  GUFNHQ
  'HFNHO
  DQKHEHQ
  .ODUVSOHU
  HLQIOOHQ
  'HFNHO
  VFKOLHHQ
  ./,&.
  9LHO6FKPXW]YLHO5HLQLJHU
  (YHQWXHOO
  'HFNHO|IIQHQ
  7DVWHGUFNHQ
  $FKWXQJ
  .RPELSURGXNWH
  QLFKWIUDOOH
  3URJUDPPH
  JHHLJQHW
  +HUVWHOOHUKLQZHLVH
  EHDFKWHQ
  5HLQLJHUQXU
  LQWURFNHQH
  5HLQLJHUNDPPHU
  HLQIOOHQ
  'HFNHO
  ]XVFKLHEHQ
  GUFNHQ
  3/233
  PO
  PO
  PO
  3URJUDPPEHUVLFKW
  ,QGLHVHUhEHUVLFKWLVWGLHPD[P|JOLFKH
  3URJUDPPDQ]DKOGDUJHVWHOOW
  'LHHQWVSUHFKHQGHQ3URJUDPPH,KUHV*HUlWHV
  HQWQHKPHQ6LHELWWH,KUHU%HGLHQEOHQGH
  'LH3URJUDPPGDWHQVLQG/DERUPHVVZHUWH
  QDFKHXURSlLVFKHU1RUP(1
  $EZHLFKXQJHQLQGHU3UD[LVVLQGP|JOLFK
  KDOEH1RUPEHODGXQJ
  6FKQHOOVSDUVDPRGHULQWHQVLY
  9RUVSOHQ
  6FKQHOO
  
  *ODV
  
  (FR
  
  $XWR
  
  ,QWHQVLY
  
  6WURPYHUEUDXFKLQN:K
  :DVVHUYHUEUDXFKLQ/LWHU
  'DXHULQ6WG0LQ
  ¸
  k
  p
  x
  j
  Í
  Õ
  r
  3:15 - 1:25 0:35 * 0:15
  1,40 - 0,80 0,80 0,05
  16 - 5 10 4
  =XVDW]IXQNWLRQHQ
  0DFKHQIOH[LEHO
  =HLWVSDUHQ
  9DULR6SHHG
  ZLUGGXUFKHUK|KWHQ
  (QHUJLHHLQVDW]EHL
  JOHLFKEOHLEHQGHU
  5HLQLJXQJVOHLVWXQJ
  HU]LHOW
  +DOEH%HODGXQJ
  EHLZHQLJ*HVFKLUU
  VSDUW:DVVHU(QHUJLH
  XQG=HLW
  ([WUD7URFNQHQ
  YHUEHVVHUWGDV
  7URFNQXQJVHUJHEQLV
  GXUFKHUK|KWH
  7HPSHUDWXULP
  .ODUVSOHQ$FKWHQ6LH
  DXIHPSILQGOLFKH
  *HVFKLUUWHLOH
  +\JLHQH3OXV
  ZlKUHQGGHV
  6SOYRUJDQJVZLUGGLH
  7HPSHUDWXUHUK|KW
  'DGXUFKZLUGHLQHUK|KWHU
  +\JLHQHVWDWXVHUUHLFKW
  ,QWHQVLY=RQH
  SHUIHNWIU
  JHPLVFKWH%HODGXQJ
  6SOGUXFNXQG
  6SOWHPSHUDWXUZLUG
  HWZDVHUK|KW
  MHQDFK0RGHOO
  ½

Máte otázku týkajúcu sa Bosch SMV58N10EU?

manual_questions_numberofquestions 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch SMV58N10EU od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch SMV58N10EU vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Bosch SMV58N10EU príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch SMV58N10EU vlastníkom. manual_question_cta

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model SMV58N10EU
Výrobok Umývačka riadu
EAN 4242002783963
Jazyk Slovenský
Typ súboru PDF
Dizajn
Umiestnenie spotrebiča Plne vstavaný
Farba dverí Neaplikovateľný
Systém ovládania Tlačidlá
Vstavaný displej
Typ displeja LED
Vstavaný zmäkčovač vody
Skrytý výhrevné teleso
Dĺžka šnúry 1.75m
Dĺžka prívodnej hadice 1.65m
Dĺžka výpustnej hadice 1.9m
Maximálna veľkosť misky (horný kôš) 210mm
Maximálna veľkosť misky (dolný kôš) 300mm
Certifikácia CE, VDE
Farba ovládacieho panela Nerezová oceľ
Výkon
Počet miest 13
Úroveň hluku 46dB
Počet pracích programov 5
Trieda účinnosti sušenia A
Počet teplotných nastavení 4
Doba cyklu 195min
Odložený štart
Odložený štart 24h
Integrovaný časovač
AquaStop funkcia
AquaSensor funkcia
Sklenená ochrana
Trieda účinnosti prania A
Umývacie programy Auto 45-65 ºC, Eco✗my, Intensive, Pre-wash, Quick
Polovičný výkon
Ergonómia
Samočistiaci filter
Detský zámok
Nastaviteľné umiestnenie koša Horný
Nastaviteľné nohy
Nastavenie nôh 60mm
Indkácia zostávajúceho času
Vnútorné osvetlenie
Ukazovateľ soli
Ukazovateľ leštidla
Sila
Trieda energetickej účinnosti A++
Spotreba energie na cyklus 1.4kWh
Spotreba vody na cyklus 14L
Ročná spotreba energie 262kWh
Ročná spotreba vody 1680L
Celková spotreba 2400W
Spotreba energie (vypnuté) 0.1W
Vstupné striedavé napätie 220 - 240V
Frekvencia vstupného striedavého napätia 50 - 60Hz
Prúd 10A
Certifikácia Energy Star -
Hmotnosť a rozmery
Šírka 598mm
Hĺbka 550mm
Výška 815mm
Hmotnosť 40000g
Hĺbka s otvorenými dverami 1155mm
Výška pod pracovnou doskou 815mm
Šírka balenia 660mm
Hĺbka balenia 680mm
Výška balenia 870mm
Hmotnosť vrátane balenia 42000g

Súvisiace produkty

Umývačka riadu Bosch