Sony Cybershot DSC-S2000 príručka

(1)
  • Počet str.: 475
  • Typ súboru: PDF
Printed in China
C:\FM\03BCO.fm
master:Right
DSC-S2000/S2100
4-170-176-53(1)
03BCO.fm Page 1 Thursday, April 22, 2010 4:21 PM
© 2010 Sony Corporation
GB
SK
FR
SE
IT
FI
ES
NO
PT
DK
DE
HR
NL
RO
PL
TR
CZ
GR
HU
C:\FM\01COV.fm
master:Right
DSC-S2000/S2100
4-170-176-53(1)
4-170-176-53(1)

DSC-S2000/S2100

GB Digital Still Camera/Instruction Manual
FR Appareil photo numérique/Mode d’emploi
IT Fotocamera digitale/Istruzioni per l’uso
ES
Cámara fotografía digital/Manual de instrucciones
PT
Câmara fotográfica digital/Manual de instruções
DE Digitale Fotokamera/Gebrauchsanleitung
NL Digitale camera/Gebruiksaanwijzing
PL
Cyfrowy aparat fotograficzny/Instrukcja obsługi
CZ Digitální fotoaparát/Návod k obsluze
HU Digitális fényképezőgép/Használati útmutató
SK Digitálny fotoaparát/Návod na používanie
SE Digital stillbildskamera/Handledning
FI Digitaalikamera/Käyttöopas
NO Digitalt stillkamera/Bruksanvisning
DK
Digitalt stillbilledkamera/Betjeningsvejledning
HR Digitalni fotoaparat/Priručnik za upotrebu
RO Aparat foto digital/Manual de instrucţiuni
TR
GR
01COV.fm Page 1 Thursday, April 22, 2010 4:19 PM

Máte otázku týkajúcu sa Sony Cybershot DSC-S2000?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Sony Cybershot DSC-S2000 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Sony Cybershot DSC-S2000 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Obsah

Tu si zobrazte bezplatne Sony Cybershot DSC-S2000 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Sony Cybershot DSC-S2000 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Sony
Model Cybershot DSC-S2000
Výrobok Digitálny fotoaparát
Jazyk Slovenský, Maďarský, Angličtina
Typ súboru PDF

Najčastejšie otázky

Nižšie nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa Sony Cybershot DSC-S2000.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku