Siemens HB23AB520 príručka

Tu si zobrazte bezplatne Siemens HB23AB520 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Siemens HB23AB520 vlastníkom.

        

:3A3< )73 07BB3 273A3 30@/C16A/<:37BC<5 /<< 9P<<3< )73
/::3 B316<7A163< ,=@HQ53 6@3A 3@23A <CBH3<
)73 3@6/:B3< E716B753 <4=@;/B7=<3< HC@ )7163@637B )73 :3@<3<
273 37<H3:<3< *37:3 6@3A <3C3< 3@23A 93<<3< +<2 E7@
H3753< 6<3< )16@7BB 4Q@ )16@7BB E73 )73 37<AB3::3< A 7AB 5/<H
37<4/16
< 23< */03::3< 47<23< )73 4Q@ D73:3 530@OC16:7163 3@716B3
7<AB3::E3@B3 C<2 7<A16C06P63< ::3A 7< C<A3@3;
!=16ABC27= 53B3AB3B
+<2 4/::A 37<;/: 37<3 )BP@C<5 /C4B@7BB 673@ 47<23< )73
<4=@;/B7=<3< E73 )73 9:37<3 )BP@C<53< A3:0AB 036303<
7< /CA4Q6@:7163A <6/:BAD3@H3716<7A 67:4B 6<3< A716 A16<3::
HC@316BHC47<23<
+<2 <C< CB3< >>3B7B
37 E37B3@3< @/53< EO6:3< )73 C<A3@3 <4=R$C;;3@
   #=R@ R +6@ 3@@37160/@
Q@ &@=2C9B7<4=@;/B7=<3< A=E73 <E3<2C<5AR C<2 3273<C<5A4@/53<
*3:   =23@ C<B3@ 
 +(#7< /CA 23; 3AB<3BH 23@ *R=; #=07: 554A /0E37163<2
$C@ 4Q@ 3CBA16:/<2 5Q:B75

  
 



Máte otázku týkajúcu sa Siemens HB23AB520?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Siemens HB23AB520 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Siemens HB23AB520 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Siemens
Model HB23AB520
Výrobok Rúra
EAN 4242003414156
Jazyk Holandský, Nemec, Portugalský, Slovenský
Skupina výrobkov Rúry
Typ súboru PDF
Rúra
Celková vnútorná kapacita rúry 67L
Typ rúry Elektrická rúra
Osvetlenie
Vnútorné osvetlenie
Výkon
Nastaviteľný termostat
- Vstavaný
Ergonómia
Typ časovača Digitálny
Jednoduché čistenie
Detský zámok
Sila
Spotreba elektrickej energie 3500W
Frekvencia vstupného striedavého napätia 50Hz
Vstupné striedavé napätie 220 - 240V
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 32000g
Šírka 595mm
Hĺbka 595mm
Výška 548mm