Pentagram Virtuoso P 2005 príručka

 • INDEX
  IMPORTANT NOTICE ........................................................................ EN - 2
  PACKAGE CONTENTS...................................................................... EN - 2
  INTRODUCTION ................................................................................ EN - 2
  SETTING UP THE TABLET................................................................ EN - 4
  CONFIGURING THE TABLET AND PEN .......................................... EN - 5
  SPECIFICATIONS.............................................................................. EN - 8
  WICHTIGE HINWEISE ....................................................................... DE - 2
  INHALT DER VERPACKUNG ............................................................ DE - 2
  EINLEITUNG....................................................................................... DE - 2
  VORBEREITUNG DES TABLETTS ZUM BETRIEB.......................... DE - 4
  TABLETT- UND STIFTKONFIGURATION......................................... DE - 5
  SPEZIFIKATION ................................................................................. DE - 8
  ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ....................................................................RU - 2
  СОДЕРЖАНИЕ КОРОБКИ................................................................RU - 2
  ВВЕДЕНИЕ.........................................................................................RU - 2
  ПОДГОТОВКА ПЛАНШЕТА К РАБОТЕ ...........................................RU - 4
  НАСТРОЙКА ПЛАНШЕТА И ПЕРА ..................................................RU - 5
  СПЕЦИФИКАЦИЯ..............................................................................RU - 8
  WAŻNE UWAGI...................................................................................PL - 2
  ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA ....................................................................PL - 2
  WSTĘP ................................................................................................PL - 2
  PRZYGOTOWANIE TABLETU DO PRACY........................................PL - 4
  KONFIGURACJA TABLETU I PIÓRKA...............................................PL - 5
  SPECYFIKACJA ..................................................................................PL - 8
  DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ..................................................................... CZ - 2
  OBSAH BALENÍ.................................................................................. CZ - 2
  ÚVOD.................................................................................................. CZ - 2
  PŘÍPRAVA TABLETU K PRÁCI......................................................... CZ - 4
  KONFIGURACE TABLETU A PERA.................................................. CZ - 5
  SPECIFIKACE .................................................................................... CZ - 8
  FONTOS .............................................................................................HU - 2
  A DOBOZ TARTALMA........................................................................HU - 2
  BEVEZETÉS.......................................................................................HU - 2
  A TÁBLA ELŐKÉSZÍTÉSE A MUNKÁRA...........................................HU - 4
  A TÁBLA ÉS A TOLL KONFIGURÁLÁSA ..........................................HU - 5
  SPECIFIKÁCIÓ (MŰSZAKI PARAMÉTEREK)...................................HU - 8
  2008-08-26

Máte otázku týkajúcu sa Pentagram Virtuoso P 2005?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Pentagram Virtuoso P 2005 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Pentagram Virtuoso P 2005 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Pentagram Virtuoso P 2005 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Pentagram Virtuoso P 2005 vlastníkom.