Protool DRP 10 EQ príručka

(1)
 • 22
  Bedienungsanleitung
  Instructions for use
  Instruction d’utilisation
  Instrucciones de uso
  Instruções de serviço
  Istruzioni d’uso
  Gebruiksaanwijzing
  Návod k používání
  Bruksanvisning
  Brugsanvisning
  Käyttöohje
  Èíñòðóêöèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ
  Návod na používanie
  Instrukcja obsługi
  Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
  Instrucţiunile de utilizare
  DRP 10 EQ
  Netzstecker aus der
  Steckdose ziehen!
  Pull the plug from the
  mains!
  Retirer la fi che de la prise
  de courant.
  Saque el enchufe de la
  toma de corriente!
  Retire a fi cha da tomada!
  Togliere la spina dalla presa
  di corrente!
  Stekker uit de kontaktdoos
  trekken!
  Síťovou vidlici vytáhněte ze
  zásuvky!
  Trekk støpslet ut av
  stikkontakten!
  Træk stikket ud af
  stikkontakten
  Drag alltid ur kontakten!
  Irrota pistotulppa seinästä.
  Húzza ki a hálózati
  csatlakozókábelt a
  dugaljból!
  Bûíüòå âèëêó èç ðîçåòêè!
  Vytiahnite sieťovú zástrčku
  zo zásuvky!
  Wyciągnąć wtyczkę z sieci!
  ÔñáâÞîôå ôï ñåõìáôïëÞðôç
  (öéò) áðü ôçí ðñßæá!
  Inaintea tuturor lucrărilor
  la maµină, scoateţi fi µa de
  alimentare.
  Accessory
  Zubehör
  Accessoires
  Accessorio
  Acessório
  Accessorio
  Toebehoren
  Příslušenství
  Tilbehør
  Tilbehør
  Tillbehör
  Lisälaite
  Tartozék
  Äîïîëíèòåëü
  Príslušenstvo
  Element wyposażenia
  dodatkowego
  ÅîáñôÞìáôá
  Accesoriile
  Nicht in den Hausmüll
  geben.
  Not to be included in
  municipal refuse
  Ne pas mettre aux
  déchets communaux
  No pertenece a los
  residuos comunales
  Não pertence ao resíduo
  comunal
  Non fa parte dei rifi uti
  comunali
  Niet in huisafval
  Nepatří do komunálního
  odpadu
  Ikke kommunalt avfall
  Bortskaffes ikke sammen
  med kommunalt affald
  Tillhör inte till
  kommunalavfall
  Ei kuulu
  kunnallisjätteisiin
  Nie wyrzucać do odpadu
  komunalnego
  Не имеет место в
  коммунальных отходах
  Nepatrí do komunálneho
  odpadu
  Μην το πετάτε στα
  οικιακά απορρίμματα
  Nu aparţine de gunoiul
  comunal
  Doppelte Isolation
  Double insulation
  Double isolement
  Aislamiento doble
  Isolação dobre
  Isolamento doppio
  Dubbele isolering
  Dvojitá izolace
  Dobbelisolering
  Dobbelt isolering
  Dubbel isolering
  Kaksoiseristys
  Podwójna izolacja
  Двойная изоляция
  Dvojitá izolácia
  Διπλή μόνωση
  Izolare dublă

Máte otázku týkajúcu sa Protool DRP 10 EQ?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Protool DRP 10 EQ od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Protool DRP 10 EQ vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Protool DRP 10 EQ príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Protool DRP 10 EQ vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Značka Protool
Model DRP 10 EQ
Výrobok Vŕtačka
EAN 8590163935131
Jazyk Slovenský, Angličtina, Holandský, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Nórsky, Fínsky, Český, Rumunský, Grécky
Typ súboru PDF
Vlastnosti
Typ upínacieho puzdra Rýchloupínanie
Nastaviteľná rýchlosť
Spätný chod
Vŕtanie s príklepom -
Výkon
Rýchlosť pri voľnobehu (max) 4000
Ø vrtu do ocele (max) 10mm
Priemer vŕtania do dreva (max) 25mm
Počet rýchlostí 1
Sila
Príkon 650W
Napájací zdroj AC
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 1700g

Súvisiace produkty

Vŕtačka Protool

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2020 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.