Fellowes Powershred 79Ci príručka

 • Quality Office Products Since 1917
  POWERSHRED
  ®
  79Ci
  Läs dessa anvisningar innan du använder
  apparaten.
  Släng inte bort, behåll för framtida bruk.
  Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
  Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig
  henvisning.
  Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
  Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.
  Vennligst les nøye igjennom denne
  bruksanvisningen før bruk.
  Ikke kast den: Ta vare på den for senere
  referanse.
  Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
  Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na
  przyszłość
  Перед началом эксплуатации обязательно
  прочтите данную инструкцию.
  Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните
  ее для последующего использования.
  Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν
  χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
  Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική
  αναφορ
  Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
  Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.
  Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
  Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.
  Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
  Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.
  Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
  Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaan-
  yagként való jövőbeni használatra.
  Leia estas instruções antes da utilização.
  Não as deite fora: conserve-as para consulta
  futura.
  Please read these instructions before use.
  Do not discard: keep for future reference.
  Lire ces instructions avant utilisation.
  Ne pas jeter : conserver pour référence
  ultérieure.
  Lea estas instrucciones antes de usarlo.
  No las deseche: guárdelas para tenerlas como
  referencia.
  Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
  durchlesen.
  Bitte nicht entsorgen: zur späteren Bezugnahme
  aufheben
  Prima dell’uso, si raccomanda di leggere questo
  manuale di istruzioni. Conservare il manuale
  per consultarlo secondo le necessità.
  Dese instructies voor gebruik lezen.Niet
  weggooien, maar bewaren om later te kunnen
  raadplegen.

Máte otázku týkajúcu sa Fellowes Powershred 79Ci?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Fellowes Powershred 79Ci od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Fellowes Powershred 79Ci vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Fellowes Powershred 79Ci príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Fellowes Powershred 79Ci vlastníkom.

Produktové špecifikácie

Značka Fellowes
Model Powershred 79Ci
Výrobok Skartovačka
EAN 0438596290398
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Ruský, Nórsky, Fínsky, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský
Typ súboru PDF
Vlastnosti
Skartácia papiera so svorkou
Typ skartácie Drvenie na malé častice
Skartácia bežného tovaru
Pracovná šírka 230mm
Skartácia CD
Skartovanie papiera
Skartovanie kreditiek
Rozmer skartácie 4 x 38mm
Pracovný cyklus 20min
Samovypnutie pri preťažení
Úroveň zabezpečenia 4
Kapacita skartácie 14
Automatické ovládanie zapnutie / vypnutie
Farba Čierna
Ďalšie vlastnosti
Rozmery (š x h x v) 390 x 275 x 500mm

Kúpiť súvisiace produkty:

  Súvisiace produkty

  Skartovačka Fellowes