Fellowes Powershred 11C príručka

Na tejto stránke nájdete Fellowes Powershred 11C príručku. Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte pokyny v tejto príručke na obsluhu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho ktoré nie sú zodpovedané v príručke, prosím, dajte nám vedieť akú máte otázku v časti riešenia problémov na spodnej strane tejto stránky.

Značka
Fellowes
Model
Powershred 11C
Výrobok
EAN
, 43859697243
Jazyk
Holandský, Angličtina, Francúzsky, Taliansky, Dánsky, Poľský, Nórsky, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Chorvátsky
Typ súboru
PDF
Webové stránky
http://www.fellowes.com/Pages/default.aspx
Powershred
®
11C
The World's Toughest Shredders
Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.
Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour
référence ultérieure.
Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guárdelas para
tenerlas como referencia.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
durchlesen.
Bitte nicht entsorgen: zur späteren
Bezugnahme aufheben
Prima dell’uso, si raccomanda di leggere
questo manuale di istruzioni. Conservare il
manuale per consultarlo secondo le necessità.
Dese instructies voor gebruik lezen.Niet
weggooien, maar bewaren om
later te kunnen raadplegen.
Läs dessa anvisningar innan du använder
apparaten.
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Bør ikke bortskaffes. Behold for
fremtidig henvisning.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.
Vennligst les nøye igjennom denne
bruksanvisningen før bruk.
Ikke kast den: Ta vare på den
for senere referanse.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą
instrukcją.
Nie wyrzucać - zachować jako
źródło informacji na przyszłość
Перед началом эксплуатации обязательно
прочтите данную инструкцию.
Не выбрасывайте данную
инструкцию: сохраните ее для
последующего использования.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες
πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε
τις για μελλοντική αναφορ
Kullanmadan önce lütfen bu talimatları
okuyun.
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.
Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.
Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.
Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az
utasításokat!
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg refer-
enciaanyagként való jövőbeni használatra.
Leia estas instruções antes da utilização.
Não as deite fora: conserve-
as para consulta futura.
Pročitajte ove upute prije upotrebe.
Nemojte baciti: sačuvajte za buduću upotrebu.
Molimo da ova uputstva pročitate pre upotrebe.
Nemojte ih baciti: sačuvajte ih za ubuduće.
Моля, прочетете тези инструкции преди
употреба.
Не изхвърляйте: пазете за справки в бъдеще.
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni înainte
de utilizare.
Nu aruncaţi: păstraţi pentru o
consultare ulterioară.
ȲƾƵƯƄŴǽȚǚƃŻȝȚȢƾŵȤȁȚǟƴŸȬǾŶǽȚǟűǍƁ
ǠźƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽƾƷƮƱŲǟűǍƁȶȆȝȚȢƾŵȤȁȚȵnjƀǜžǑƴƈƄŽȚƿƆƁǽ
ǚƃƲƄƉƓȚ

Máte otázku týkajúcu sa Fellowes Powershred 11C?

Ak máte otázku týkajúcu sa Fellowes Powershred 11C neváhajte sa spýtať. Uistite sa, že ste váš problém jasne opísali tak, aby vám ostatní používatelia mohli poskytnúť správnu odpoveď.

Kúpiť súvisiace produkty:

Produktové špecifikácie

Vlastnosti
Typ skartácie Krížové rezanie
Skartácia papiera so svorkou yes
Skartácia bežného tovaru yes
Pracovná šírka - mm
Skartácia CD no
Skartovanie papiera yes
Skartovanie kreditiek yes
Bezpečnostný zámok yes
Pracovný cyklus 5 min
Kapacita skartácie 11
Objem koša 18 L
Farba Čierna
Vstupná šírka 230 mm
Úchyty yes
Rýchlosť skartovania 2400 mm/min
Rozmer skartácie 4 x 52 mm
Úroveň zabezpečenia 3
Hmotnosť a rozmery
Hĺbka balenia 365.1 mm
Výška balenia 254 mm
Šírka balenia 395.3 mm
Hmotnosť 6420 g
Ďalšie vlastnosti
Rozmery (š x h x v) 346.1 x 238.1 x 428.6 mm