Siemens HB23AB520 príručka

Na tejto stránke nájdete Siemens HB23AB520 príručku. Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte pokyny v tejto príručke na obsluhu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho ktoré nie sú zodpovedané v príručke, prosím, dajte nám vedieť akú máte otázku v časti riešenia problémov na spodnej strane tejto stránky.

Značka
Siemens
Model
HB23AB520
Výrobok
EAN
, 4242003414156
Jazyk
Holandský, Nemec, Portugalský, Slovenský
Typ súboru
PDF
Webové stránky
http://www.siemens.com/entry/cc/en/
        

:3A3< )73 07BB3 273A3 30@/C16A/<:37BC<5 /<< 9P<<3< )73
/::3 B316<7A163< ,=@HQ53 6@3A 3@23A <CBH3<
)73 3@6/:B3< E716B753 <4=@;/B7=<3< HC@ )7163@637B )73 :3@<3<
273 37<H3:<3< *37:3 6@3A <3C3< 3@23A 93<<3< +<2 E7@
H3753< 6<3< )16@7BB 4Q@ )16@7BB E73 )73 37<AB3::3< A 7AB 5/<H
37<4/16
< 23< */03::3< 47<23< )73 4Q@ D73:3 530@OC16:7163 3@716B3
7<AB3::E3@B3 C<2 7<A16C06P63< ::3A 7< C<A3@3;
!=16ABC27= 53B3AB3B
+<2 4/::A 37<;/: 37<3 )BP@C<5 /C4B@7BB 673@ 47<23< )73
<4=@;/B7=<3< E73 )73 9:37<3 )BP@C<53< A3:0AB 036303<
7< /CA4Q6@:7163A <6/:BAD3@H3716<7A 67:4B 6<3< A716 A16<3::
HC@316BHC47<23<
+<2 <C< CB3< >>3B7B
37 E37B3@3< @/53< EO6:3< )73 C<A3@3 <4=R$C;;3@
   #=R@ R +6@ 3@@37160/@
Q@ &@=2C9B7<4=@;/B7=<3< A=E73 <E3<2C<5AR C<2 3273<C<5A4@/53<
*3:   =23@ C<B3@ 
 +(#7< /CA 23; 3AB<3BH 23@ *R=; #=07: 554A /0E37163<2
$C@ 4Q@ 3CBA16:/<2 5Q:B75

  
 



Máte otázku týkajúcu sa Siemens HB23AB520?

Ak máte otázku týkajúcu sa Siemens HB23AB520 neváhajte sa spýtať. Uistite sa, že ste váš problém jasne opísali tak, aby vám ostatní používatelia mohli poskytnúť správnu odpoveď.

Kúpiť súvisiace produkty:

Produktové špecifikácie

Rúra
Celková vnútorná kapacita rúry 67 L
Typ rúry Elektrická rúra
Počet rúr 1
Celkový výkon rúry - W
Vnútorná kapacita rúry 67 L
Rozsah termostatu rúry 50 - 270 °C
Konvenčné varenie yes
Osvetlenie
Vnútorné osvetlenie yes
Výkon
Nastaviteľný termostat yes
- Vstavaný
- Konvenčné
Ergonómia
Typ časovača Digitálny
Jednoduché čistenie yes
Detský zámok yes
Sila
Spotreba elektrickej energie 3500 W
Vstupné striedavé napätie 220-240 V
Frekvencia vstupného striedavého napätia 50 - 60 Hz
Trieda energetickej účinnosti A
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 32000 g
Šírka 595 mm
Hĺbka 595 mm
Výška 548 mm
Instalačná šírka oddielu 560 mm
Instalačná hĺbka oddielu 550 mm
Inštalačná výška (min) 575 mm
Inštalačná výška (max) 597 mm
Dizajn
Farba Black, Stainless steel
Systém ovládania Buttons, Rotary
Vstavaný displej yes