Trio Lighting Carree príručka

(1)
 • 230V~50Hz
  4 x LED / 3.6W
  Art.-Nr.: 829310405Art.-Nr.: 829310405
  Art.-Nr.: 829310405
  WEEE:78273666
  Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!
  Pozor! Než začnete provádět montážní práce, přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
  Attention ! Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité !
  Warning! Before assembling, please read carefully the safety instructions!
  Flgyelem! A szerelési munkák megkezdésė előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!
  Let op! Lees voordat u met de montage begint eerst de veiligheidsinstructies zorgvuldig door!
  Uwaga! Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!
  Dikkat! Montaja baºlamadan önce güvenlik talimatnamesini titizlikle okuyunuz!
  Внимание! До начала монтажных рабт внимательно прочтите эти указания ло технике безопасности!
  OBS! Inden påbegyndelse af montagearbejderne bedes De læse sikkerhedshenvisningerne opmæ rksomt!
  Atención! Antes de comencar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!
  Προσοχή! Πριν την διεξαγωγή της συναρμολόγησης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας!
  Let op! Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint!
  Advarsel! Les sikkerhetsinformasjonen nøye før du monterer produktet!
  Attenzione! Prima di istallare leggere attentamente I’arriso di sicurezza!
  Dėmesio! Norėdami saugiai ir teisingai sumontuoti šviestuv vadovaukitės šia instrukcija!
  Pozor! Prosim,da pred zacetkom montaze,zaradi varnosti preberete vas navodila,ki so prilozena!
  Cuidado! Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentemente os avisos de segurança.
  Pozor! Prije početka montaže molimo pozorno pročitajte sigurnosne naputke!
  OBS! Läs säkerhetsanvisningama noga innan du börjar med monteringsarbetena!
  Atenţiune! A se citi cu atenţie îndicaţiile privind siguranţa, înainte de începerea montării!
  BΗИMaHИe! ΠpeДИ Дa 3aпoцнeтe paботите по монтaжа пpoчeTeTe BHиMaTeתHo yпbTBaHиeTo 3a бe3oпacHocT!
  Huomio! Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti!
  Pozor! Pred tým ako začnete robit’ montážne práce, prečίtajte si dôkladne bezpečnostné pokyny!
  DE
  CZ
  FR
  GB
  HU
  BE
  PL
  TR
  RU
  DK
  ES
  GR
  NL
  NO
  IT
  LT
  SI
  PT
  HR
  SE
  RO
  BG
  FI
  SK
  正反面印刷 150×200mm
  L
  N
  3
  1
  2

Máte otázku týkajúcu sa Trio Lighting Carree?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Trio Lighting Carree od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Trio Lighting Carree vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Trio Lighting Carree príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Trio Lighting Carree vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Trio Lighting
Model Carree
Výrobok Led
Jazyk Slovenský, Maďarský, Angličtina, Holandský, Čínsky, Slovinský, Grécky, Rumunský, Fínsky, Ruský, Nórsky, Poľský, Dánsky, Švédsky, Taliansky, Španielsky, Francúzsky, Nemec, Chorvátsky
Typ súboru PDF

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2020 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.