Milwaukee M18 FRADH príručka

Tu si zobrazte bezplatne Milwaukee M18 FRADH príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Milwaukee M18 FRADH vlastníkom.

M18 FRADH
Original instructions
Originalbetriebsanleitung
Notice originale
Istruzioni originali
Manual original
Oorspronkelijke gebruiksaan-
wijzing
Original brugsanvisning
Original bruksanvisning
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet
Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
Orijinal işletme talimatı
Původním návodem k
používání
Pôvodný návod na použitie
Instrukcją oryginalną
Eredeti használati utasítás
Izvirna navodila
Originalne pogonske upute
Instrukcijām oriģinālvalodā
Originali instrukcija
Algupärane kasutusjuhend
Оригинальное руководство
по эксплуатации
Оригинално ръководство за
експлоатация
Instrucţiuni de folosire origi-
nale
Оригинален прирачник за
работа
Оригінал інструкції з
експлуатації
ﺔﻳﻠﺻﻷﺍ ﺕﺎﻣﻳﻠﻌﺗﻟﺍ

Máte otázku týkajúcu sa Milwaukee M18 FRADH?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Milwaukee M18 FRADH od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Milwaukee M18 FRADH vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Milwaukee
Model M18 FRADH
Výrobok Vŕtačka
EAN 4002395157488
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Ruský, Nórsky, Fínsky, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský
Skupina výrobkov Vŕtačky
Typ súboru PDF
- Lithium-ion (Li-ion)
- 13
- 95
- 2
- 350
- 950
- 89.6
- 78.6
- 2.5
- 18
- -
- 152
- -
- Vŕtanie
- Pravouhlá vŕtačka
-
-
- -
- 6200
-
- -
- Black, Grey, Red
-
- Rýchloupínanie
-
- Batérie
-
Technické detaily
Farba Black, Grey, Red
Počet rýchlostí 2
Typ upínacieho puzdra Rýchloupínanie
Dizajn Pravouhlá vŕtačka
Vŕtanie
Vlastnosti
- Vŕtanie
Obsah balenia
Nabíjačka batérie v balení
Balenie batérií
Výkon
Hladina akustického tlaku 78.6dB
Hladina akustického výkonu 89.6dB
Emisie vibrácií (kov) 2.5m/s²
Voľnobežné otáčky (1. stupeň) 350
Voľnobežné otáčky (2. stupeň) 950
Priemer vŕtania do dreva (max) 152mm
Ø vrtu do ocele (max) 13mm
Vstavané svetlo
Maximálny krútiaci moment (tvrdý spoj) 95Nm
Sila
Napájací zdroj Batérie
Typ batérie Lithium-ion (Li-ion)
Napätie batérie 18V
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 6200g