Milwaukee M18 ONEDD-0 príručka

Tu si zobrazte bezplatne Milwaukee M18 ONEDD-0 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Milwaukee M18 ONEDD-0 vlastníkom.

M18 ONEDD
M18 ONEPD
Original instructions
Originalbetriebsanleitung
Notice originale
Istruzioni originali
Manual original
Oorspronkelijke gebruiksaan-
wijzing
Original brugsanvisning
Original bruksanvisning
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet
Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
Orijinal işletme talimatı
Původním návodem k
používání
Pôvodný návod na použitie
Instrukcją oryginalną
Eredeti használati utasítás
Izvirna navodila
Originalne pogonske upute
Instrukcijām oriģinālvalodā
Originali instrukcija
Algupärane kasutusjuhend
Оригинальное руководство
по эксплуатации
Оригинално ръководство за
експлоатация
Instrucţiuni de folosire origi-
nale
Оригинален прирачник за
работа
Оригінал інструкції з
експлуатації
ﺔﻳﻠﺻﻷﺍ ﺕﺎﻣﻳﻠﻌﺗﻟﺍ

Máte otázku týkajúcu sa Milwaukee M18 ONEDD-0?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Milwaukee M18 ONEDD-0 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Milwaukee M18 ONEDD-0 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Milwaukee
Model M18 ONEDD-0
Výrobok Vŕtačka
EAN 4002395138197
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Ruský, Nórsky, Fínsky, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský
Skupina výrobkov Vŕtačky
Typ súboru PDF
- Pištoľová vŕtačka
- Drilling, Screwdriving
- 2
- 550
- 2000
- 18
- Lithium-ion (Li-ion)
- Black, Red
- 13
- 3
- 74.5
- 85.5
- 135
- 45
- 13
- 13
- -
- 0
-
-
-
- Batérie
Výkon
Nastavenie krútiaceho momentu 13
3dB
Hladina akustického tlaku 74.5dB
Hladina akustického výkonu 85.5dB
Voľnobežné otáčky (1. stupeň) 550
Voľnobežné otáčky (2. stupeň) 2000
Priemer vŕtania do dreva (max) 45mm
Ø vrtu do ocele (max) 13mm
Maximálny krútiaci moment (tvrdý spoj) 135Nm
Technické detaily
Farba Black, Red
Počet rýchlostí 2
Dizajn Pištoľová vŕtačka
Vŕtanie
Skrutkovanie
Vlastnosti
- Drilling, Screwdriving
Sila
Počet batérií v cene 0kusov
Napájací zdroj Batérie
Typ batérie Lithium-ion (Li-ion)
Napätie batérie 18V
Ďalšie vlastnosti
Priemer skrutky (max) 13mm
Obsah balenia
Balenie batérií