Sony KDL-40S2530 príručka

(1)
  • Počet str.: 131
  • Typ súboru: PDF

LCD Digital Colour TV

KDL-46S2510
KDL-40S2510
KDL-32S2510
KDL-32S2530
KDL-46S2530
KDL-40S2530
KDL-32S2520
© 2006 Sony Corporation

LCD Digital Colour TV

2-894-287-42(1)
GB
RU
PL
K
Operating Instructions
Before operating the TV, please read the “Safety
information” section of this manual.
Retain this manual for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения
по безопасности” этого руководства.
Сохраняйте данное руководство для справок в будущем.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy
zapoznać się z treścią rozdziału „Informacje dotyczące
bezpieczeństwa” niniejszej instrukcji.
Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
For useful information about Sony products
Для получения полезной информации о продукции Сони
Szczegółowe informacje o produktach Sony
Printed in Spain
2-894-287-4
2(1)
KDL-46S2510
KDL-40S2510
KDL-32S2510
KDL-32S2530
KDL-46S2530
KDL-40S2530
KDL-32S2520
K

Máte otázku týkajúcu sa Sony KDL-40S2530?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Sony KDL-40S2530 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Sony KDL-40S2530 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Sony KDL-40S2530 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Sony KDL-40S2530 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Sony
Model KDL-40S2530
Výrobok LCD TV
Jazyk Angličtina
Typ súboru PDF

Najčastejšie otázky

Nižšie nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa Sony KDL-40S2530.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku