Sony KDL-40W4000 príručka

(4)
  • Počet str.: 215
  • Typ súboru: PDF

LCD Digital Colour TV

Printed in Spain
3-298-243-43(1)
K
For useful information about Sony products
Для получения полезной информации о продукции Сони
Szczegółowe informacje o produktach Sony
Užitečné informace o výrobcích Sony
Pre viac informácií o produktoch Sony
Sony termékekről hasznos információkat találhat az alábbi
weboldalon
© 2008 Sony Corporation 3-298-243-43(1)
GB
RU
K
PL
CZ
SK
HU
KDL-52W40xx
KDL-52W42xx
KDL-46W40xx
KDL-46W42xx
KDL-40W40xx
KDL-40W42xx
KDL-32W40xx
KDL-32W42xx
KDL-40E40xx
KDL-32E40xx
KDL-26E40xx
KDL-37V45xx
KDL-37V47xx
KDL-32V45xx
KDL-32V47xx
KDL-26V45xx
KDL-26V47xx

LCD Digital Colour TV

Operating Instructions
Инструкция по эксплуатации
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na obsluhu
Kezelési utasítás
000COV_10,4mm(431).indd 1000COV_10,4mm(431).indd 1 07/08/2008 18:43:1507/08/2008 18:43:15

Máte otázku týkajúcu sa Sony KDL-40W4000?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Sony KDL-40W4000 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Sony KDL-40W4000 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Sony KDL-40W4000 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Sony KDL-40W4000 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Sony
Model KDL-40W4000
Výrobok LCD TV
Jazyk Slovenský, Maďarský, Angličtina
Typ súboru PDF

Najčastejšie otázky

Nižšie nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa Sony KDL-40W4000.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku