Samsung RL37HCSW príručka

 • EU Environmental Regulatory Statements
  EN
  For information on Samsung’s environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/
  aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  ES
  Para obtener información sobre los compromisos ambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias especícas del producto, como
  REACH, visite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  FR
  Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spéciques à l'appareil
  (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
  html
  IT
  Per informazioni sull'impegno di Samsung ai ni della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per
  esempio il REACH, vogliate visitare il sito samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  PT
  Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e sobre as obrigações regulamentares especícas de produtos, por
  exemplo, o regulamento REACH, visite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  DE
  Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produkspezischen Auagen wie z.B. REACH nden Sie unter
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  EL
  Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις
  που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: samsung.com/uk/aboutsamsung/
  samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  NL
  Ga voor informatie over de milieuverbintenissen en product specifieke wettelijke verplichtingen van Samsung naar: samsung.com/uk/
  aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  RO
  Pentru informaţii despre angajamentele privind mediul şi obligaţiile reglementative privind produsele specice ale Samsung, ca de exemplu
  REACH, vizitaţi: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  BG
  За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните за продукта нормативни задължения, напр. REACH,
  посетете: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  HR
  Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša i regulatornih obveza specifičnih za proizvod npr. REACH, posjetite stranicu:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  SR
  Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim obavezama u pogledu
  proizvoda, npr. Direktivi o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH), potražite na sledećoj adresi: samsung.com/uk/
  aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  PL
  Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych rmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np.
  rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  HU
  A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban látogasson
  el a samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
  SK
  Viac informácií oochrane životného prostredia aregulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung,
  napríklad REACH, nájdete nawebovej stranke:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  SQ
  Për informacion mbi zotimet mjedisore të "Samsung" dhe detyrimet rregullatore specike për produktin, p.sh. "REACH", vizitoni: samsung.com/
  uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  MK
  За повеќе информации во врска со определбите на компаниjата Samsung за заштита на животната средина и посебните законски
  обврски за производите, како на пр. REACH, посетете ја веб-страницата:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  SL
  Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite: samsung.com/uk/
  aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.
  CS
  Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti Samsung, např. REACH,
  naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  NO
  Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesikke lovpålagte forpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til: samsung.com/
  uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  SV
  Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html om du vill veta mer om Samsungs
  miljöengagemang och om produktspecika lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH).
  DA
  Du kan nde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser, der er produktspecikke, som f.eks. REACH, på
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  FI
  Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim. REACH), löydät osoitteesta
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  ET
  Kui soovid informatsiooni Samsungi keskkonnaalaste ja tootespetsiiliste regulatiivsete kohustuste kohta, siis palun külastage:
  http://www.samsung.com/ee/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/environment.html
  LV
  Lai iegūtu papildinformāciju par Samsung saistībām attiecībā uz vides aizsardzību un produktu īpašus reglamentējošus pienākumus, piemēram,
  REACH, apmeklējiet:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  LT
  Informacijos apie Samsung aplinkosaugos įsipareigojimus ir su konkrečiais produktais susijusių įstatymų reikalavimus (pvz. REACH) ieškokite
  adresu:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  MT
  Għal informazzjoni dwar l-impenji ambjentali u l-obbligi regolatorji speċifiċi għall-prodott ta' Samsung eż. REACH żur: samsung.com/uk/
  aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  TR
  Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edin:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  EU_Regulatory Statements-150914.indd 1 2015-09-14 오후 1:55:29

Máte otázku týkajúcu sa Samsung RL37HCSW?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Samsung RL37HCSW od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Samsung RL37HCSW vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Samsung RL37HCSW príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Samsung RL37HCSW vlastníkom.

Produktové špecifikácie

Značka Samsung
Model RL37HCSW
Výrobok Chladnička
EAN []
Jazyk Angličtina, Francúzsky, Taliansky, Portugalský, Nórsky, Slovenský, Grécky, Chorvátsky, Bulharský
Typ súboru PDF
Výkon
Úroveň hluku 41dB
Klimatická trieda SN-T
Celkový hrubý objem 303L
Celkový čistý objem 286L
Dizajn
Farba Biela
Vstavaný displej
Voľne stojaci
Obojstranné dvere
Uchytenie dverí right
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 71000g
Šírka 600mm
Hĺbka 646mm
Výška 1775mm
Ďalšie vlastnosti
Anti-bakteriálne funkcie
Rozmrazovanie
Zabudovaná mraznička
Energetické požiadavky AC 220 - 240V, 50Hz
Mraznička
Skladovacia doba pri výpadku prúdu 5h
Hodnotenie Star 4*
Hrubá kapacita mrazničky 90L
Čistá kapacita mrazničky 85L
Mraziaci výkon 12kg/24h
Počet zásuviek v mrazničke 3
Chladnička
Hrubá kapacita chladničky 213L
Čistá kapacita chladničky 201L
Počet priehradok chladničky 8
Osvetlenie interiéru chladničky
Sila
Ročná spotreba energie 278kWh

Kúpiť súvisiace produkty:

  Súvisiace produkty

  Chladnička Samsung