Indesit DSG 573 príručka

8.4 · 20
PDF Príručka
 · Počet strán: 60
Slovenský
PríručkaIndesit DSG 573

Instrukcja obs³ugi

Spis treci

Instalacja, 2-3

Ustawianie i poziomowanie
Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej
Ostrze¿enia dotycz¹ce pierwszego mycia
Dane techniczne

Opis urz¹dzenia, 4

Widok ogólny
Panel sterowania

Nape³nianie koszy, 5

Kosz dolny
Kosz na sztuæce
Kosz górny

Uruchomienie i u¿ytkowanie, 6-7

Uruchomienie zmywarki
Dozowanie rodka myj¹cego
Opcje mycia

Programy, 8

Tabela programów

Nab³yszczacz i sól regeneracyjna, 9

Dozowanie rodka nab³yszczaj¹cego
Dozowanie soli regeneracyjnej

Konserwacja i utrzymanie, 10

Wy³¹czanie wody i pr¹du elektrycznego
Czyszczenie zmywarki
Unikanie powstawania brzydkich zapachów
Czyszczenie spryskiwaczy
Czyszczenie filtra dop³ywu wody
Czyszczenie filtrów
W przypadku d³u¿szej nieobecnoci

rodki ostro¿noci i zalecenia, 11

Ogólne zasady bezpieczeñstwa
Usuwanie odpadów
Oszczêdnoæ i ochrona rodowiska

Anomalie i rodki zaradcze, 12

Polski, 1
PL

DSG 573

ZMYWARKA

CS
HU
RU
Ðóññêèé, 37
Èesky, 13 Magyar, 25
UA
Óêðà¿íñüêîþ, 49

Príručka

Tu si zobrazte bezplatne Indesit DSG 573 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Indesit DSG 573 vlastníkom. Tu položte otázku

Máte otázku týkajúcu sa Indesit DSG 573?

Máte otázku týkajúcu sa Indesit DSG 573 a odpoveď nie je v príručke? Otázku položte tu. Uveďte jasný a podrobný opis problému a svoju otázku. Čím lepšie opíšete svoj problém a otázku, tým ľahšie vám ostatní majitelia Indesit DSG 573 poskytnú dobrú odpoveď.

Skalsky Branislav • 31-8-2021 1 komentár

Zdravím Vás , umývačka mi vykazuje chybu F5, vodu napustí a hneď vypustí. Ďakujem za radu.

Zdravím Vás , umývačka mi vykazuje chybu F5, vodu napustí a hneď vypustí. Ďakujem za radu.
Zobraziť fotografiu
Alinko • 23-10-2021

Zdravím, ja som vyriešil problém jednoducho podľa návodu: https://www.youtube.com/watch?v=XvHsL1iugWs

Odpovedzte na túto otázku
Ingrid • 2-1-2022 Bez komentára

Dobrý deň prosím o odpoveď, umývačka vypisuje problém cca po 15 minute F 13 ,prosim viete mi pomôcť. Ďakujem

Odpovedzte na túto otázku
Radoslav Scerba • 31-12-2021 Bez komentára

V polovici programu zastaví a ukáže chybuA7

Odpovedzte na túto otázku

Počet otázok: 3

Produktové špecifikácie

Nižšie nájdete špecifikácie produktu a špecifikácie príručky Indesit DSG 573.

Všeobecné
Značka Indesit
Model DSG 573 | DSG 573
Výrobok Umývačka riadu
EAN 8007842631661, 8007842685862, 8007842691863
Jazyk Slovenský, Maďarský
Typ súboru Používateľská príručka (PDF)

Najčastejšie otázky

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku v príručke? Odpoveď na svoju otázku môžete nájsť nižšie medzi najčastejšími otázkami k Indesit DSG 573.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku

Žiadne výsledky