Samsung RL4353LBAEF príručka

 • EU Environmental Regulatory Statements
  EN
  For information on Samsung’s environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/
  aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  ES
  Para obtener información sobre los compromisos ambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias especícas del producto, como
  REACH, visite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  FR
  Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spéciques à l'appareil
  (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
  html
  IT
  Per informazioni sull'impegno di Samsung ai ni della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per
  esempio il REACH, vogliate visitare il sito samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  PT
  Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e sobre as obrigações regulamentares especícas de produtos, por
  exemplo, o regulamento REACH, visite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  DE
  Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produkspezischen Auagen wie z.B. REACH nden Sie unter
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  EL
  Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις
  που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: samsung.com/uk/aboutsamsung/
  samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  NL
  Ga voor informatie over de milieuverbintenissen en product specifieke wettelijke verplichtingen van Samsung naar: samsung.com/uk/
  aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  RO
  Pentru informaţii despre angajamentele privind mediul şi obligaţiile reglementative privind produsele specice ale Samsung, ca de exemplu
  REACH, vizitaţi: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  BG
  За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните за продукта нормативни задължения, напр. REACH,
  посетете: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  HR
  Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša i regulatornih obveza specifičnih za proizvod npr. REACH, posjetite stranicu:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  SR
  Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim obavezama u pogledu
  proizvoda, npr. Direktivi o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH), potražite na sledećoj adresi: samsung.com/uk/
  aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  PL
  Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych rmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np.
  rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  HU
  A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban látogasson
  el a samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
  SK
  Viac informácií oochrane životného prostredia aregulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung,
  napríklad REACH, nájdete nawebovej stranke:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  SQ
  Për informacion mbi zotimet mjedisore të "Samsung" dhe detyrimet rregullatore specike për produktin, p.sh. "REACH", vizitoni: samsung.com/
  uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  MK
  За повеќе информации во врска со определбите на компаниjата Samsung за заштита на животната средина и посебните законски
  обврски за производите, како на пр. REACH, посетете ја веб-страницата:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  SL
  Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite: samsung.com/uk/
  aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.
  CS
  Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti Samsung, např. REACH,
  naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  NO
  Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesikke lovpålagte forpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til: samsung.com/
  uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  SV
  Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html om du vill veta mer om Samsungs
  miljöengagemang och om produktspecika lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH).
  DA
  Du kan nde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser, der er produktspecikke, som f.eks. REACH, på
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  FI
  Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim. REACH), löydät osoitteesta
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  ET
  Kui soovid informatsiooni Samsungi keskkonnaalaste ja tootespetsiiliste regulatiivsete kohustuste kohta, siis palun külastage:
  http://www.samsung.com/ee/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/environment.html
  LV
  Lai iegūtu papildinformāciju par Samsung saistībām attiecībā uz vides aizsardzību un produktu īpašus reglamentējošus pienākumus, piemēram,
  REACH, apmeklējiet:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  LT
  Informacijos apie Samsung aplinkosaugos įsipareigojimus ir su konkrečiais produktais susijusių įstatymų reikalavimus (pvz. REACH) ieškokite
  adresu:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  MT
  Għal informazzjoni dwar l-impenji ambjentali u l-obbligi regolatorji speċifiċi għall-prodott ta' Samsung eż. REACH żur: samsung.com/uk/
  aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  TR
  Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edin:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  EU_Regulatory Statements-150914.indd 1 2015-09-14 오후 1:55:29

Máte otázku týkajúcu sa Samsung RL4353LBAEF?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Samsung RL4353LBAEF od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Samsung RL4353LBAEF vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Samsung RL4353LBAEF príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Samsung RL4353LBAEF vlastníkom.

Produktové špecifikácie

Značka Samsung
Model RL4353LBAEF
Výrobok Chladnička
EAN 8806085204836
Jazyk Angličtina, Francúzsky, Taliansky, Portugalský, Nórsky, Slovenský, Grécky, Chorvátsky, Bulharský
Typ súboru PDF
Výkon
Celkový hrubý objem 473L
Celkový čistý objem 435L
Klimatická trieda SN-T
Výrobník ľadu
Úroveň hluku 41dB
Dizajn
Voľne stojaci
Uchytenie dverí Pravý
Obojstranné dvere
Detský zámok -
Chladiace médium R600a
Farba Piesková
Vstavaný displej
Systém ovládania Tlačidlá
Ďalšie vlastnosti
Beznámrazový systém
Rozmrazovanie
Viac-prúdový vzduchový systém
Termostat
Formát Vzpriamene
Anti-bakteriálne funkcie
Chladnička
Typ lampy LED
Hrubá kapacita chladničky -L
Čistá kapacita chladničky 303L
Osvetlenie interiéru chladničky
Priečinok na vajcia
Regál na fľaše
Počet priehradok chladničky 5
Počet zásuviek na zeleninu 2
Beznámrazový systém (chladnička)
Multi - Airflow systém ( chladnička )
Mraznička
Hrubá kapacita mrazničky -L
Čistá kapacita mrazničky 132L
Umiestnenie mrazničky Spodné
Hodnotenie Star 4*
Mraziaci výkon 12kg/24h
Počet zásuviek v mrazničke 4
Skladovacia doba pri výpadku prúdu 18h
Beznámrazový systém (mraznička)
Čerstvá zóna
Priehradka Fresh Zone
Sila
Trieda energetickej účinnosti A++
Ročná spotreba energie 296kWh
Certifikácia Energy Star -
Celková spotreba -W
Ergonómia
Alarm otvorených dverí
Hmotnosť a rozmery
Šírka 700mm
Hĺbka 740mm
Výška 1850mm
Hmotnosť 93000g

Kúpiť súvisiace produkty:

  Súvisiace produkty

  Chladnička Samsung