Sony KLV-15SR3E príručka

(1)
  • Počet str.: 176
  • Typ súboru: PDF

KLV-15SR3E

© 2005 Sony Corporation

LCD Colour TV

2-632-370-13(1)
GB
DE
NL
PT
NO

LCD Colour TV KLV-15SR3E

Printed in Taiwan

KLV-15SR3E

Operatin
g
Instructions
Before operating the TV, please read the “Safety
Information” section of this manual.
Retain this manual for future reference.
Bedienun
g
sanleitun
g
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Fernsehgeräts bitte
den Abschnitt „Sicherheitsinformationen“ in dieser
Anleitung. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren
Nachschlagen auf.
Gebruiksaanwijzing
Alvorens de televisie te gebruiken, dient u de paragraaf
met "Veiligheidsinformatie" in deze handleiding te lezen.
Bewaar deze handleiding zodat u deze in de toekomst kunt
raadplegen.
Manual de Instru
ç
ões
Antes de utilizar o televisor, por favor leia a secção
“Informação sobre segurança” deste manual. Guarde este
manual para futuras consultas.
Bruksanvisning
r du bruker TVen, må du lese gjennom avsnittet
"Sikkerhet" i denne håndboken. Ta vare på håndboken for
fremtidig referanse.

Máte otázku týkajúcu sa Sony KLV-15SR3E?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Sony KLV-15SR3E od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Sony KLV-15SR3E vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Obsah

Tu si zobrazte bezplatne Sony KLV-15SR3E príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Sony KLV-15SR3E vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Sony
Model KLV-15SR3E
Výrobok LCD TV
Jazyk Angličtina
Typ súboru PDF

Najčastejšie otázky

Nižšie nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa Sony KLV-15SR3E.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku