Sony KDL-26P2520 príručka

(1)
  • Počet str.: 83
  • Typ súboru: PDF

KDL-40P25xx

KDL-32P25xx

KDL-26P25xx

© 2006 Sony Corporation

LCD Digital Colour TV

3-097-662-42(1)
K
GB
KDL-46/40/32/26S2000
3-097-662-42(1)
RU
PL
Operating Instructions
Before operating the TV, please read the “Safety
information” section of this manual.
Retain this manual for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения
по безопасности” этого руководства.
Сохраняйте данное руководство для справок в будущем.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać
się z treścią rozdziału „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”
niniejszej instrukcji.
Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
For useful information about Sony products
Для получения полезной информации о продукции Сони
Szczegółowe informacje o produktach Sony

Máte otázku týkajúcu sa Sony KDL-26P2520?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Sony KDL-26P2520 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Sony KDL-26P2520 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Sony KDL-26P2520 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Sony KDL-26P2520 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Sony
Model KDL-26P2520
Výrobok LCD TV
Jazyk Angličtina
Typ súboru PDF

Najčastejšie otázky

Nižšie nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa Sony KDL-26P2520.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku