DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB príručka

8.1 · 182
PDF Príručka
 · Počet strán: 15
Slovenský
PríručkaDeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB
171
SK

ObSah

LiKvidácia ......................................................... 171

ÚvOd .................................................................. 172

Symboly použité v tomto návode ..........................................172
Písmená v zátvorkách ...........................................................172
Problémy a opravy ................................................................172

bezpečnOSť ....................................................... 172

Základné bezpečnostné predpisy .......................................... 172

pOužitie v SÚLade S určením ............................ 172

návOd na pOužitie ............................................173

pOpiS ................................................................. 173

Popis spotrebiča ................................................................... 173
Popis ovládacieho panela ......................................................173
Popis príslušenstva ...............................................................173
Popis nádržky na mlieko .......................................................173

prípravné Operácie .......................................... 173

Kontrola spotrebiča ............................................................... 173
Inštalácia spotrebiča .............................................................173
Zapojenie spotrebiča .............................................................174
Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky ................................174

zapnutie príStrOja ..........................................174

vypnutie príStrOja .......................................... 174

naStavenie menu .............................................. 175

Odvápňovanie .......................................................................175
Nastavenie času ....................................................................175
Automatické vypnutie ...........................................................175
Automatické zapnutie ........................................................... 175
Nastavenie teploty ................................................................ 175
Úspora energie ...................................................................... 175
Nastavenie tvrdosti vody .......................................................176
Nastavenie jazyka .................................................................176
Inštalovať lter .....................................................................176
Odstrániť lter ......................................................................176
Výmena ltra ........................................................................ 176
Hodnoty z výroby (reset) .......................................................176
Štatistická funkcia ................................................................. 176

príprava Kávy ...................................................176

Voľba chuti kávy ....................................................................176
Voľba množstva kávy v šálke ................................................. 176
Nastavenie kávového mlynčeka ............................................177
Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy ....................... 177
Príprava kávy použitím zrnkovej kávy ...................................177
Príprava kávy použitím mletej kávy ......................................177

príprava nápOjOv S mLieKOm ........................... 178

Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko ............................178
Regulácia množstva peny .....................................................178
Príprava kávy cappuccino ...................................................... 178
Príprava napeneného mlieka (bez kávy) ...............................178
Príprava mlieka bez peny (bez kávy) .....................................178

čiStenie nádržKy na mLieKO pO KaždOm

pOužití .............................................................. 178

Programovanie množstva kávy alebo mlieka v šálke
pre kávu cappuccino alebo mlieko ........................................179

príprava hOrÚcej vOdy .................................... 179

Modikácia množstva automaticky vydávanej vody .............179

čiStenie ............................................................. 179

Čistenie nádobky na zvyšky kávy ..........................................179
Čistenie odkvapkávacej misky a nádržky na kondenzát .........180
Čistenie vnútra spotrebiča .....................................................180
Čistenie nádržky na vodu ......................................................180
Čistenie ústia vydávača kávy .................................................180
Čistenie násypky na sypanie vopred zomletej kávy ...............180
Čistenie vylúhovača ..............................................................180
Čistenie nádržky na mlieko ...................................................181
Čistenie trysky horúcej vody/pary ........................................181

OdvápňOvanie .................................................. 181

prOgramOvanie tvrdOSti vOdy ....................... 182

Meranie tvrdosti vody ........................................................... 182
Nastavenie tvrdosti vody .......................................................182

zmäKčOvací fiLter ............................................ 182

Inštalácia ltra ......................................................................182
Výmena ltra ........................................................................ 183
Odstránenie ltra .................................................................. 183

technicKé Údaje ............................................... 183

Správy zObrazené na diSpLeji .........................184

riešenie prObLémOv .........................................185

LiKvidácia

V súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES sa

prístroj nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom,

ale je potrebné ho odovzdať do zberných stredísk.

Príručka

Tu si zobrazte bezplatne DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB vlastníkom. Tu položte otázku

Máte otázku týkajúcu sa DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB?

Máte otázku týkajúcu sa DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB a odpoveď nie je v príručke? Otázku položte tu. Uveďte jasný a podrobný opis problému a svoju otázku. Čím lepšie opíšete svoj problém a otázku, tým ľahšie vám ostatní majitelia DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB poskytnú dobrú odpoveď.

Eva Masna • 25-7-2021 Počet komentárov: 2

Kava je stále redsia, o nedlho bude ako čaj

Stano • 22-11-2021

Ako zrusit funkciu mletej - sypanej kavy

Ako zrusit funkciu mletej - sypanej kavy
Zobraziť fotografiu
Lyduša • 31-5-2022

Dobrý deň , prosím vás nemohol by mi niekto dať návod na odvapnenie kávovaru , stratila som príručku . Ďakujem

Odpovedzte na túto otázku
Mgr. Anna Mikulova • 12-12-2021 Bez komentára

Navod na odvapnenie kavovaru Delongi MagnificaS

Odpovedzte na túto otázku
Maja • 2-12-2021 Bez komentára

Dobry deň,chcem sa opytať,ako sa dá nastaviť ked je napísané na displeji "moja káva" v kavovare,v návode to nie je uvedené,ďakujem

Odpovedzte na túto otázku
Lydia • 31-5-2022 Bez komentára

Ako sa odvapnuje kávovar delonghi magnificiencia S?

Odpovedzte na túto otázku
Jaroslava Kochelková • 3-5-2022 Bez komentára

V noci sa spustil sám kávovar vypárila všetka voda z nádržky bola v odkvapkáviči aj po kredenci a sám mlel kávu a vytláčali ju cez nasypnik na mletú kávu. Nikdy som nepoužila tento nasypnik, vždy som použila zrnkovú kávu. A veľmi bolo cítiť akoby umelú hroreninu. Manžel sa v noci zobudil na ten zvuk. Možno by sme aj vyhoreli rýchlo som to vytiahla zo zásuvky odpojila od elektrickej energie. Čo s tým máte takéto skúsenosti?

Odpovedzte na túto otázku
Ivan Jurčák • 8-4-2022 Bez komentára

Svieti nám na display červený trojuholník a stroj nejde

Odpovedzte na túto otázku
Iveta Derzsiova • 22-2-2022 Bez komentára

Dobry den,po odvapneni podla postupu ,vyciteni luhovaca stale blika cervene svetlo ,aky moze byt problem,dakujem za pomoc

Odpovedzte na túto otázku

Počet otázok: 7

Produktové špecifikácie

Nižšie nájdete špecifikácie produktu a špecifikácie príručky DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB.

Všeobecné
Značka DeLonghi
Model Magnifica S ECAM 22.110.SB
Výrobok Kávovar
Jazyk Slovenský
Typ súboru Používateľská príručka (PDF)

Najčastejšie otázky

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku v príručke? Odpoveď na svoju otázku môžete nájsť nižšie medzi najčastejšími otázkami k DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku

Žiadne výsledky