Fellowes Shredmate príručka

Tu si zobrazte bezplatne Fellowes Shredmate príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Fellowes Shredmate vlastníkom.

Quality Office Products Since 1917
POWERSHRED
®
Shredmate
Läs dessa anvisningar innan du använder
apparaten.
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig
henvisning.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.
Vennligst les nøye igjennom denne
bruksanvisningen før bruk.
Ikke kast den: Ta vare på den for senere
referanse.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na
przyszłość
Перед началом эксплуатации обязательно
прочтите данную инструкцию.
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните
ее для последующего использования.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική
αναφορ
Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.
Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.
Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.
Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaan-
yagként való jövőbeni használatra.
Leia estas instruções antes da utilização.
Não as deite fora: conserve-as para consulta
futura.
Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.
Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence
ultérieure.
Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guárdelas para tenerlas como
referencia.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
durchlesen.
Bitte nicht entsorgen: zur späteren Bezugnahme
aufheben
Prima dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni. Conservare il manuale
per consultarlo secondo le necessità.
Dese instructies voor gebruik lezen.Niet
weggooien, maar bewaren om later te kunnen
raadplegen.

Máte otázku týkajúcu sa Fellowes Shredmate?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Fellowes Shredmate od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Fellowes Shredmate vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Fellowes
Model Shredmate
Výrobok Skartovačka
EAN 43859482078, 43859561346, 5052178195625
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Ruský, Nórsky, Fínsky, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský
Skupina výrobkov Skartovačky
Typ súboru PDF
Vlastnosti
Skartovanie papiera
Skartovanie kreditiek
Typ skartácie Krížové rezanie
Skartácia bežného tovaru
Spätný chod
Kapacita skartácie 4
Objem koša 4.5L
Pracovná šírka 115mm
Skartácia papiera so svorkou
Skartácia CD
Rozmer skartácie 23mm
Pracovný cyklus 2min
Úroveň zabezpečenia 4
Rýchlosť skartovania 3600mm/min
Farba Šedá
Ďalšie vlastnosti
Rozmery (š x h x v) 190 x 146 x 236mm