Crivit HG00734A príručka

8 · 42
PDF Príručka
 · Počet strán: 279
Slovenský
PríručkaCrivit HG00734A

FAHRRADC

OMPUTER /

BIKE COMPUTER / COMPTEUR VÉLO

IAN 307553

BIKE COMPUTER
Operation and safety notes
FIETSCOMPUTER
Bedienings- en
veiligheidsinstructies
T ACHOMETER
Pokyny pre obsluhu a
bezpečnostné pokyn y
T ACHOMETR
Pokyny pro obsluhu a
bezpečnostní pokyny
LICZNIK ROWEROWY
Wskazówki dotyczące
obsługi i bezpieczeństwa

FAHRRADCOMPUTER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
COMPTEUR VÉLO
Instructions d‘utilisation et
consignes de sécurité

Tu si zobrazte bezplatne Crivit HG00734A príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Crivit HG00734A vlastníkom. Tu položte otázku

Máte otázku týkajúcu sa Crivit HG00734A?

Máte otázku týkajúcu sa Crivit a odpoveď nie je v príručke? Otázku položte tu. Uveďte jasný a podrobný opis problému a svoju otázku. Čím lepšie opíšete svoj problém a otázku, tým ľahšie vám ostatní majitelia Crivit poskytnú dobrú odpoveď.

Eduard • 6-6-2022Bez komentára

Ako zapnúť zariadenie po výmene batérie

Odpovedzte na túto otázku

Počet otázok: 1

Všeobecné
Crivit
HG00734A
Počítač pre bicykle
Slovenský, Angličtina
Používateľská príručka (PDF)

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku v príručke? Odpoveď na svoju otázku môžete nájsť nižšie medzi najčastejšími otázkami k Crivit HG00734A.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku

Žiadne výsledky