Fiat Grande Punto (2016) príručka

8.5 · 17
PDF Príručka
 · Počet strán: 214
Slovenský
PríručkaFiat Grande Punto (2016)
Údaje obsaÏené v této publikaci mají informativní charakter.
Fiat mÛÏe kdykoliv provádût zmûny modelÛ popsan˘ch v této publikaci, z dÛvodÛ technick˘ch nebo komerãních.
Dal‰í informace si zákazník mÛÏe obstarat v autorizovaném servisu Fiat.
Vyti‰tûno na ekologickém papíru bez chlóru.

ČESKÁ

POUÎITÍ A ÚDRÎBA

FIATPUNTO

PUNTO ACTUAL UM CZ:PUNTO UM ITA 23-10-2009 10:13 Pagina 1

Príručka

Tu si zobrazte bezplatne Fiat Grande Punto (2016) príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Fiat Grande Punto (2016) vlastníkom. Tu položte otázku

Máte otázku týkajúcu sa Fiat Grande Punto (2016)?

Máte otázku týkajúcu sa Fiat a odpoveď nie je v príručke? Otázku položte tu. Uveďte jasný a podrobný opis problému a svoju otázku. Čím lepšie opíšete svoj problém a otázku, tým ľahšie vám ostatní majitelia Samsung Galaxy A7 poskytnú dobrú odpoveď.

Viera • 22-11-2021 Bez komentára

Dobry den chcem sa spytat. Pri vypnuti motora a zhasntuti svetiel zostane svietit predna hmlovka niekedy zhasne sama niekedy nie. Co tam moze byt? Dakujem

Odpovedzte na túto otázku

Počet otázok: 1

Produktové špecifikácie

Nižšie nájdete špecifikácie produktu a špecifikácie príručky Fiat Grande Punto (2016).

Všeobecné
Značka Fiat
Model Grande Punto (2016)
Výrobok Auto
Jazyk Slovenský
Typ súboru PDF

Najčastejšie otázky

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku v príručke? Odpoveď na svoju otázku môžete nájsť nižšie medzi najčastejšími otázkami k Fiat Grande Punto (2016).

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku

Žiadne výsledky