Sencor SEP 510BT príručka

7.5 · 1
PDF Príručka
 · Počet strán: 2
Slovenský
PríručkaSencor SEP 510BT

SEP 510

EN

USER‘S MANUAL TWS Wireless Earphones

CZ

NÁVOD K OBSLUZE Bluetooth TWS Bezdrátová sluchátka

SK

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA Bluetooth TWS bezdrôtové slúchadlá

PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TWS bezprzewodowe słuchawki douszne

HU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TWS vezeték nélküli fülhallgatók

HR

KORISNIČKI PRIRUČNIK TWS bežične slušalice

SR

KORISNIČKIM UPUTSTVOM TWS bežične slušalice

RU

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ TWS беспроводные наушники

ΕΛ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ TWS ασυρματα ακουστικα

Features:

EN
1. Ergonomic design2. Perfect sound quality to enjoy music3. Comfortable for all-day wear4. Up to 7 hours playing time
Thank you for selecting our latest Bluetooth headset, please read this User’s Manual carefully before you operate this headset,
and please save this Manual for further reference.
Before operating, please read all the Safety notice to make sure the safe and appropriate use.

Safety Notice:

Please observe the rules of the Country or Region which you are in while driving.
Do not disassemble or modify the headset at any reason, otherwise, It may damage or burn the headset.
If there is any quality problem, please send headset to authorized service center for repairing.
Please keep the equipment along with all the accessories out of the reach of children and pets.
Extreme temperatures will cause the device deformation, reduce the charging capacity and shorten the working life.
Please do not immerse the earphone into water. Guarantee will be lost if damage is caused by immersed into water.
It will damage your hearing if you listen with high volume for a long time. It is recommended that only use the lowest volume
which is necessary for speaking and listening to music.

Operating Instruction

Key Function
Power Switch Button (MB)
On both Earbuds there is Multifunction button (MB). When rst time using earbuds you
need to take them out of docking box and earbuds will automatically connect between
each other. Once they are connected, the right multifunction button will emit red and
blue light ashes alternately, signaling that it is in pairing mode. Turn on Bluetooth on
your device, nd the model on your device and connect. TWS will turn o automatically
when placed back into docking box ( they will start charging with red light on), TWS
will also turn o automatically (if no device is connected for 5 mins). You can manually
switch them o when pressing for 5 seconds both buttons.
Once the TWS are paired and you have turned on bluetooth on your device they will automatically connect once they are out
of docking box.
Turn ON/OFF
Press MB on both earbuds for 5 seconds if the TWS are outside of docking station and turned o.
Phone mode
Press MB once to receive phone call, press it again to end the phone call.
Press MB triple to re-dial the last phone number you called.
Press MB for 2 seconds to reject the phone call.
In music mode
Press MB one time to start/pause and if music is paused, press it again to play. When phone call comes, the music will pause.
When phone call is o, the music will continue.
Press right MB twice to play next song.
Press left MB twice to play previous song.
Docking station button
Press once to see battery status/start charging
Reset Operation
Return earbuds to the docking box and wait until they get in active charging mode.
Take out the right earbud, then rapidly double click MB and wait for only RED light to ash, afterward take out the left earbud
from the docking, wait for auto connection and reset is done.
Troubleshooting - When should we RESET the earbuds?
When both earbuds failed to connect to each other, then RESET should solve it.
When both earbuds are suering serious external emit signal disturbing, sometimes it can not connect to each other, then
RESET could help.
Bluetooth Indicator Status
Pairing Mode Red/blue ash alternativelyBattery low warning Red indicator will ash every 60 secondCharging Red indicator is on all the time when chargingFully charging Red indicator will switch o

Specication:

Driver unit: 10 mmImpedance: 16 Ω +/- 10 %Frequency range: 20 Hz – 20 kHzSensitivity: 100 dB +/- 3 dB /1 mW (S.P.L at 1 kHz)Microphone Sensitivity: -42 dB ±3 dBBattery type: Li-ion polymer battery 50 mAh +400mAh Earphones baseMusic playback time: 7 hoursTalking time: 8 hoursStandby time: 10 daysCharging time Earbuds: 1 hoursCharging time Docking Station: 1,5 hoursWorking range: 10 metersOperating temp 0–40°CConnector: Micro USBWeight: 41 gWater-resistant: IP20Bluetooth version: 5.0Max. power of wireless transmitter: 2.5 mW / 2.4GHz – 2.485 GHz

Accessories:

1. Docking Station2. Charging Micro USB cable3. Manual4. Two sizes of ear tips
Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials
Dispose of packaging material at apublic waste disposal site.
Disposal of used electrical and electronic appliances
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated
as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical &
electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return
your products to your local retailer when buying an equivalent new product.
The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative
im pact on the environment and human health, which could be caused as aresult of improper liquidation of waste. Please
ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of
waste may fall subject to national regulations for nes.
For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.
Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local
government departments or from your seller.
This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.
Changes to the text, design and technical specications may occur without prior notice and we reserve the right to make
these changes.
Hereby, FAST ČR, a.s. declares that the radio equipment type SEP 510 BT is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.sencor.eu

Vlastnosti:

CZ
1. Ergonomický design2. Perfektní kvalita zvuku pro všechny žánry hudby3. Dostatečně pohodlné pro celodenní nošení4. Až 7 hodin přehrávání
Děkujeme za nákup našeho nejnovějšího modelu bezdrátových Bluetooth sluchátek. Před prvním použitím si, prosím, pečlivě
přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro nahlédnutí v budoucnu.
Před použitím se také seznamte s bezpečnostními poznámkami, abyste měli jistotu, že sluchátka používáte bezpečně a v
souladu se záměrem výrobce.

Bezpečnostní poznámky:

Před použitím sluchátek během řízení se seznamte s platnou legislativou v dané zemi nebo regionu.
Sluchátka za žádných okolností nerozebírejte a neupravujte. V opačném případě hrozí jejich nevratné poškození.
Pokud narazíte na problém nebo poruchu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Udržujte sluchátka a veškeré jejich příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení, snížení kapacity baterie a zkrácení životnosti.
Sluchátka nikdy neponořujte do vody. Na poškození způsobené ponořením sluchátek do vody se nevztahuje záruka.
Příliš hlasitý poslech může vést k nevratnému poškození sluchu. Důrazně doporučujeme sluchátka používat na nejnižší slyšitelné
úrovni hlasitosti.

Návod k obsluze

Funkce tlačítek
Tlačítko vypínače (MT)
Obě pecky do uší mají multifunkční tlačítko (MT). Při prvním použití vyjměte pecky z
dokovací stanice, pecky se mezi sebou automaticky propojí. Ihned po propojení začne
na pravém sluchátku střídavě červeně a modře blikat indikátor v multifunkčním tlačítku.
Sluchátka jsou nyní v režimu párování. Zapněte Bluetooth na svém zařízení, vyhledejte
sluchátka podle modelu a připojte je.
Sluchátka TWS se po vložení do dokovací stanice automaticky vypnou (začnou se
dobíjet, což je signalizováno červenou kontrolkou). Sluchátka TWS se také automaticky
vypnou, pokud nedojde k připojení žádného zařízení po dobu 5minut. Můžete je také
vypnout ručně stiskem obou tlačítek na dobu 5 sekund.
Již spárovaná sluchátka TWS se po vyndání z dokovací stanice a zapnutí Bluetooth na vašem zařízení automaticky připojí.
Zapnutí/vypnutí
Sluchátka vně dokovací stanice vypnete stiskem MT po dobu 5 s na obou peckách.
Režim telefonu
Stisknutím MT přijmete příchozí hovor, opětovným stisknutím hovor ukončíte.
Stisknete-li MT třikrát krátce po sobě, vytočíte číslo, na které jste volali jako poslední.
Stisknutím a podržením MT po dobu 2 vteřin příchozí hovor odmítnete.
Během přehrávání hudby
Stiskem MT zahájíte/pozastavíte přehrávání hudby. Je-li přehrávání pozastaveno, opětovným stiskem MT obnovíte přehrávání.
Pokud telefon během přehrávání hudby zaznamená příchozí hovor, hudba se pozastaví. Po ukončení hovoru bude přehrávání
pokračovat.
Stisknete-li pravé MT dvakrát krátce po sobě, začne se přehrávat následující skladba.
Stisknete-li levé MT dvakrát krátce po sobě, začne se přehrávat předchozí skladba.
Tlačítko na dokovací stanici
Po stisku tlačítka na dokovací stanici se zobrazí stav baterie/zahájí se nabíjení.
Resetování sluchátek
Vraťte sluchátka zpět do dokovací stanice a počkejte, než se začnou nabíjet. Vytáhněte pravé sluchátko a dvakrát rychle po
sobě stiskněte MT. Počkejte, dokud nezačne blikat červený LED indikátor, a poté z dokovací stanice vytáhněte i levé sluchátko.
Jakmile se sluchátka vzájemně spojí, je resetování dokončeno.
Řešení problémů – kdy je sluchátka nutné resetovat?
Pokud se sluchátka po vytažení z dokovací stanice nepropojí, resetování tento problém zpravidla vyřeší. Pokud jsou sluchátka
vystavena velkému signálovému šumu, může se stát, že se vzájemně nepropojí, případě bude zvuk přerušovaný nebo zkreslený.
V tomto případě může resetování také pomoci.
Stavový indikátor Bluetooth
Režim párování Střídavé blikání modře/červeněUpozornění na nízkou kapacitu baterie Indikátor blikne červeně každých 60 vteřinDobíjení Indikátor svítí červeně po celou dobu nabíjeníPlně nabito Červený indikátor zhasne

Technické údaje:

Průměr měniče: 10 mmImpedance: 16 Ω +/- 10 %Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHzCitlivost: 100 dB +/- 3 dB / 1 mW (hladina akustického tlaku při 1 kHz)Citlivost mikrofonu: -42 dB ±3 dBTyp baterií: Polymerové Li-ion baterie 50 mAh + 400 mAh v dokovací staniciVýdrž při přehrávání hudby: 7 hodinVýdrž během hovoru: 8 hodinVýdrž v pohotovostním režimu: 10 dníDoba nabíjení pecek: 1 hodinaDoba nabíjení dokovací stanice: 1,5 hodinyFunkční dosah: 10 metrůProvozní teplota 0–40 °CKonektor: Mikro USBVáha: 41 gStupeň krytí: IP20Verze Bluetooth: 5.0Max. výkon bezdrátového vysílače: 2,5 mW / 2,4 GHz – 2,485 GHz

Příslušenství:

1. Dokovací stanice2. Dobíjecí kabel pro Mikro USB port3. Návod k obsluze4. Koncovky sluchátek ve dvou velikostech
Pokyny ainformace onakládání spoužitým obalem
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí kukládání odpadu.
Likvidace použitých elektrických aelektronických zařízení
Tento symbol na produktech anebo vprůvodních dokumentech znamená, že použité elektrické aelektronické výrobky
nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově arecyklaci předejte tyto výrobky na
určená sběrná místa. Alternativně vněkterých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své
výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje anapomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí alidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být vsouladu snárodními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty vzemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická aelektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace vostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný vEvropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace osprávném
způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
Tento výrobek je vsouladu spožadavky směrnic EU oelektromagnetické kompatibilitě aelektrické bezpečnosti.
Změny vtextu, designu atechnických specikací se mohou měnit bez předchozího upozornění avyhrazujeme si právo na
jejich změnu.
Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SEP 510 BT je vsouladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení oshodě je kdispozici na této internetové adrese: www.sencor.eu

Vlastnosti:

SK
1. Ergonomický dizajn2. Perfektná kvalita zvuku pre všetky žánre hudby3. Dostatočne pohodlné na celodenné nosenie4. Až 7 hodín prehrávania
Ďakujeme za nákup nášho najnovšieho modelu bezdrôtových Bluetooth slúchadiel. Pred prvým použitím si, prosím, pozorne
prečítajte tento návod na obsluhu auschovajte ho na nahliadnutie vbudúcnosti.
Pred použitím sa tiež oboznámte sbezpečnostnými poznámkami, aby ste mali istotu, že slúchadlá používate bezpečne av
súlade so zámerom výrobcu.

Bezpečnostné poznámky:

Pred použitím slúchadiel počas šoférovania sa oboznámte splatnou legislatívou vdanej krajine alebo regióne.
Slúchadlá za žiadnych okolností nerozoberajte aneupravujte. Vopačnom prípade hrozí ich nevratné poškodenie.
Ak narazíte na problém alebo poruchu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Udržujte slúchadlá avšetko ich príslušenstvo mimo dosahu detí adomácich zvierat.
Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia, zníženie kapacity batérie askrátenie životnosti.
Slúchadlá nikdy neponárajte do vody. Na poškodenie spôsobené ponorením slúchadiel do vody sa nevzťahuje záruka.
Príliš hlasité počúvanie môže viesť knevratnému poškodeniu sluchu. Dôrazne odporúčame slúchadlá používať na najnižšej
počuteľnej úrovni hlasitosti.

Návod na obsluhu

Funkcie tlačidiel
Tlačidlo vypínača (MT)
Obe slúchadlá do uší majú multifunkčné tlačidlo (MT). Pri prvom použití vyberte slúchadlá
zdokovacej stanice, slúchadlá sa medzi sebou automaticky prepoja. Ihneď po prepojení
začne na pravom slúchadle striedavo červeno a modro blikať indikátor v multifunkčnom
tlačidle. Slúchadlá sú teraz vrežime spárovania. Zapnite Bluetooth na svojom zariadení,
vyhľadajte slúchadlá podľa modelu apripojte ich.
Slúchadlá TWS sa po vložení do dokovacej stanice automaticky vypnú (začnú sa dobíjať,
čo je signalizované červenou kontrolkou). Slúchadlá TWS sa tiež automaticky vypnú, ak
nedôjde kpripojeniu žiadneho zariadenia počas 5 minút. Môžete ich tiež vypnúť ručne
stlačením oboch tlačidiel na 5 sekúnd.
Už spárované slúchadlá TWS sa po vybratí zdokovacej stanice azapnutí Bluetooth na vašom zariadení automaticky pripoja.
Zapnutie/vypnutie
Slúchadlá mimo dokovacej stanice vypnete stlačením MT na 5 sna oboch slúchadlách.
Režim telefónu
Stlačením MT prijmete prichádzajúci hovor, opätovným stlačením hovor ukončíte.
Ak stlačíte MT trikrát krátko po sebe, vytočíte číslo, na ktoré ste volali ako posledné.
Stlačením apodržaním MT na 2 sekundy prichádzajúci hovor odmietnete.
Počas prehrávania hudby
Stlačením MT spustíte/pozastavíte prehrávanie hudby. Ak je prehrávanie pozastavené, opätovným stlačením MT obnovíte
prehrávanie. Ak telefón počas prehrávania hudby zaznamená prichádzajúci hovor, hudba sa pozastaví. Po ukončení hovoru bude
prehrávanie pokračovať.
Ak stlačíte pravé MT dvakrát krátko po sebe, začne sa prehrávať nasledujúca skladba.
Ak stlačíte ľavé MT dvakrát krátko po sebe, začne sa prehrávať predchádzajúca skladba.
Tlačidlo na dokovacej stanici
Po stlačení tlačidla na dokovacej stanici sa zobrazí stav batérie/spustí sa nabíjanie.
Resetovanie slúchadiel
Vráťte slúchadlá späť do dokovacej stanice a počkajte, až sa začnú nabíjať. Vytiahnite pravé slúchadlo a dvakrát rýchlo po sebe
stlačte MT. Počkajte, kým nezačne blikať červený LED indikátor, a potom z dokovacej stanice vytiahnite aj ľavé slúchadlo. Hneď
ako sa slúchadlá vzájomne spoja, je resetovanie dokončené.
Riešenie problémov – kedy je slúchadlá nutné resetovať?
Pokiaľ sa slúchadlá po vytiahnutí z dokovacej stanice neprepoja, resetovanie tento problém spravidla vyrieši. Pokiaľ sú slúchadlá
vystavené veľkému signálovému šumu, môže sa stať, že sa vzájomne neprepoja, prípadne bude zvuk prerušovaný alebo
skreslený. V tomto prípade môže resetovanie tiež pomôcť.
Stavový indikátor Bluetooth
Režim spárovania Striedavé blikanie na modro/červenoUpozornenie na nízku kapacitu batérie Indikátor blikne na červeno každých 60 sekúndDobíjanie Indikátor svieti na červeno po celý čas nabíjaniaPlne nabité Červený indikátor zhasne

Technické údaje:

Priemer meniča: 10 mmImpedancia: 16 Ω+/− 10 %Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHzCitlivosť: 100 dB +/− 3 dB / 1 mW (hladina akustického tlaku pri 1 kHz)Citlivosť mikrofónu: −42 dB ± 3 dBTyp batérií: Polymérové Li-ion batérie 50 mAh + 400 mAh vdokovacej staniciVýdrž pri prehrávaní hudby: 7 hodínVýdrž počas hovoru: 8 hodínVýdrž vpohotovostnom režime: 10 dníČas nabíjania slúchadiel: 1 hodinaČas nabíjania dokovacej stanice: 1,5 hodinyFunkčný dosah: 10 metrovPrevádzková teplota 0 – 40 °CKonektor: MikroUSBHmotnosť: 41 gStupeň krytia: IP20Verzia Bluetooth: 5.0Max. výkon bezdrôtového vysielača: 2,5 mW / 2,4 GHz – 2,485 GHz

Príslušenstvo:

1. Dokovacia stanica2. Dobíjací kábel pre mikroUSB port3. Návod na obsluhu4. Koncovky slúchadiel vdvoch veľkostiach
Pokyny ainformácie ozaobchádzaní spoužitým obalom
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.
Likvidácia použitých elektrických aelektronických zariadení
Tento symbol na produktoch alebo vsprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické aelektronické výrobky
nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu arecykláciu odovzdajte tieto
výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne vniektorých krajinách Európskej únie alebo viných európskych krajinách
môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje anapomáhate prevencii potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie aľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.
Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto
druhu odpadu môžu byť vsúlade snárodnými predpismi udelené pokuty.
Pre podnikové subjekty vkrajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické aelektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo
dodávateľa.
Likvidácia vostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný vEurópskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie osprávnom
spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.
Tento výrobok je vsúlade spožiadavkami smerníc EÚ oelektromagnetickej kompatibilite aelektrickej bezpečnosti.
Zmeny vtexte, dizajne atechnických špeci káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia avyhradzujeme
si právo na ich zmenu.
FAST ČR, a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SEP 510 BT je vsúlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie ozhode je kdispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

Tulajdonságok:

HU
1. Ergonomikus formatervezés2. Tökéletes lejátszás bármilyen zenei stílus esetén3. Egész nap kényelmesen hordható4. Egy feltöltéssel akár 7 óráig is használható
Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta alegújabb Bluetooth vezeték nélküli fülhallgatónkat! Az első használatba vétel előtt
gyelmesen olvassa át ahasználati útmutatót, és azt akésőbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.
A használatba vétel előtt olvassa el abiztonsági előírásokat, hogy afülhallgatót agyártó előírásai szerint és biztonságos módon
tudja használni.

Biztonsági előírások

A fülhallgató használatba vétele előtt ismerkedjen meg afelhasználás országában érvényes jogszabályokkal, amelyek avezeték
nélküli eszközökre vonatkoznak.
A fülhallgatót ne szerelje szét és ne alakítsa át. Ellenkező esetben atermék meghibásodhat.
Amennyiben atermék meghibásodott, vagy probléma lépett fel ahasználata közben, akkor forduljon amárkaszervizhez.
A fülhallgatót és tartozékait gyerekektől és háziállatoktól elzárva tárolja.
A túl magas vagy alacsony hőmérsékletek akészülék deformálódását, az akkumulátor kapacitásának acsökkenését, és atermék
élettartamának alerövidülését okozhatják.
A fülhallgatót vízbe mártani tilos. Avíz behatolása miatt bekövetkezett sérülésekre és meghibásodásokra agarancia nem
vonatkozik.
A túl hangos zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Javasoljuk, hogy afülhallgatót csak alacsony hangerővel hallgassa.

Használati útmutató

Funkció gombok
Kapcsoló gomb (MT)
Mindkét fülhallgató dugónak önálló multifunkciós gombja (MT) van. Amikor az első
használatba vétel során afülhallgató dugókat kiveszi atöltőegységből, akkor adugók
kölcsönösen kapcsolódnak egymáshoz. Amint a jobb kézibeszélőt csatlakoztatják, a
többfunkciós gomb jelzőfénye felváltva piros és kék villog. Afülhallgató átkapcsol
párosítás üzemmódba. Alejátszáshoz használni kívánt eszközön kapcsolja be
aBluetooth adatátvitelt, keresse meg afülhallgatót (típus szerint), majd csatlakoztassa.
A TWS fülhallgató dugók atöltőegységbe helyezés után automatikusan kikapcsolnak,
majd megkezdődik az akkumulátor feltöltése (ezt apiros LED jelzi ki). ATWS fülhallgató
dugók automatikusan kikapcsolnak, ha 5 percen belül nem csatlakoztat valamilyen lejátszó eszközt. Afülhallgató dugók
akapcsoló gomb 5 másodpercig tartó benyomásával kézzel is kikapcsolhatók.
A már párosított TWS fülhallgató dugók atöltőegységből való kivétel, és alejátszó eszközön aBluetooth adatátvitel
bekapcsolása után, automatikusan csatlakoznak az eszközhöz.
Bekapcsolás/kikapcsolás
A fülhallgató dugókat (a töltőegységen kívül) akapcsoló gomb (MT) 5 másodpercig tartó benyomásával kapcsolja ki.
Telefon üzemmód
Az MT gomb megnyomásával a hívást fogadja, agomb következő megnyomásával ahívást befejezi.
Ha az MT gombot háromszor egymás után röviden megnyomja, akkor atelefon felhívja alegutoljára hívott számot.
A hívás visszautasításához az MT gombot 2 másodpercig tartsa benyomva.
Zenelejátszás közben
Nyomja meg az MT gombot alejátszáshoz vagy alejátszás szüneteltetéséhez. Ha alejátszást az MT gombbal leállította, akkor
agomb ismételt megnyomásával alejátszás elindul. Amennyiben atelefonjára alejátszás közben hívás érkezik, akkor alejátszás
szünetelni fog. Abeszélgetés befejezése után alejátszás folytatódik.
Ha kétszer egymás után megnyomja ajobb dugó MT gombját, akkor alejátszó akövetkező számot indítja el.
Ha kétszer egymás után megnyomja abal dugó MT gombját, akkor alejátszó az előző számot indítja el.
Gomb atöltőegységen
A töltőegységen található gomb megnyomása után megjelenik az akkumulátor töltöttségi állapota, illetve elindul atöltés.
A fülhallgató újraindítása
Tegye vissza a fülhallgatót a töltőegységbe és várja meg a töltés megkezdését. Vegye ki a jobb fülhallgatót, és kétszer egymás
után gyorsan nyomja meg az MT gombot. Várja meg a piros LED kijelző piros színű villogásának a bekapcsolását, majd a
töltőegységből a bal fülhallgatót is vegye ki. A fülhallgatók kölcsönös csatlakoztatásával az újraindítás befejeződött.
Problémamegoldás – mikor kell a fülhallgatót újraindítani?
Amikor a fülhallgató dugókat kiveszi a töltőegységből és azok nem kapcsolódnak egymáshoz, akkor a problémát az újraindítás
általában megoldja. Ha a fülhallgató dugók nagy jelzajnak vannak kitéve, akkor előfordulhat, hogy nem tudnak egymáshoz
kapcsolódni, illetve a hang szaggatott vagy torzított lesz. Ebben az esetben szintén segít az újraindítás.
Bluetooth állapotkijelző
Párosítás üzemmód Felváltva kék/piros színnel villogFigyelmeztetés az akkumulátor lemerülésére 60 másodpercenként piros színnel felvillanTöltés A töltés teljes ideje alatt piros színnel világítAkkumulátor teljesen feltöltve A piros LED elalszik.

Műszaki adatok:

Hangszóró átmérő: 10 mmImpedancia: 16 Ω+/- 10 %Frekvenciaterjedelem: 20 Hz – 20 kHzÉrzékenység: 100 dB +/- 3 dB / 1 mW (zajnyomás 1 kHz-en)Mikrofon érzékenység: -42 dB ±3 dBAkkumulátor: Li-ion polimer akkumulátor, 50 mAh + 400 mAh atöltőegységbenZenelejátszás teljes feltöltés esetén: 7 óraBeszélgetés teljes feltöltés esetén: 8 óraKészenléti idő: 10 napFülhallgató dugók töltési ideje (óra) 1 óraTöltőegység akkumulátor töltési ideje: 1,5 óraHatótávolság: 10 méterÜzemeltetési hőmérséklet: 0 és 40°C közöttCsatlakozó: micro USBTömeg: 41 gVédettség: IP20Bluetooth verzió: 5.0Vezetéknélküli adó max. teljesítménye: 2,5 mW / 2,4 GHz – 2,485 GHz

Tartozékok:

1. Töltőegység2. Micro USB kábel atöltéshez3. Használati útmutató4. Füldugó, két méretbenUtasítások és tájékoztató ahasznált csomagolóanyagokra vonatkozóan
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!
Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése
Ez ajelzés aterméken vagy akísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem
dobható háztartási hulladék közé. Ahelyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt
hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban atermékek visszaválthatóak az
eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál.
A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges
veszélyek kialakulását amelyek ahulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön ahelyi
hatóságnál vagy alegközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése ahelyi előírásokkal
összhangban bírsággal sújtható.
Vállalkozások számára aEurópai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje aszükséges információkat az eladójától
vagy beszállítójától.
Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez ajelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni aterméket, kérje aszükséges információkat ahelyes
megsemmisítésről ahelyi hivataloktól vagy az eladójától.
Ez atermék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.
Változtatások aszövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes  gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden
módosításra vonatkozó jog fenntartva.
FAST ČR, a.s. igazolja, hogy aSEP 510 BT típusú rádióberendezés megfelel a2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető akövetkező internetes címen: www.sencor.eu

Właściwości:

PL
1. Ergonomiczna konstrukcja2. Doskonała jakość dźwięku dla wszystkich gatun-ków muzycznych3. Poziom wygody pozwalający na całodniowe noszenie4. Do 7 godzin odtwarzania
Dziękujemy za zakup naszego najnowszego bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Bluetooth. Przed pierwszym użyciem
należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję izachować ją wcelu ewentualnego wykorzystania wprzyszłości.
Przed użyciem należy również zaznajomić się zuwagami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby upewnić się, że słuchawki będą
używane bezpiecznie izgodnie zintencjami producenta.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

Przed użyciem słuchawek podczas jazdy należy sprawdzić obowiązujące przepisy krajowe lub lokalne.
Nie wolno rozmontowywać lub modykować słuchawek wżadnych okolicznościach. Wprzeciwnym razie istnieje
niebezpieczeństwo nieodwracalnego uszkodzenia.
Jeżeli wystąpi problem lub usterka, należy skontaktować się zautoryzowanym centrum serwisowym.
Trzymaj słuchawki iwszelkie akcesoria poza zasięgiem dzieci izwierząt.
Ekstremalne temperatury mogą spowodować deformację urządzenia, zmniejszenie pojemności baterii iskrócenie okresu
użytkowania.
Nie wolno zanurzać słuchawek wwodzie. Uszkodzenia spowodowane przez zanurzenie słuchawek wwodzie nie są objęte
gwarancją.
Słuchanie przy zbyt dużym poziomie głośności może spowodować nieodwracalne uszkodzenia słuchu. Zdecydowanie zalecamy
używanie słuchawek przy najniższym słyszalnym poziomie głośności.

Instrukcja obsługi

Funkcje przycisków
Przycisk wielofunkcyjny (PW)
Obie słuchawki mają przycisk wielofunkcyjny (PW). Przy pierwszym użyciu należy
wyjąć słuchawki ze stacji dokującej, słuchawki połączą się ze sobą automatycznie. Po
podłączeniu prawej słuchawki wskaźnik przycisku wielofunkcyjnego miga na przemian
na czerwono i niebiesko. Słuchawki są wtrybie parowania. Włącz Bluetooth wswoim
urządzeniu, wyszukaj słuchawki wzależności od modelu ipodłącz je.
Po włożeniu do stacji dokującej słuchawki TWS zostaną automatycznie wyłączone
(rozpocznie się ładowanie, co jest sygnalizowane miganiem diody na czerwono).
Słuchawki TWS wyłączą się również automatycznie, jeżeli przez 5 minut nie zostanie
podłączone żadne urządzenie. Można także wyłączyć urządzenie ręcznie naciskając oba przyciski przez 5 sekund.
Sparowane słuchawki TWS po wyjęciu ze stacji dokującej ipo włączeniu Bluetooth wswoim urządzeniu zostaną automatycznie
połączone.
Włączanie/wyłączanie
Aby wyłączyć słuchawki poza stacją dokującą, należy nacisnąć iprzytrzymać PW przez 5 sekund na obu słuchawkach.

Tu si zobrazte bezplatne Sencor SEP 510BT príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Sencor SEP 510BT vlastníkom. Tu položte otázku

Máte otázku týkajúcu sa Sencor SEP 510BT?

Máte otázku týkajúcu sa Sencor a odpoveď nie je v príručke? Otázku položte tu. Uveďte jasný a podrobný opis problému a svoju otázku. Čím lepšie opíšete svoj problém a otázku, tým ľahšie vám ostatní majitelia Sencor poskytnú dobrú odpoveď.

Tomáš • 28-7-2022Bez komentára

Slúchadlá po vložení do dokovacej stanice sa nenabjaju a vôbec sa mi nedajú zapnúť

Odpovedzte na túto otázku

Počet otázok: 1

Všeobecné
Sencor
SEP 510BT
Slúchadlo
Slovenský, Maďarský, Angličtina
Používateľská príručka (PDF), Údajový hárok (PDF)

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku v príručke? Odpoveď na svoju otázku môžete nájsť nižšie medzi najčastejšími otázkami k Sencor SEP 510BT.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku

Žiadne výsledky