Sony Cybershot DSC-W670 príručka

(1)
  • Počet str.: 434
  • Typ súboru: PDF

©2012 Sony Corporation Printed in China

4-412-266-53(1)

DSC-W670

Digital Still Camera / Instruction Manual GB
Appareil photo numérique / Mode d’emploi FR
Fotocamera digitale / Istruzioni per l’uso IT
Cámara fotografía digital / Manual de instrucciones ES
Câmara fotográfi ca digital / Manual de instruções PT
Digitale Fotokamera / Gebrauchsanleitung DE
Digitale camera / Gebruiksaanwijzing NL
Cyfrowy aparat fotografi czny / Instrukcja obsługi PL
Digitální fotoaparát / Návod k obsluze CZ
Digitális fényképezőgép / Használati útmutató HU
Digitálny fotoaparát / Návod na používanie SK
Digital stillbildskamera / Handledning SE
Digitaalikamera / Käyttöopas FI
Digitalt stillkamera / Bruksanvisning NO
Digitalt stillbilledkamera / Betjeningsvejledning DK
Digitalni fotoaparat / Priručnik za upotrebu HR
Aparat foto digital / Manual de instrucţiuni RO
TR
GR

DSC-W670

Máte otázku týkajúcu sa Sony Cybershot DSC-W670?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Sony Cybershot DSC-W670 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Sony Cybershot DSC-W670 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Obsah

Tu si zobrazte bezplatne Sony Cybershot DSC-W670 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Sony Cybershot DSC-W670 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Sony
Model Cybershot DSC-W670
Výrobok Digitálny fotoaparát
Jazyk Slovenský, Maďarský, Angličtina
Typ súboru PDF

Najčastejšie otázky

Nižšie nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa Sony Cybershot DSC-W670.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku