DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.85.SB príručka

(6)
  • Počet str.: 14
  • Typ súboru: PDF
160

Obsah

ÚvOd ..................................................................161

Symboly použité v tomto návode ..........................................161
Písmená v zátvorkách ...........................................................161
Problémy a opravy ................................................................161

bezpečnOsť .......................................................161

Základné bezpečnostné predpisy ..........................................161

pOužitie v sÚlade s určením ............................161

návOd na pOužitie ............................................162

pOpis .................................................................162

Popis prístroja ......................................................................162
Popis ovládacieho panela ......................................................162
Popis príslušenstva ...............................................................162

prípravné Operácie ..........................................162

Kontrola spotrebiča ...............................................................162
Inštalácia spotrebiča .............................................................162
Zapojenie spotrebiča .............................................................163
Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky ................................163

zapnutie prístrOja ..........................................163

vypnutie prístrOja ..........................................163

nastavenie menu ..............................................163

Odvápňovanie .......................................................................164
Nastavenie času ....................................................................164
Automatické vypnutie ...........................................................164
Automatické zapnutie ...........................................................164
Nastavenie teploty ................................................................164
Úspora energie ......................................................................164
Nastavenie tvrdosti vody .......................................................164
Nastavenie jazyka .................................................................165
Inštalovať lter .....................................................................165
Výmena ltra ........................................................................165
Hodnoty z výroby (reset) .......................................................165
Štatistická funkcia .................................................................165

príprava kávy ...................................................165

Voľba chuti kávy ....................................................................165
Voľba množstva kávy v šálke .................................................165
Nastavenie kávového mlynčeka ............................................165
Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy .......................166
Príprava kávy použitím zrnkovej kávy ...................................166
Príprava kávy použitím mletej kávy ......................................166

príprava veĽkej kávy .......................................166

príprava hkávy cappuccinO a tepléhO mlieka

(nespenenéhO) ..................................................166

Príprava horkého mlieka (nespeneného) ..............................167
Vyčistenie kávovaru po použití ..............................................167

príprava hOrÚcej vOdy ....................................167

čistenie .............................................................167

Čistenie spotrebiča ................................................................167
Čistenie zásobníka na zvyšky kávy ........................................167
Čistenie odkvapkávacej misky a nádržky na kondenzát .........168
Čistenie vnútra spotrebiča .....................................................168
Čistenie nádržky na vodu ......................................................168
Čistenie ústia vydávača kávy .................................................168
Čistenie násypky na vsypanie vopred zomletej kávy .............168
Čistenie vylúhovača ..............................................................168

OdvápňOvanie ..................................................169

prOgramOvanie tvrdOsti vOdy .......................169

Meranie tvrdosti vody ...........................................................170
Nastavenie tvrdosti vody .......................................................170

zmäkčOvací filter ............................................170

Inštalácia ltra ......................................................................170
Výmena ltra ........................................................................170
Vyňatie ltra .........................................................................171

technické Údaje ...............................................171

likvidácia .........................................................171

Odkazy zObrazené na displeji .........................172

riešenie prOblémOv .........................................173

Máte otázku týkajúcu sa DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.85.SB?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.85.SB od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.85.SB vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.85.SB príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.85.SB vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka DeLonghi
Model Dinamica Plus ECAM 370.85.SB
Výrobok Kávovar
Jazyk Slovenský
Typ súboru PDF

Najčastejšie otázky

Nižšie nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.85.SB.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku