Sony Bravia KDL-60LX903 príručka

(1)
  • Počet str.: 272
  • Typ súboru: PDF
4-187-902-32(1)
LCD

Digital Colour TV

Bruksanvisning SE
Betjeningsvejledning DK
Käyttöohje FI
Instrukcja obsługi PL
Bruksanvisning NO
Οδηγίες Χρήσης GR
Kullanım klavuzu TR
Návod k použití CZ
Kezelési utasítás HU
Návod na obsluhu SK
Instrucţiuni de utilizare RO
Инструкции за работа BG
KDL-60LX90x / 52LX90x / 40LX90x

Máte otázku týkajúcu sa Sony Bravia KDL-60LX903?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Sony Bravia KDL-60LX903 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Sony Bravia KDL-60LX903 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Obsah

Tu si zobrazte bezplatne Sony Bravia KDL-60LX903 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Sony Bravia KDL-60LX903 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Sony
Model Bravia KDL-60LX903
Výrobok LCD TV
Jazyk Slovenský, Maďarský
Typ súboru PDF

Najčastejšie otázky

Nižšie nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa Sony Bravia KDL-60LX903.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku