Fellowes DS-700Cs príručka

Na tejto stránke nájdete Fellowes DS-700Cs príručku. Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte pokyny v tejto príručke na obsluhu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho ktoré nie sú zodpovedané v príručke, prosím, dajte nám vedieť akú máte otázku v časti riešenia problémov na spodnej strane tejto stránky.

Značka
Fellowes
Model
DS-700Cs
Výrobok
EAN
0043859593859, 5004385959385
Jazyk
Poľský, Ruský, Český, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský
Typ súboru
PDF
Webové stránky
http://www.fellowes.com/Pages/default.aspx
Quality Office Products Since 1917
POWERSHRED
®
DS-700C
Läs dessa anvisningar innan du använder
apparaten.
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig
henvisning.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.
Vennligst les nøye igjennom denne
bruksanvisningen før bruk.
Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na
przyszłość
Перед началом эксплуатации обязательно
прочтите данную инструкцию.
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните
ее для последующего использования.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική
αναφορά.
Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.
Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.
Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.
Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaan-
yagként való jövőbeni használatra.
Leia estas instruções antes da utilização.
Não as deite fora: conserve-as para consulta futura.
Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.
Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence
ultérieure.
Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guárdelas para tenerlas como
referencia.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
durchlesen.
Bitte nicht entsorgen: Zur späteren Bezugnahme
aufheben.
Prima dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.
Conservare il manuale per consultarlo secondo le
necessità.
Deze instructies voor gebruik lezen.
Niet weggooien, maar bewaren om later te kunnen
raadplegen.

Máte otázku týkajúcu sa Fellowes DS-700Cs?

Ak máte otázku týkajúcu sa Fellowes DS-700Cs neváhajte sa spýtať. Uistite sa, že ste váš problém jasne opísali tak, aby vám ostatní používatelia mohli poskytnúť správnu odpoveď.

Kúpiť súvisiace produkty:

Produktové špecifikácie

Ďalšie vlastnosti
Rozmery (š x h x v) 192 x 362 x 388 mm
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 5560 g
Vlastnosti
Skartovanie papiera yes
Skartovanie kreditiek yes
Pracovná šírka 225 mm
Rýchlosť skartovania 3000 mm/min
Kapacita skartácie 7
Objem koša 10 L
Farba Čierna
Typ skartácie -
Skartácia papiera so svorkou yes
Skartácia bežného tovaru yes
Skartácia CD no
Rozmer skartácie 4 x 46 mm
Úroveň zabezpečenia 3