DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B príručka

8.2 · 179
PDF Príručka
 · Počet strán: 19
Slovenský
PríručkaDeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B
248

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

• Prístroj môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentál-

nymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod

dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a keď

pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa prístroja.

• Deti nesmú spotrebič používať na hranie.

• Počas čistenia nikdy neponárajte prístroj do vody.

Tento spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie v:

priestoroch používaných ako kuchyňa pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných

pracovných oblastiach, chalupách, hoteloch, moteloch a ďalších ubytovacích zariade-

niach, izbách na prenájom.

V prípade poškodenia zástrčky alebo prívodného elektrického kábla ich nechajte vy-

meniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie, zabránite tak akémukoľvek riziku.

IBA PRE EURÓPSKE TRHY:

Prístroj vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, de-

montážou a čistením.

• Deti tento spotrebič nesmú používať. Spotrebič a jeho kábel uschovávajte mimo dosa-

hu detí.

• Prístroj môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentál-

nymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod

dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a keď

pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa prístroja.

• Deti nesmú spotrebič používať na hranie.

Plochy, ktoré nesú tento symbol, sa počas použitia zohrievajú (symbol sa nachádza

iba v niektorých modeloch).

OBSAH

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA .......... 249

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA...................... 250

Symboly použité v tomto návode na použitie ......250
Použitie v súlade s určením ..................................250
Návod na použitie ................................................250
ÚVOD ........................................................... 250
Písmená v zátvorkách ..........................................250
Problémy a opravy ...............................................250
OPIS ............................................................ 251
Opis spotrebiča ....................................................251
Popis ovládacieho panela .....................................251
Opis príslušenstva ................................................251
Opis nádržky na mlieko ........................................251

PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE ................................... 251

Kontrola prístroja .................................................251
Inštalácia prístroja ...............................................251
Zapojenie prístroja ...............................................252
Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky ...............252

ZAPNUTIE PRÍSTROJA ................................... 252

VYPNUTIE PRÍSTROJA ................................... 252

NASTAVENIA MENU ....................................... 253

Preplachovanie ....................................................253
Odvápňovanie ......................................................253
Inštalovať lter ....................................................253
Výmena ltra (ak je namontovaný) ......................253
Nastavenie času ...................................................253
Automatické zapnutie ..........................................253
Automatické vypnutie (standby) .......................... 253
Úspora energie .....................................................254
Nastavenie teploty ...............................................254
Nastavenie tvrdosti vody ......................................254
Nastavenie jazyka ................................................254
Signálny tón .........................................................254
Hodnoty z výroby (reset) ......................................254
Štatistická funkcia ................................................254

PRÍPRAVA KÁVY ............................................ 254

Voľba chuti kávy ................................................... 255
Voľba množstva kávy všálke ................................255
Personalizované nastavenie množstva moja káva 255
Nastavenie kávového mlynčeka ...........................255
Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy ......255
Príprava kávy použitím zrnkovej kávy ..................255
Príprava kávy použitím mletej kávy .....................256
Príprava kávy DVOJITÁ+ použitím zrnkovej kávy .256
Personalizované nastavenie množstva kávy
DVOJITÁ+ ............................................................256
Príprava kávy LONG použitím zrnkovej kávy. ........256
Príprava kávy LONG použitím mletej kávy. ...........256
Personalizované nastavenie množstva kávy LONG 256

PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM .................... 257

Naplnenie a zasunutie nádobky na mlieko ...........257
Regulácia množstva peny ....................................257
Príprava kávy cappuccino ..................................... 257
Príprava nápojov „MILK MENU“ ............................257
Čistenie nádržky na mlieko po každom použití ....258
Naprogramujte množstvá kávy a mlieka v šálke pre
ikonu CAPPUCCINO. ..............................................258
Naprogramujte množstvo kávy a mlieka v šálke pre
nápoje ikony MILK MENU. ....................................258

VÝDAJ HORÚCEJ VODY ................................... 258

Modikácia množstva automaticky vydávanej
vody ...............................................................259
ČISTENIE ...................................................... 259
Čistenie spotrebiča ...............................................259
Čistenie zásobníka na zvyšky vylúhovanej kávy ...259
Čistenie odkvapkávacej misky a nádržky na
kondenzát ............................................................259
Čistenie vnútra spotrebiča ....................................259
Čistenie nádržku na vodu .....................................260
Čistenie ústia vydávača kávy ................................260
Čistenie násypky na vsypanie vopred zomletej
kávy.................................................................260
Čistenie vylúhovača .............................................260
Čistenie nádržky na mlieko ..................................260
Čistenie trysky horúcej vody/pary ........................261

ODVÁPŇOVANIE ........................................... 261

PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY ................ 262

Meranie tvrdosti vody ..........................................262
Nastavenie tvrdosti vody ......................................262
Od tejto chvíle je spotrebič naprogramovaný na nové
nastavenie tvrdosti vody. .....................................262

ZMÄKČOVACÍ FILTER (*IBA PRI NIEKTORÝCH

MODELOCH) .................................................. 262

Inštalácia ltra .....................................................262
Výmena ltra .......................................................263
Vyňatie ltra ........................................................263

TECHNICKÉ ÚDAJE ........................................ 263

LIKVIDÁCIA .................................................. 263

SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI .................. 264

RIEŠENIE PROBLÉMOV .................................. 265

Príručka

Tu si zobrazte bezplatne DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B vlastníkom. Tu položte otázku

Máte otázku týkajúcu sa DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B?

Máte otázku týkajúcu sa DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B a odpoveď nie je v príručke? Otázku položte tu. Uveďte jasný a podrobný opis problému a svoju otázku. Čím lepšie opíšete svoj problém a otázku, tým ľahšie vám ostatní majitelia DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B poskytnú dobrú odpoveď.

Zuzana • 29-1-2022 Počet komentárov: 2

Dobrý deň,, máme tento stroj ,, no nerobí nám penu ako by mala byť Čo môže byť chyba ? Tento istý kávovar má aj sestra , tam ide všetko bez problémov Za odpoveď ďakujem

Dobrý deň,, máme tento stroj ,, no nerobí nám penu ako by mala byť 
Čo môže byť chyba ?
Tento istý kávovar má aj sestra , t...
Zobraziť fotografiu
Denis Hillko • 26-2-2022

Mám presne taký istý problém náhodou ste na niečo neprišli či ? Ďakujem

Jakub • 4-5-2022

Nastavte mlyncek viac smerom k jednotke. Pozor. Mlyncek popritom musi bezat

Odpovedzte na túto otázku
Miroslav Šandor • 2-2-2022 Bez komentára

Môžem použiť na prípravu kávy instantnú kávu?

Odpovedzte na túto otázku
Martin Kuruc • 29-10-2021 Bez komentára

Dobrý deň. Stroj melie malo kávy a káva je slabá dá sa to daako naprogramovať doma? Sila kávy je na maxime,mlynček je nastavený na 4 a stále vyhadzuje tenké pagáče kávy a káva je slabá. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpovedzte na túto otázku
Martin Kuruc • 29-10-2021 Bez komentára

Malo kávy

Odpovedzte na túto otázku

Počet otázok: 4

Produktové špecifikácie

Nižšie nájdete špecifikácie produktu a špecifikácie príručky DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B.

Všeobecné
Značka DeLonghi
Model Magnifica S ECAM 22.110.B | 0132213073
Výrobok Kávovar
Jazyk Slovenský
Typ súboru Používateľská príručka (PDF)

Najčastejšie otázky

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku v príručke? Odpoveď na svoju otázku môžete nájsť nižšie medzi najčastejšími otázkami k DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku

Žiadne výsledky