Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO príručka

Tu si zobrazte bezplatne Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO vlastníkom.

© 2016
ED 25mm f1.2 PRO
WC948601
Printed in Japan
Model No.:IM003
date of issue 2016.7
61 -
PL
INSTRUKCJA
64 -
PT
INSTRUÇÕES
67 -
RO
INSTRUCŢIUNI
70 -
SR
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
73 -
RU
ИНСТРУКЦИЯ
76 -
SV
BRUKSANVISNING
79 -
SL
NAVODILA
82 -
SK
NÁVOD NA POUŽITIE
85 -
TR
TALİMATLAR
88 -
UK
ІНСТРУКЦІЯ
93 -
AR
94 -
TH
คําแนะนําการใชงาน
97 -
KR
사용설명서
100
-
CHT
使⽤說明書
04 -
JP
取扱説明書
07 -
EN
INSTRUCTIONS
11 -
ES
INSTRUCCIONES
15 -
FR
MODE D’EMPLOI
19 -
BG
ИНСТРУКЦИИ
22 -
CS
NÁVOD K POUŽITÍ
25 -
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
28 -
DA
BETJENINGSVEJLEDNING
31 -
ET
JUHISED
34 -
FI
KÄYTTÖOHJEET
37 -
EL
ΟΔΗΓΙΕΣ
40 -
HR
UPUTE
43 -
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTA
46 -
IT
ISTRUZIONI
49 -
LT
INSTRUKCIJA
52 -
LV
NORĀDĪJUMI
55 -
NL
AANWIJZINGEN
58 -
NO
INSTRUKSJONER

Máte otázku týkajúcu sa Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Olympus
Model M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO
Výrobok Šošovka
EAN []
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Nórsky, Fínsky, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Čínsky, Chorvátsky, Ukrajinský, Japonský
Skupina výrobkov Šošovky
Typ súboru PDF
Výkon
Slnečná clona
Maximálne zväčšenie 0.11x
Kompatibilita s kamerami značiek Olympus
Kompatibilita OM-D, PEN
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 410g
Veľkosť filtra 62mm
Priemer 70mm
Dĺžka 87mm
Objektív
Počet membrán 9
Minimálna clona 1.2
Maximálna clona 16
Najmenšia zaostrovacia vzdialenosť 0.3m
Počet asférických členov 1
Typ bajonetu Micro Four Thirds
Stabilizátor obrazu -
Diagonálny uhol pohľadu (max) 47°
Pevná ohnisková vzdialenosť 25mm
Komponent pre MILC
Konštrukcia objektívu (členy/skupiny) -
Typ objektívu -
Nastavenie ohniska Auto