Sanitas SGS 07 príručka

(3)
  • Počet str.: 12
  • Typ súboru: PDF
G
Bathroom scale
F
Pèse-personne
E
Báscula de baño
I
Bilancia pesapersone
O
Personenweegschaal
P
Balança de banho
T
Terazi
K
υγαριά ανθρώπων
c
Personvægt
S
Personvâg
N
Personvekt
-
Henkilövaaka
o
Напольные весы
Q
Waga osobowa
z
Osobní váha
u
Osobná váha
n
Osebna tehtnica
H
Személymérleg
RUS

PERSONENWAAGE SGS 07, SGS 25

Service-Adresse:
Hans Dinslage GmbH, Riedlinger Str. 28
88524 Uttenweiler / GERMANY
Tel.: +49 (0)7374 - 915766
Fax-Nr.: +49 (0)7374 - 920723
E-mail: kd@dinslage.net

Garantie

Wir leisten 3 Jahre Garantie für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:
• ImFallevonSchäden,dieaufunsachgemäßerBedienungberuhen,
• fürVerschleißteile
• fürMängel,diedemKundenbereitsbeimKaufbekanntwaren,
• beiEigenverschuldendesKunden.
DiegesetzlichenGewährleistungendesKundenbleibendurchdieGarantieunberührt.DieGeltendma-
chungeinesGarantiefallesinnerhalbderGarantiezeitistdurchdenKundenderNachweisdesKaufes
zuführen.DieGarantieistinnerhalbeinesZeitraumesvon3JahrenabKaufdatumgegenüberder
HansDinslageGmbH,88524Uttenweiler,GERMANY,geltendzumachen.DerKundehatimGarantie-
falldasRechtzurReparaturderWarebeiunsereneigenenoderbeivonunsautorisiertenWerkstätten.
WeitergehendeRechtewerdendemKunden(aufGrundderGarantie)nichteingeräumt.

Máte otázku týkajúcu sa Sanitas SGS 07?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Sanitas SGS 07 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Sanitas SGS 07 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Sanitas SGS 07 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Sanitas SGS 07 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Sanitas
Model SGS 07
Výrobok Váha
Jazyk Slovenský, Maďarský, Angličtina
Typ súboru PDF
Výkon
Maximálna váha (kapacita) 150 kg
Model Elektronická osobná váha
Presnosť 100 g
Automatické vypnutie Áno
Farba Priehľadná
Obrazovka
Displej LCD
zobraziť viac

Najčastejšie otázky

Nižšie nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa Sanitas SGS 07.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku