Samsung RL58GQEIH príručka

(1)
 • EU Environmental Regulatory Statements
  EN
  For information on Samsung’s environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/
  aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  ES
  Para obtener información sobre los compromisos ambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias especícas del producto, como
  REACH, visite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  FR
  Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spéciques à l'appareil
  (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
  html
  IT
  Per informazioni sull'impegno di Samsung ai ni della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per
  esempio il REACH, vogliate visitare il sito samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  PT
  Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e sobre as obrigações regulamentares especícas de produtos, por
  exemplo, o regulamento REACH, visite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  DE
  Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produkspezischen Auagen wie z.B. REACH nden Sie unter
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  EL
  Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις
  που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: samsung.com/uk/aboutsamsung/
  samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  NL
  Ga voor informatie over de milieuverbintenissen en product specifieke wettelijke verplichtingen van Samsung naar: samsung.com/uk/
  aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  RO
  Pentru informaţii despre angajamentele privind mediul şi obligaţiile reglementative privind produsele specice ale Samsung, ca de exemplu
  REACH, vizitaţi: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  BG
  За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните за продукта нормативни задължения, напр. REACH,
  посетете: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  HR
  Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša i regulatornih obveza specifičnih za proizvod npr. REACH, posjetite stranicu:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  SR
  Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim obavezama u pogledu
  proizvoda, npr. Direktivi o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH), potražite na sledećoj adresi: samsung.com/uk/
  aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  PL
  Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych rmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np.
  rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  HU
  A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban látogasson
  el a samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
  SK
  Viac informácií oochrane životného prostredia aregulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung,
  napríklad REACH, nájdete nawebovej stranke:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  SQ
  Për informacion mbi zotimet mjedisore të "Samsung" dhe detyrimet rregullatore specike për produktin, p.sh. "REACH", vizitoni: samsung.com/
  uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  MK
  За повеќе информации во врска со определбите на компаниjата Samsung за заштита на животната средина и посебните законски
  обврски за производите, како на пр. REACH, посетете ја веб-страницата:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  SL
  Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite: samsung.com/uk/
  aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.
  CS
  Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti Samsung, např. REACH,
  naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  NO
  Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesikke lovpålagte forpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til: samsung.com/
  uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  SV
  Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html om du vill veta mer om Samsungs
  miljöengagemang och om produktspecika lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH).
  DA
  Du kan nde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser, der er produktspecikke, som f.eks. REACH, på
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  FI
  Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim. REACH), löydät osoitteesta
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  ET
  Kui soovid informatsiooni Samsungi keskkonnaalaste ja tootespetsiiliste regulatiivsete kohustuste kohta, siis palun külastage:
  http://www.samsung.com/ee/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/environment.html
  LV
  Lai iegūtu papildinformāciju par Samsung saistībām attiecībā uz vides aizsardzību un produktu īpašus reglamentējošus pienākumus, piemēram,
  REACH, apmeklējiet:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  LT
  Informacijos apie Samsung aplinkosaugos įsipareigojimus ir su konkrečiais produktais susijusių įstatymų reikalavimus (pvz. REACH) ieškokite
  adresu:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  MT
  Għal informazzjoni dwar l-impenji ambjentali u l-obbligi regolatorji speċifiċi għall-prodott ta' Samsung eż. REACH żur: samsung.com/uk/
  aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  TR
  Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edin:
  samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
  EU_Regulatory Statements-150914.indd 1 2015-09-14 오후 1:55:29

Máte otázku týkajúcu sa Samsung RL58GQEIH?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Samsung RL58GQEIH od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Samsung RL58GQEIH vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Samsung RL58GQEIH príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Samsung RL58GQEIH vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Samsung
Model RL58GQEIH
Výrobok Chladnička
Jazyk Slovenský, Angličtina, Francúzsky, Taliansky, Portugalský, Nórsky, Grécky, Chorvátsky, Bulharský
Typ súboru PDF
Dizajn
Umiestnenie spotrebiča Voľne stojaci
Uchytenie dverí right
Obojstranné dvere
Počet kompresorov 1
Farba Nerezová oceľ
Vstavaný displej
Detský zámok -
Výkon
Celkový hrubý objem 410L
Celkový čistý objem -L
Klimatická trieda SN-T
Zásobník vody
Úroveň hluku 40dB
Ďalšie vlastnosti
Beznámrazový systém
Viac-prúdový vzduchový systém
Typ dverí Dvojitý
Mraznička
Miska na ľadové kocky
Umiestnenie mrazničky Spodné
Hodnotenie Star 4*
Hrubá kapacita mrazničky -L
Čistá kapacita mrazničky 112L
Mraziaci výkon 14kg/24h
Skladovacia doba pri výpadku prúdu 12h
Rýchle zmrazenie
Počet zásuviek v mrazničke 4
Beznámrazový systém (mraznička) -
Chladnička
Hrubá kapacita chladničky -L
Čistá kapacita chladničky 234L
Osvetlenie interiéru chladničky
Priečinok na vajcia
Regál na fľaše
Počet priehradok chladničky 3
Beznámrazový systém (chladnička)
Multi - Airflow systém ( chladnička ) -
Čerstvá zóna
Priehradka Fresh Zone
Sila
Trieda energetickej účinnosti A+++
Celková spotreba -W
Ročná spotreba energie 185kWh
Vstupné striedavé napätie 220 - 240V
Frekvencia vstupného striedavého napätia 50 - 60Hz
Certifikácia Energy Star -
Ergonómia
Alarm otvorených dverí
Hmotnosť a rozmery
Šírka 600mm
Hĺbka 670mm
Výška 1920mm
Hmotnosť 79000g

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2020 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.