DeLonghi Magnifica S Smart ECAM250.33.TB príručka

(5)
  • Počet str.: 20
  • Typ súboru: PDF
256

SÚHRN

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA ... 257

2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA ............... 258

2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie ..
................................................................258
2.2 Použitie v súlade s určením .......................258
2.3 Návod na použitie .....................................258

3. ÚVOD .................................................... 258

3.1 Písmená v zátvorkách ................................258
3.2 Problémy a opravy ....................................258

4. OPIS ...................................................... 259

4.1 Opis spotrebiča .........................................259
4.2 Opis príslušenstva .....................................259
4.3 Opis nádržky na mlieko .............................259

5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE ............................ 259

5.1 Kontrola spotrebiča ...................................259
5.2 Inštalácia spotrebiča .................................259
5.3 Zapojenie spotrebiča .................................260
5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky ....260

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA .......................... 260

7. VYPNUTIE SPOTREBIČA .......................... 260

8. NASTAVENIA MENU ................................ 261

8.1 Jazyk .........................................................261
8.2 Údržba ......................................................261
8.3 Naprogram. nápojov .................................261
8.4 Naprogram. My nápojov ............................261
8.5 Všeobecné .................................................262
8.6 Štatistika ...................................................262

9. PREPLACHOVANIE .................................. 263

10. PRÍPRAVA KÁVY ..................................... 263

10.1 Nastavenie kávového mlynčeka ................263
10.2 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy .
................................................................263
10.3 Príprava automatických receptov použitím
zrnkovej kávy ............................................263
10.4 Dočasná zmena arómy kávy ......................264
10.5 Príprava kávy použitím mletej kávy ..........264

11. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM ............. 265

11.1 Naplňte a zasuňte nádržku na mlieko .......265
11.2 Regulácia množstva peny ..........................265
11.3 Automatická príprava nápojov s mliekom .265
11.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití
................................................................266

12. „ “ NAPROGRAMOVANIE A VOĽBA 266

13. VÝDAJ HORÚCEJ VODY ............................ 266

14. ČISTENIE ............................................... 266

14.1 Čistenie spotrebiča ....................................266
14.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča ....267
14.3 Čistenie nádobky na zvyšky kávy ...............267
14.4 Čistenie odkvapkávacej mriežky anádobky na
zber kondenzácie ......................................267
14.5 Čistenie vnútra spotrebiča .........................267
14.6 Čistenie nádržky na vodu...........................267
14.7 Čistie ústí vydávača kávy ...........................268
14.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy .268
14.9 Čistenie vylúhovača ...................................268
14.10 Čistenie nádržky na mlieko ........................268
14.11 Čistenie trysky horúcej vody ......................268

15. ODVÁPŇOVANIE ..................................... 268

16. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY ......... 269

16.1 Meranie tvrdosti vody ...............................270
16.2 Nastavenie tvrdosti vody ...........................270

17. ZMÄKČOVACÍ FILTER ............................... 270

17.1 Inštalácia ltra ..........................................270
17.2 Výmena ltra ............................................271
17.3 Vyňatie ltra .............................................271

18. TECHNICKÉ ÚDAJE .................................. 271

19. LIKVIDÁCIA............................................ 271

20. SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI ........... 272

21. RIEŠENIE PROBLÉMOV ........................... 274

Máte otázku týkajúcu sa DeLonghi Magnifica S Smart ECAM250.33.TB?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom DeLonghi Magnifica S Smart ECAM250.33.TB od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných DeLonghi Magnifica S Smart ECAM250.33.TB vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne DeLonghi Magnifica S Smart ECAM250.33.TB príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným DeLonghi Magnifica S Smart ECAM250.33.TB vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka DeLonghi
Model Magnifica S Smart ECAM250.33.TB
Výrobok Kávovar
Jazyk Slovenský
Typ súboru PDF

Najčastejšie otázky

Nižšie nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa DeLonghi Magnifica S Smart ECAM250.33.TB.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku