Philips Avance Collection HR7987 príručka

(1)
 • 30 sec
  30 sec
  30 sec
  30 sec
  30 sec
  1-5
  1
  1-5
  1-5
  1-5
  1 kg
  3 pcs
  200 g
  1 kg
  1 kg
  (MAX)
  English
  3 disc set
  The 3 disc set is compatible with HR7776, HR7777, HR7778 and HR7779.
  Warning
  Be careful when you handle or clean the discs. The cutting edges are very sharp.
  Caution
  Never use the disc to process hard ingredients, like ice cubes.
  Do not exert too much pressure on the pusher when you press ingredients into the feed
  tube.
  Thoroughly clean the disc before you use it for the rst time.
  Note
  Make sure that you put the disc on the tool holder when you assemble.
  Refer to the main user manual for further information about the assembly.
  Granulating disc
  You can use the granulating disc to granulate Parmesan cheese and potatoes.
  Julienne disc
  You can use the Julienne disc to process for thin vegetable strips, such as carrots and
  cucumbers for salads.
  French fry disc
  You can use the French fry disc to process potatoes for French fries.
  Български
  Комплект 3 диска
  Комплектът 3 диска е съвместим с HR7776, HR7777, HR7778 и HR7779.
  Предупреждение
  Бъдете внимателни, когато боравите с дисковете или ги почиствате. Режещите ръбове
  са много остри.
  Внимание
  Никога не използвайте диска за обработване на твърди продукти, като кубчета лед.
  Не натискайте прекалено силно тласкача, когато избутвате продуктите през улея за
  подаване.
  Почистете добре диска, преди да го използвате за пръв път.
  Забележка
  При сглобяване внимавайте да поставите диска върху държача на приставки.
  За повече информация за сглобяването вижте ръководството за потребителя.
  Диск за гранулиране
  Можете да използвате диска за гранулиране, за да гранулирате сирене пармезан и
  картофи.
  Диск за жулиен
  Можете да използвате диска за жулиен, за да получите тънки ленти от зеленчуци, като
  моркови и краставици, за салата.
  Диск за картофи за пържене
  Можете да използвате диска за картофи за пържене, за да получите за картофи за
  пържене.
  Čeština
  Sada tří disků
  Sada tří disků je kompatibilní s modely HR7776, HR7777, HR7778 a HR7779.
  Varování
  Při manipulaci s disky a při jejich čištění buďte velmi opatrní. Řezací hrany jsou velmi ostré.
  Výstraha
  Disk nikdy nepoužívejte na zpracování tvrdých surovin, například ledových kostek.
  Při vtlačování surovin do plnicí trubice nevyvíjejte na pěchovač příliš velký tlak.
  Před prvním použitím každý disk důkladně vyčistěte.
  Poznámka
  Při sestavování přístroje zkontrolujte správné nasazení disku na držáku nástrojů.
  Postupujte podle návodu uvedeného v hlavní uživatelské příručce.
  Disk pro drcení
  Disk pro drcení se používá na jemné krájení parmezánu nebo brambor.
  Disk pro krájení zeleniny
  Disk pro krájení zeleniny se používá na krájení tenkých plátků zeleniny do salátů, například
  mrkve nebo okurky.
  Disk na výrobu hranolků
  Disk na výrobu hranolků se používá na krájení brambor do tvaru hranolků.
  Dansk
  Sæt med 3 skiver
  Sættet med 3 skiver er kompatibelt med HR7776, HR7777, HR7778 og HR7779.
  Advarsel
  Vær forsigtig, når du håndterer eller rengør skiverne. Knivbladenes ægge er meget skarpe.
  Advarsel
  Undgå at bruge skiven til hårde ingredienser som f.eks. isterninger.
  Tryk ikke nedstopperen for hårdt ned, når ingredienserne presses ned i påfyldningstragten.
  Sørg for at rengøre skiven grundigt, inden den tages i brug første gang.
  Bemærk
  Sørg for at placere skiven i tilbehørsholderen, når du samler apparatet.
  Se brugervejledningen til hovedenheden for at få ere oplysninger om samlingsprocedurer.
  Granuleringsskive
  Du kan bruge granuleringsskiven til at ndele parmesanost og kartoer.
  Julienneskive
  Du kan bruge julienneskiven til at skære grøntsager i tynde strimler, som f.eks. gulerødder og
  agurker til salat.
  Pommes frites-skive
  Du kan bruge pommes frites-skiven til at skære kartoer til pommes frites
  Deutsch
  3-Disksatz
  Der 3-Disksatz ist mit HR7776, HR7777, HR7778 und HR7779 kompatibel.
  Warnung
  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Scheiben verwenden oder reinigen. Die Klingen sind sehr
  scharf.
  Achtung
  Verarbeiten Sie mit den Scheiben keine harten Zutaten wie Eiswürfel.
  Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Stopfer aus, wenn Sie Zutaten in die Einfüllöffnung füllen.
  Reinigen Sie die Scheibe vor dem ersten Gebrauch gründlich.
  Hinweis
  Vergewissern Sie sich, dass Sie die Scheibe beim Zusammenbau auf den Zubehörhalter legen.
  Weitere Informationen zum Zusammenbau nden Sie im Benutzerhandbuch.
  Reibscheibe
  Sie können die Reibscheibe zum Reiben von Parmesan und Kartoffeln verwenden.
  Julienne-Scheibe
  Sie können die Julienne-Scheibe zum Verarbeiten von dünnen Gemüsestreifen verwenden,
  z. B. Karotten und Gurken für Salate.
  Pommes-Frites-Scheibe
  Sie können die Pommes-Frites-Scheibe verwenden, um Kartoffeln für Pommes Frites zu
  verarbeiten.
  Ελληνικά
  Σετ 3 δίσκων
  Το σετ 3 δίσκων είναι συμβατό με τα μοντέλα HR7776, HR7777, HR7778 και HR7779.
  Προειδοποίηση
  Προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε ή καθαρίζετε τους δίσκους. Τα άκρα κοπής είναι πολύ
  αιχμηρά.
  Προσοχή
  Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το δίσκο για την επεξεργασία σκληρών υλικών, όπως τα
  παγάκια.
  Όταν σπρώχνετε υλικά στο στόμιο τροφοδοσίας, μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο
  εξάρτημα ώθησης.
  Πριν χρησιμοποιήσετε το δίσκο για πρώτη φορά, καθαρίστε τον σχολαστικά.
  Σημείωση
  Κατά τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το δίσκο πάνω στο
  εξάρτημα συγκράτησης εργαλείων.
  Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συναρμολόγηση, ανατρέξτε στο κύριο
  εγχειρίδιο χρήσης.
  Δίσκος κοπής για κοπή σε μικρά κομμάτια
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο τριψίματος για να τρίψετε παρμεζάνα και
  πατάτες.
  Δίσκος ζιλιέν
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο ζιλιέν για να κόψετε λαχανικά όπως καρότα και
  αγγούρια σε λεπτές λωρίδες για σαλάτες.
  Δίσκος για τηγανιτές πατάτες
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο για τηγανιτές πατάτες για να κόψετε πατάτες
  για τηγάνισμα.
  Español
  Juego de tres discos
  El juego de tres discos es compatible con los modelos HR7776, HR7777, HR7778 y HR7779.
  Advertencia
  Tenga cuidado al manipular o limpiar los discos. Los bordes de las cuchillas están muy alados.
  Precaución
  No utilice nunca el disco para procesar ingredientes duros, como cubitos de hielo.
  No ejerza demasiada presión con el empujador cuando empuje los ingredientes por el
  oricio de entrada.
  Limpie bien el disco antes de usarlo por primera vez.
  Nota
  Al montarlo, asegúrese de colocar el disco en el soporte de accesorios.
  Para obtener más información acerca del montaje, consulte el manual de usuario.
  Disco para rallar
  Para rallar queso parmesano y patatas, puede utilizar el disco que sirve para rallar.
  Disco para cortar en juliana
  Para cortar verduras en tiras nas, como, por ejemplo, zanahorias y pepinos para las
  ensaladas, puede utilizar el disco para cortar en juliana.
  Disco para patatas fritas
  Para cortar patatas para freírlas, puede utilizar el disco para patatas fritas.
  Eesti
  Kolmest kettast koosnev komplekt
  Kolmest kettast koosnev komplekt sobib kokku toodetega HR7776, HR7777, HR7778 ja
  HR7779.
  Hoiatus
  Olge ketaste käsitsemisel ja puhastamisel ettevaatlik. Lõikeservad on väga teravad!
  Ettevaatust
  Ärge kunagi kasutage ketast kõvade koostisainete, nagu näiteks jääkuubikud, töötlemiseks.
  Ärge rakendage liigset jõudu, kui te koostisaineid tõukuriga etteandetorusse vajutate.
  Enne esimest kasutust puhastage ketast hoolikalt
  Märkus
  Hoolitsege selle eest, et paneksite ketta seadme kokkupanemise ajal tarvikute hoidmise
  alusele.
  Lisateavet seadme kokkupaneku kohta saate põhitoote kasutusjuhendist.
  Purustamisketas
  Purustamisketas sobib Parmesani juustu ja kartulite riivimiseks.
  Ribastamisketas julienne’i valmistamiseks
  Ribastamisketas sobib salatitesse õhukeste aedviljaviilude, nt porgandite ja kurkide,
  ribastamsieks.
  Friikartulite ketas
  Friikartulite ketas sobib friikartulite valmistamiseks.
  Suomi
  3 levyn sarja
  3 levyn sarja sopii malleihin HR7776, HR7777, HR7778 ja HR7779.
  Vakava varoitus
  Ole varovainen käsitellessäsi ja puhdistaessasi levyjä. Leikkuuterät ovat erittäin teräviä.
  Varoitus
  Älä koskaan käytä levyä kovien aineiden kuten jääpalojen käsittelyyn.
  Älä käytä liikaa voimaa painaessasi raaka-aineita työntimen avulla syöttösuppiloon.
  Puhdista levy perusteellisesti ennen käyttöönottoa.
  Huomautus
  Varmista, että asetat levyn tarviketelineeseen kootessasi laitetta.
  Katso lisäohjeita kokoamiseen pääkäyttöoppaasta.
  Rakeistusosa
  Voit käyttää rakeistusosaa parmesanjuuston ja perunoiden rakeistamiseen.
  Julienne-terä
  Voit käyttää Julienne-terää ohuiden vihannessuikaleiden tekemiseen salaatteja varten
  esimerkiksi porkkanoista tai kurkuista.
  Ranskanperunoiden terä
  Ranskanperunoiden terällä voit tehdä perunoista ranskalaisia.
  Français
  Jeu de 3 disques
  Le jeu de 3 disques est compatible avec HR7776, HR7777, HR7778 et HR7779.
  Avertissement
  Soyez prudent(e) lorsque vous manipulez ou nettoyez les disques. Les bords sont très
  coupants.
  Attention
  N'utilisez jamais les disques pour traiter des ingrédients durs, tels que des glaçons.
  N'exercez pas une pression trop forte sur le poussoir après avoir introduit des ingrédients
  dans la cheminée de remplissage.
  Nettoyez soigneusement le disque avant la première utilisation.
  Remarque
  Veillez à placer le disque sur le support pour outil lors de l'assemblage.
  Reportez-vous au mode d'emploi principal pour de plus amples informations sur
  l'assemblage.
  Disque à granuler
  Vous pouvez utiliser le disque à granuler pour râper du parmesan ou des pommes de terre.
  Disque à Julienne
  Vous pouvez utiliser le disque à Julienne pour couper des légumes en nes tranches, par
  exemple des carottes et des concombres pour les salades.
  Disque pour pommes frites
  Vous pouvez utiliser le disque pour pommes frites pour couper des pommes de terre en
  pommes frites.
  Hrvatski
  Komplet od 3 diska
  Komplet od 3 diska kompatibilan je s modelima HR7776, HR7777, HR7778 i HR7779.
  Upozorenje
  Budite pažljivi prilikom korištenja i čišćenja diskova. Rubovi rezača vrlo su oštri.
  Oprez
  Disk nikada nemojte koristiti za obradu tvrdih sastojaka kao što su kocke leda.
  Nemojte prejako pritiskati potiskivač prilikom potiskivanja sastojaka niz cijev za umetanje.
  Prije prve uporabe temeljito očistite disk.
  Napomena
  Prilikom sklapanja obavezno postavite disk na držač pribora.
  Dodatne informacije o sklapanju potražite u glavnom korisničkom priručniku.
  Disk za granuliranje
  Disk za granuliranje možete koristiti za granuliranje parmezana i krumpira.
  Disk za rezanje na trakice
  Disk za rezanje na trakice možete koristiti za rezanje povrća kao što su mrkve i krastavci na
  tanke trakice pogodne za salate.
  Disk za krumpiriće
  Disk za krumpiriće možete koristiti za rezanje krumpira namijenjenog prženju.
  Magyar
  3 tárcsából álló készlet
  A 3 tárcsából álló készlet a következő típusokkal kompatibilis: HR7776, HR7777, HR7778 és
  HR7779.
  Figyelem
  Fokozottan ügyeljen a tárcsák használatakor és tisztításakor. A vágóélek nagyon élesek!
  Vigyázat
  A tárcsákat soha ne használja kemény összetevők, mint például jégkocka feldolgozásához.
  Ne nyomja túl erősen az adagolócsőbe az alapanyagokat a nyomórúddal.
  Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a tárcsákat.
  Megjegyzés
  Összeszereléskor helyezze a tárcsát az eszköztartóra.
  Az összeszereléshez további információt a fő felhasználói kézikönyvben talál.
  Granulálótárcsa
  A granulálótárcsát használhatja parmezán sajt és burgonya darálására.
  Julienne szeletelőtárcsa
  A Julienne szeletelőtárcsát használhatja vékony zöldségcsíkok, például répa- vagy uborkacsíkok
  aprítására salátákhoz.
  Hasábburgonya tárcsa
  A hasábburgonya-tárcsát használhatja egyenletes burgonyahasábok aprításához.
  Italiano
  Set da 3 dischi
  Il set da 3 dischi è compatibile con i modelli HR7776, HR7777, HR7778 e HR7779.
  Avvertenza
  Fare attenzione quando si maneggiano o si puliscono i dischi. I bordi taglienti sono molto
  aflati.
  Attenzione
  Non utilizzare mai il disco con ingredienti duri come i cubetti di ghiaccio.
  Non esercitare una pressione eccessiva sul pestello quando si spingono gli ingredienti
  nell'apertura di inserimento cibo.
  Pulire a fondo il disco prima di utilizzarlo per la prima volta.
  Nota
  Accertarsi di posizionare il disco sul porta-accessori durante il montaggio.
  Fare riferimento al manuale dell'utente principale per ulteriori informazioni relative al
  montaggio.
  Disco per sminuzzare
  Il disco per sminuzzare può essere utilizzato per grattugiare formaggio tipo parmigiano e
  patate.
  Disco julienne
  Il disco julienne può essere utilizzato per formare striscioline sottili con verdure quali carote e
  cetrioli per insalate.
  Disco per patatine fritte
  Il disco per patatine fritte può essere utilizzato per tagliare le patate da friggere.
  Қазақша
  3 диск жинағы
  3 диск жинағы HR7776, HR7777, HR7778 және HR7779 үлгілерімен үйлесімді.
  Абайлаңыз
  Дискілерді ұстағанда немесе тазалағанда абайлаңыз. Жүздері өте өткір.
  Ескерту
  Дискіні ешқашан мұз текшелері сияқты қатты азықтарды өңдеу үшін пайдаланбаңыз.
  Азық салынатын түтіктің ішіне азықтарды тығындағышпен күш салып тығындамаңыз.
  Дискіні бірінші рет пайдаланбастан бұрын мұқият тазалаңыз.
  Ескертпе
  Жинаған кезде дискіні міндетті түрде құрал ұстағышқа қойыңыз.
  Жинау туралы қосымша ақпаратты негізгі пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
  Түйіршіктейтін диск
  Пармезан ірімшігін немесе картопты ұсақтау үшін түйіршіктеу дискісін пайдалануға
  болады.
  Тілімдейтін диск
  Салаттарға сәбіз және қияр сияқты жұқа көкөністі бөліктерін дайындау үшін жюльен
  дискісін пайдалануға болады.
  Қуырылған картоп дискісі
  Қуырылған картоп тағамына картоптарды дайындау үшін қуырылған картоп дискісін
  пайдалануға болады.
  EN User manual
  BG Ръководство за потребителя
  CS Příručka pro uživatele
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  EL Εγχειρίδιο χρήσης
  ES Manual del usuario
  ET Kasutusjuhend
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  HR Korisnički priručnik
  HU Felhasználói kézikönyv
  IT Manuale utente
  KK Қолданушының нұсқасы
  LT Vartotojo vadovas
  LV Lietotāja rokasgrāmata
  MS-MY Manual pengguna
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PL Instrukcja obsługi
  PT Manual do utilizador
  RO Manual de utilizare
  RU Руководство пользователя
  SK Príručka užívateľa
  SL Uporabniški priročnik
  SR Korisnički priručnik
  SV Användarhandbok
  TR Kullanım kılavuzu
  UK Посібник користувача
  ZH-CN 用户手册
  ZH-TW 使用手冊
  AR
  FA
  Register your product and get support at
  HR7987
  www.philips.com/welcome
  Specifications are subject to change without notice
  © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  HR7987_UM_V1.0
  3140 035 29241

Máte otázku týkajúcu sa Philips Avance Collection HR7987?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Philips Avance Collection HR7987 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Philips Avance Collection HR7987 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Philips Avance Collection HR7987 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Philips Avance Collection HR7987 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Philips
Model Avance Collection HR7987
Výrobok Ostatné kuchynské spotrebiče
EAN 8710103589693
Jazyk Hongaars, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Chinees, Kroatisch, Arabisch
Typ súboru PDF
Vlastnosti
Základný materiál Nerezová oceľ
Farba Nerezová oceľ
Kompatibilita Philips HR7776, HR7777, HR7778

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2021 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.