Vitek WX-1103 príručka

(1)
 • Aparat de făcut nuci
  ATENŢIE!
  Aparatul nu este o jucărie! Copiii trebuie
  supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
  Citiţi cu atenţie ghidul de utilizare înainte de a
  folosi aparatul. Folosiţi aparatul doar în scopul
  pentru care a fost creat şi în conformitate cu
  această instrucţiune. Utilizarea greşită a aparatului
  poate duce la defectarea acestuia, cauzarea de
  prejudicii consumatorului sau proprietăţii lui.
  Acest aparat nu este destinat pentru folosire
  de către copii. Aparatul poate folosit de copii
  EXCLUSIV sub controlul persoanei responsabile
  cu securitatea lor, în cazul în care li se dau
  instrucţiuni corespunzătoare şi clare cu privire
  la folosirea sigură a aparatului şi despre riscurile
  care pot apărea în caz de folosire inadecvată a
  aparatului.
  DESCRIERE
  1.
  Clichet
  2.
  Formă superioară
  3.
  Indicator conectare la reţea
  4.
  Indicator gata de utilizare
  5.
  Formă inferioară
  6.
  Mănuşi de protecţie
  Atenţie!
  Pentru o protecţie suplimentară, sfătuim instalaţi
  un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul
  electric. Acest RCD trebuie acţioneze la o intensitate
  reziduală maximă de 30 mA, pentru instalare cereţi sfatul
  instalatorului.
  MĂSURI NECESARE DE SIGURANŢĂ
  Înainte de folosirea aparatului de făcut vafe citiţi cu atenţie
  ghidul de utilitare şi păstraţi-l pe întreaga durată de
  funcţionare a aparatului. Utilizaţi aparatul doar în scopurile
  menţionate în acest ghid. Utilizarea greşită a aparatului
  poate duce la defectarea acestuia sau cauzarea
  prejudiciilor consumatorului sau proprietăţii acestuia.
  Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu
  aparatul.
  Acest aparat nu este destinat pentru folosire de către
  copii sau persoane cu dezabilităţi decât în cazul în
  care li se dau instrucţiuni corespunzătoare şi clare
  cu privire la folosirea sigură a aparatului şi despre
  riscurile care pot apărea în caz de folosire inadecvată
  de către persoana responsabilă de siguranţa lor.
  Din motive de siguranţă a copiilor nu lăsaţi pungile
  de polietilenă, folosite în calitate de ambalaj fără
  supraveghere.
  Atenţie! Nu permiteţi copiilor se joace cu pungile de
  polietilenă sau pelicula. Pericol de asxiere!
  Înainte de a porni aparatul asiguraţi-vă tensiunea
  de funcţionare a acestuia corespunde cu tensiunea
  reţelei electrice.
  Cordonul de alimentare este prevăzut cu şă de
  standard european; conectaţi doar la o priză prevăzută
  cu pământare.
  Pentru a evita producerea unui incendiu nu folosiţi
  piese intermediare atunci când conectaţi aparatul la
  priza electrică.
  Nu folosiţi aparatul în afara încăperilor.
  Niciodată nu lăsaţi aparatul funcţioneze
  nesupravegheat.
  Poziţionaţi aparatul pe o suprafaţă plană, fermă şi
  termorezistentă în aşa fel, încât accesul la priza de
  reţea să nu e blocat.
  Folosiţi aparatul doar în încăperi bine ventilate.
  Pentru a evita aprinderea nu poziţionaţi aparatul în
  apropiere de perdele şi draperii şi nu îl acoperiţi în
  timpul funcţionării.
  Aveţi grijă: în timpul funcţionării corpul aparatului se
  încălzeşte puternic, nu atingeţi suprafeţele erbinţi.
  Aveţi grijă la aburii emişi din spaţiile dintre formele de
  lucru, ţi prudenţi, nu aduceţi mâinile şi nu poziţionaţi
  alte părţi deschise ale corpului pe marginea formelor
  de lucru pentru a evita arsurile.
  ATENŢIE! Scoateţi nucile imediat după preparare,
  dacă nucile se aă un timp îndelungat în aparatul pus
  în funcţiune acestea se pot aprinde.
  Niciodată nu extrageţi alimentele din aparat cu obiecte
  ascuţite, acestea pot deteriora învelişul anti-aderent al
  formelor de lucru.
  Nu mutaţi aparatul până acesta nu se va răci complet.
  Deconectaţi aparatul de la reţea înainte de curăţare,
  sau dacă nu îl folosiţi.
  Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste
  masă, feriţi de contactul cu suprafeţele erbinţi sau
  muchiile ascuţite ale mobilierului de bucătărie.
  Aparatul se scoate din priză trăgând de şă şi nu de
  cablul de alimentare.
  Nu atingeţi şa cablului de alimentare cu mâinile ude.
  Nu folosiţi aparatul lângă chiuveta de bucătărie, nu
  expuneţi la umiditate.
  Pentru a nu electrocuta nu introduceţi cablul de
  alimentare, şa sau aparatul în apă sau alte lichide.
  Dacă acest lucru s-a întâmplat NU ATINGEŢI aparatul,
  deconectaţi-l imediat de la reţeaua electrică şi numai
  după aceasta scoateţi-l din apă. Apelaţi la un centru
  service autorizat pentru vericarea sau reparaţia
  aparatului.
  Periodic vericaţi integritatea cablului de alimentare
  şi a şei.
  Nu utilizaţi aparatul dacă este deteriorată şa, cablul
  de alimentare, dacă există nereguli în funcţionare,
  sau acesta a căzut de la înălţime. Nu reparaţi singuri
  aparatul. Pentru probleme de reparaţie apelaţi la un
  centru service autorizat.
  APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI CASNIC
  ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
  1.
  În cazul în care aparatul a fost transportat sau păstrat
  la temperaturi scăzute este necesară ţinerea acestuia
  la temperatura camerei cel puţin două ore.
  2.
  Înainte de a porni aparatul asiguraţi-vă tensiunea
  din reţeaua electrică corespunde cu tensiunea de
  funcţionare înscrisă pe aparat.
  3.
  Ştergeţi învelişul anti-aderent cu o cârpă umedă sau
  cu un burete, după care ştergeţi cu o cârpă uscată.
  4.
  La prima utilizare a aparatului aplicaţi o cantitate mică
  de ulei vegetal pe învelişul anti-aderent al formelor
  de lucru (2, 5) şi distribuiţi-l, excesul înlăturaţi cu un
  şerveţel de hârtie. Închideţi aparatul şi introduceţi şa
  cablului de alimentare în priză pentru 5-10 minute,
  după care opriţi aparatul.
  5.
  Aşteptaţi până formele de lucru (2, 5) se vor răci
  complet şi înlăturaţi restul de ulei vegetal.
  Remarcă: La prima utilizare a aparatului elementele de
  încălzire ard, poate apărea puţin fum şi un miros specic.
  Acest lucru este normal şi nu prezintă un defect.
  UTILIZAREA APARATULUI
  1.
  Ungeţi cu puţin ulei învelişul anti-aderent al formelor
  de lucru (2, 5).
  2.
  Introduceţi şa cablului de alimentare în priză,
  indicatorul conectării la reţea (3) se va aprinde
  formele de lucru (2,5) vor începe să se încălzească.
  3.
  La atingerea temperaturii setate se va aprinde
  indicatorul gata de utilizare (4), puteţi începe
  prepararea nucilor.
  4.
  Îmbrăcaţi mănuşile termoizolante de protecţie (6).
  5.
  Ridicaţi clichetul (1) şi deschideţi forma superioară (2).
  Atenţie! Nu apucaţi forma de lucru (2) cu mâinile
  neprotejate, apucaţi numai de clichet (1). Formele de lucru
  (2, 5) se încălzesc în timpul funcţionării.
  6.
  Turnaţi cu grijă cantitatea necesară de aluat lichid
  preparat în prealabil (vedeţi reţetele) în adâncitura
  formei inferioare (5).
  7.
  Coborâţi forma superioară (2) şi xaţi-o până la clicul
  clichetului (1).
  Atenţie!
  În caz de depăşire a cantităţii necesare de aluat
  acesta se va scurge peste marginile adânciturilor
  din forma inferioară (5), în acest caz este necesar
  înlăturat excesul de aluat şi închideţi complet
  formele (2, 5).
  Aveţi grijă la aburii emişi din spaţiile dintre formele de
  lucru, ţi prudenţi, nu aduceţi mâinile şi nu poziţionaţi
  alte părţi deschise ale corpului pe marginea formelor
  de lucru pentru a evita arsurile.
  În timpul funcţionării indicatorul (4) se va stinge şi
  se va aprinde semnalizând despre faptul că este
  menţinută temperatura setată a formelor de lucru
  (2, 5).
  8.
  Aproximativ peste 3-4 minute vericaţi gradul de
  pregătire al nucilor, ridicând forma superioară (2),
  ţineţi de clichet (1). Dacă nucile nu sunt gata, atunci
  închideţi aparatul şi aşteptaţi o vreme.
  9.
  De îndată ce aluatul capătă o culoare aurie extrageţi
  cu grijă nucile preparate folosind o spatulă de plastic
  sau de lemn.
  ATENŢIE! Scoateţi nucile imediat după preparare, dacă
  nucile se aă un timp îndelungat în aparatul pus în
  funcţiune acestea se pot aprinde.
  Remarcă:
  Timpul de preparare al nucilor poate varia în funcţie
  de ingredientele folosite.
  Nu folosiţi obiecte ascuţite sau metalice (cuţite,
  spatule metalice etc.) pentru a scoate nucile din formă,
  acest lucru poate duce la deteriorarea învelişului anti-
  aderent al formelor (2, 5).
  10.
  Ungeţi cu puţin ulei vegetal formele de lucru (2, 5)
  înainte de a prepara o nouă porţie de nuci.
  11.
  După utilizare deconectaţi aparatul prin scoaterea
  şei de alimentare din priză. Lăsaţi aparatul deschis
  şi permiteţi-i să se răcească.
  CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
  Atenţie! Pentru a nu vă electrocuta nu scufundaţi aparatul
  în apă sau alte lichide.
  Deconectaţi aparatul de făcut nuci prin scoaterea şei
  de alimentare din priză.
  Permiteţi aparatului se răcească complet, pentru
  aceasta se recomandă să ridicaţi forma superioară (2).
  Înlăturaţi resturile de aluat, ştergeţi învelişul anti-
  aderent cu o cârpă umedă folosind un agent de
  curăţare delicat, după care ştergeţi cu o cârpă uscată.
  Nu folosiţi pentru curăţare substanţe abrazive sau
  bureţi metalici, acestea pot deteriora învelişul anti-
  aderent din interior şi suprafaţa exterioară a aparatului.
  Pentru a înlătura resturile de aluat folosiţi o perie
  moale.
  PĂSTRARE
  Curăţaţi aparatul înainte de depozitare.
  Înfăşuraţi cablul de alimentare.
  Păstraţi aparatul la un loc uscat şi răcoros, inaccesibil
  pentru copii.
  EXEMPLE DE REŢETE PENTRU NUCI
  Nuci din aluat de tartă
  Ingrediente:
  300 g de făină
  200 g de unt
  100 g zahăr
  1 ou
  sare pe vârf de cuţit
  lapte condensat ert pentru umplutură
  Bateţi untul de temperatura camerei până nu se va
  înălbi.
  Adăugaţi zahărul, bateţi.
  Introduceţi ingredientele rămase, mestecaţi bine.
  Turnaţi o cantitate mică de aluat în adânciturile formei
  inferioare (5).
  Coaceţi jumătăţile de nuci până la culoarea aurie.
  Răciţi jumătăţile de nuci preparate, nivelaţi marginile
  cu cuţitul.
  Umpleţi jumătăţile de nuci cu lapte condensat ert,
  uniţi jumătăţile.
  Nuci clasice
  Ingrediente:
  3 ouă
  200 g de unt de temperatura camerei
  150 g de zahăr
  3 pahare de făină (pahar de 200 ml)
  sare pe vârf de cuţit
  0,5 linguriţe de praf de copt
  Pentru umplutură:
  1,5-2 borcane de lapte condensat fiert pentru
  umplutură
  nuci prăjite (la dorinţă)
  Mestecaţi toate ingredientele.
  Coaceţi jumătăţile de nuci până la culoarea aurie.
  Răciţi jumătăţile de nuci preparate, nivelaţi marginile
  cu cuţitul.
  Umpleţi jumătăţile de nuci cu nucă şi lapte condensat
  ert, uniţi jumătăţile.
  CONŢINUT PACHET
  Aparat de făcut nuci – 1 buc.
  Mănuşi de protecţie mărime mare – 1 pereche
  Mănuşi de protecţie mărime mică – 1 pereche
  Instrucţiune – 1 buc.
  SPECIFICAŢII TEHNICE
  Tensiune de alimentare: 220-240 V ~ 50/60 Hz
  Putere: 1300–1500 W
  Producătorul îşi rezervă dreptul modice caracteristicile
  aparatelor fără preaviz.
  Durata de funcţionare a aparatului – 3 ani.
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat, ru-
  găm adresaţi la distribuitorul regional sau la com-
  pania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de
  garanţie se realizează cu condiţia prezentării bonului de
  plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă
  cumpărarea produsului dat.
  Acest produs corespunde cerinţelor EMC,
  întocmite în conformitate cu Directiva
  89/336/EEC i Directiva cu privire la electro-
  securitate/joasă tensiune (73/23 EEC).
  romÂnĂ/ Moldovenească
  6
  Жаңғақ тәрізді вафли пісіруге арналған ыдыс
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
  Құрылғы балалардың ойыншығы емес!
  Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
  Құрылғыны пайдалану алдында пайдалану
  бойынша нұсқаулықпен зейін қойып
  танысыңыз. Құрылғыны берілген нұсқаулықта
  көрсетілгендей, тікелей міндеті бойынша ғана
  пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау
  оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның
  мүлкіне зиян әкелуі мүмкін.
  Берілген құрылғы балалардың пайдалануына
  арналмаған. Құрылғыны балалардың
  пайдалануы, олардың қауіпсіздігі үшін жауап
  беретін тұлғамен балаларға құрылғыны қауіпсіз
  пайдалану және оны дұрыс пайдаланбаған кезде
  пайда бола алатын қауіптер туралы толық және
  түсінікті нұсқаулықтар берілген жағдайда, осы
  тұлғаның ЕРЕКШЕ бақылауымен рұқсат етіледі.
  Сипаттамасы
  1.
  Ілгек
  2.
  Жоғарғы қалып
  3.
  Іске қосылу көрсеткіші
  4.
  Пісу көрсеткіші
  5.
  Төменгі қалып
  6.
  Қорғаныс қолғап
  Назар аударыңыз!
  Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі
  қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу құрылғысын
  (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын номиналды іске қосылу
  тоғымен орнатқан дұрыс, орнатқан кезде маманға
  хабарласыңыз.
  ҚАЖЕТТІ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
  Құрылғыны пайдалану алдында пайдалану бойынша
  басшылықты зейін қойып оқып шығыңыз. Берілген
  нұсқаулықта көрсетілгендей, құрылғыны тек оның тікелей
  міндеті бойынша ғана пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс
  пайдаланбау оның сынуына әкелуі, пайдаланушыға
  немесе оның мүлігіне зиян келтіруі мүмкін.
  Құрылғыны балаларға ойыншық ретінде пайдалануға
  рұқсат етпеңіз.
  Берілген құрылғы балаларға және мүмкіндіктері
  шектеулі адамдарға, егер олардың қауіпсіздігі
  үшін жауап беретін тұлғамен құрылғыны қауіпсіз
  пайдалану және оны дұрыс пайдаланбаған кезде
  пайда болатын қауіптер туралы сәйкес және оларға
  түсінікті нұсқаулықтар берілген болмаса пайдалануға
  арналмаған.
  Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде
  пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз
  қалдырмаңыз.
  Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен қаптармен
  немесе пленкамен ойнауға рұқсат етпеңіз.Баланың
  тұншығу қаупі бар!
  Іске қосу алдында электр желісіндегі кернеу, құрылғы
  корпусында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне
  көз жеткізіңіз.
  Желілік бау «евроайыртетікпен» жабдықталған; оны
  сенімді жерлендіру түйіспесі бар ашалыққа қосыңыз.
  Өрттің пайда болу тәуекеліне жол бермеу үшін,
  құрылғыны электр ашалығына қосақна кезде
  ауыстырғыштарды пайдаланбаңыз.
  Аспапты бөлмелерден тыс пайдаланбаңыз.
  Ешқашан жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз
  қалдырмаңыз.
  Құрылғыны түзу тұрақты жылуға төзімді бетте,
  желілік ашалыққа еркін жетуге болатын етіп
  орналастырыңыз.
  Құрылғыны жақсы желдетісі бар жерлерде
  пайдаланыңыз. Тұтануға жол бермеу үшін ешбір
  жағдайда құрылғыны перделердің қасында
  орналастырмаңыз және оны жұмыс уақытында
  бүркеп жаппаңыз.
  Сақ болыңыз: жұмыс істеу уақытында құрылғы
  корпусы қатты қызады, ыстық беттерге қолыңызды
  тигізбеңіз.
  Жұмыс қалыптары арасындағы саңылаулардан
  будың шығуынан сақтаныңыз, абайлықты сақтаңыз,
  күйіктерге жол бермеу үшін жұмыс қалыптарының
  шеттеріне қолыңызды таямаңыз және дененің басқа
  ашық бөліктерін жақын ұстамаңыз.
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жаңғақтар піскеннен кейін
  бірден шығарыңыз, тағамдар іске қосылған аспапта
  көп уақыт бойы орналасқанда олар тұтануы мүмкін.
  Ешқашан вафли пісіруге арналған ыдыстан азық-
  түлікті өткір заттармен шығармаңыз, бұл күюге қарсы
  қабатты бүлдіруі мүмкін.
  Аспап толық суығанға дейін, оны орнынан
  қозғамаңыз.
  Құрылығыны тазалау алдында, сонымен қатар
  сіз оны пайдаланбаған жағдайларда желіден
  ажыратылуы керек.
  Желілік баудың үстелден салбырауына, сонымен
  қатар оны асханалық жиһаздың ыстық беттерімен,
  және өткір шеттерімен жанасуына жол бермеңіз.
  Желілік баудың айыртетігін ашалықтан суырғанда
  баудан тартпаңыз, ал қолыңызбен айыртетіктен
  ұстаңыз.
  Желілік баудың айыртетігін су қолмен ұстамаңыз.
  Құрылғыны асханалық қолжуғыштың тікелей
  қасында пайдаланбаңыз, ылғадың әсерін тигізбеңіз.
  Электр тоғы соққысына жол бермеу үшін желілік
  бауды, желілік айыртетікті немесе аспаптың өзін
  суға немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз. Егер
  мұндай жағдайда, аспапты ҰСТАМАҢЫЗ, оны
  электр желісінен ажыратыңыз және содан кейін ғана
  аспапты судан шығаруға болады. Аспапты тексеру
  немесе жөндеу үшін туындыгергес қызмет көрсету
  орталығына хабарласыңыз.
  Желілік бау мен айыртетіктің тұтастығын мезгілімен
  тексеріп тұрыңыз.
  Құрылғыны желілік айыртетік немесе бау бүлінген
  кезде, егер ол іркілістермен жұмыс істесе, сонымен
  қатар ол құлағаннан кейін пайдалануға тыйым
  салынады. Құрылғыны өз бетіңізбен жөндеуге
  тырыспаңыз. Барлық жөндеу сұрақтары бойынша
  туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына
  хабарласыңыз.
  ҚҰРЛЫҒЫНЫ ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
  АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
  1.
  Құрылғыны төмен температура жағдайында
  тасымалдау немесе сақтау кезінде оны бөлме
  температурасында екі сағаттан кем емес уақыт
  бойы ұстау керек.
  2.
  Іске қосу алдында, электр желісіндегі кернеу,
  құрылғы корпусындағы кернеуге сәйкес келетіне көз
  жеткізіңіз.
  3.
  Күюге қарсы қабатты дымқыл матамен немесе
  ысқышпен, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
  4.
  Аспапты бірінші рет пайдалану алдында өсімдік
  майының біршама көлемін жұмыс қалыптарының
  (2, 5) күюге қарсы қабатына құйыңыз және оны
  жағыңыз, артығын қағаз сүлгімен жойыңыз, аспапты
  жабыңыз және баудың айыртетігін ашалыққа 5-10
  минутқа қосыңыз, содан кейін ажыратыңыз.
  5.
  Вафли пісіруге арналған ыдыс жұмыс қалыптарының
  (2, 5) толық салқындауын күтіңіз және өсімдік
  майының қалдықтарын жойыңыз.
  Ескерту: Аспапты біріші рет іске қосқанда қыздырғыш
  элементтер күйеді, сол кезде біршама түтін және
  ерекше иіс пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс
  және ақаулық болып табылмайды.
  ЖАҢҒАҚ ТӘРІЗДІ ВАФЛИ ПІСІРУГЕ АРНАЛҒАН
  ЫДЫСТЫ ПАЙДАЛАНУ
  1.
  Жұмыс қалыптарының (2, 5) күюге қарсы қабатын
  маймен сәл майлаңыз.
  2.
  Желілік айыртетікті ашалыққа, сол кезде желіге қосу
  көрсеткіші (3) жанады, жұмыс қалыптары (2, 5) қыза
  бастайды.
  3.
  Белгіленген температураға жеткенде пісу көрсеткіші
  (4) жанады, содан кейін вафли пісіруге кірісуге
  болады.
  4.
  Термотұрақты қорғаныс қолғаптарын (6) киіңіз
  5.
  Ілгекті (1) көтеріңіз және жоғарғы қалыпты (2)
  ашыңыз.
  Назар аударыңыз! Жұмыс қалыбын (2) қорғалмаған
  қолмен ұстамаңыз, ілгектен (1) ғана ұстаңыз. Жұмыс
  қалыптары (2, 5) жұмыс уақытында қызады.
  6.
  Алдын-ала жасалған сұйық қамырдың (Дайындау
  әдістерінің мысалдарын қар.) қажетті көлемін
  төменгі қалыптың (5) ойығына құйыңыз.
  7.
  Жоғарғы қалыпты (2) жабыңыз, оны ілгектің (1)
  шыртылына дейін бекітіңіз.
  Назар аударыңыз!
  Қамыр қажетті көлемінен асып кеткенде, ол
  төменгі (5) қалыптың төгілуі мүмкін, мұндай
  жағдайда қамырдың артығын алып тастау және
  қалыптарды (2, 5) толық қысу қажет.
  Жұмыс қалыптары арасындағы саңылаулардан
  будың шығуынан сақтаныңыз, абайлықты
  сақтаңыз, күйіктерге жол бермеу үшін жұмыс
  қалыптарының шеттеріне қолыңызды таямаңыз
  және дененің басқа ашық бөліктерін жақын
  ұстамаңыз.
  Жұмыс істеу уақытында көрсеткіш (4) жанады және
  сөнеді, жұмыс қалыптарының (2, 5) белгіленген
  температурасы сақталып тұрғандығы туралы
  белгі береді.
  8.
  Шамамен 3-4 минуттан кейін жоғарғы қалыпты (2)
  көтеріп, жаңғақтардың пісуін тексеріңіз, ілгектен
  ұстаңыз. Егер жаңғақтар піспесе, вафли пісіруге
  арналған ыдысты жабыңыз және біршама уақыт
  бойы күтіңіз.
  9.
  Қамыр сары түске боялғанда, пластик немесе
  ағаш қалақшаны пайдаланып, піскен вафлиді
  шығарыңыз.
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жаңғақтар піскеннен кейін
  бірден шығарыңыз, қамыр іске қосылған аспапта көп
  уақыт бойы орналасқанда олар тұтануы мүмкін.
  Ескерту:
  Жаңғақтарды пісіру пайдаланылатын құрамдас
  бөліктерге байланысты өзгеруі мүмкін.
  Вафлиді қалыптан шығару үшін үшкір немесе
  металл заттарды (пышақтарды, металл
  қалақшаларды және т.с.с.-ларды) пайдалануға
  болмайды, себебі бұл қалыптардың (2, 5) күюге
  қарсы қабатының бүлінуіне әкелуі мүмкін.
  10.
  Жаңғақтардың жаңа үлесін пісіру алдында, жұмыс
  қалыптарын (2, 5) өсімдік майымен сәл майлаңыз.
  11.
  Жаңғақтарды пісіруді аяқтап, аспапты сөндіріңіз, бұл
  үшін желілік баудың айыртетігін ашалықтан суыру
  керек. Аспапты ашық қалдырып, оған салқындауға
  уақыт беріңіз.
  ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ
  Назар аударыңыз! Электр тоғы соққысына
  жол бермеу үшін, құрылғыны суға немесе басқа
  сұйықтықтар салмаңыз.
  Желілік баудың айыртетігін ашалықтан суырап,
  құрылғыны желіден ажыратыңыз.
  Аспапқа толық салқындауға уақыт беріңіз, бұл үшін
  жоғарғы қалыпты (2) ашу ұсынылады.
  Қамыр қалдықтарын жойыңыз, жұмсақ жуғыш затты
  пайдаланып, дымқыл матамен күюге қарсы қабатты
  сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
  Тазалау үшін қажайтын заттарды және металл
  ысқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олармен
  аспаптың ішкі күюге қарсы қабатын немесе сыртқы
  келбетін бүлдіруге болады.
  Қамырдың қалдықтарын жою үшін жұмсақ қылшақты
  пайдаланыңыз
  САҚТАЛУЫ
  Аспапты сақтауға салу алдында, аспапты тазалауды
  орындаңыз.
  Қоректендіру бауын орап қойыңыз.
  Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың қолы
  жетпейтін жерде сақтаңыз.
  ЖАҢҒАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ҚАМЫРДЫ ДАЙЫНДАУ
  ӘДІСТЕРІНІҢ МЫСАЛДАРЫ
  Құмды қамырдан жасалғн жаңғақтар
  Құрамдас бөліктері:
  300 гр. ұн
  200 гр. сары май
  100 гр. қант
  1 жұмыртқа
  пышақтың ұшындағы тұз
  салындыға арналған пісірілген қоюландырылыған сүт
  Бөлме температурасындағы сары майды ағарғанға
  дейін бұлғаңыз.
  Қантты қосыңыз, бұлғаңыз.
  Қалған құрамдас бөліктерді салыңыз, жақсылап
  араластырыңыз.
  Қамырдың шағын бөлігін төменгі қалыптың (5)
  ойығына салыңыз.
  Жаңғақтардың жарты бөліктерін сары түске дейін
  пісіріңіз.
  Жағақтардың дайын жарты бөліктерін
  салқындатыңыз, пышақпен шеттерін түзеңіз.
  Жаңғақтардың жарты бөліктеріне піскен
  қоюландырылған сүтті толтырыңыз, жарты
  бөліктерді қосыңыз.
  Дәстүрлі жаңғақтар
  Құрамдас бөліктері:
  3 жұмыртқа
  200 г бөлме температурасындағы сары май
  150 г қант
  3 стакан ұн (стакан 200 мл)
  пышақтың ұшындағы тұз
  0,5 ш.қ. қопсытқыш
  Салынды үшін:
  1,5-2 банка піскен қоюландырылған сүт
  қуырылған жаңғақтар (қалауыңызша)
  Барлық құрамдас бөліктерді араластырыңыз.
  Жаңғақтардың жарты бөліктерін сары түске дейін
  пісіріңіз.
  Жағақтардың дайын жарты бөліктерін
  салқындатыңыз, пышақпен шеттерін түзеңіз.
  Жаңғақтардың жарты бөліктеріне жаңғақты және
  піскен қоюландырылған сүтті салыңыз, жарты
  бөліктерді қосыңыз.
  ЖАБДЫҚТАЛУЫ
  Жаңғақ тәрізді вафли пісіруге арналған ыдыс – 1 дн.
  Үлкен қорғаныс қолғаптар – 1 жұп
  Шағын қорғаныс қолғаптар – 1 жұп
  Нұсқаулық – 1 дн.
  ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
  Электрқорегі: 220-240 В ~ 50/60 Гц
  Қуаты: 1300–1500 Вт
  Өндіруші алдын-ала хабарлаусыз құрылғылардың
  сипаттамаларын өзгерту құқығын сақтайды.
  Аспаптың қызмет ету мерзімі – 3 жыл.
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер
  дилерден тек сатып алынған адамға ғана берiледi. Осы
  гарантиялық мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
  төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi қажет.
  Бұл тауар ЕМС жағдайларға сәйкес
  келедi негiзгi Мiндеттемелер 89/336/EEC
  Дерективаның ережелерiне енгiзiлген
  Төменгi Ережелердiң Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  5
  Орешница
  ВНИМАНИЕ!
  Устройство не является детской игрушкой!
  Не разрешайте детям играть с устройством.
  Перед использованием устройства вниматель-
  но ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
  Используйте устройство только по его прямому
  назначению, как изложено в данной инструкции.
  Неправильное обращение с устройством может
  привести к его поломке, причинению вреда поль-
  зователю или его имуществу.
  Данное устройство не предназначено для исполь-
  зования детьми. Использование устройства деть-
  ми допускается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО под контро-
  лем лица, отвечающего за их безопасность, при
  условии, что этим лицом детям даны полные и
  понятные инструкции о безопасном использова-
  нии устройства и тех опасностях, которые могут
  возникать при его неправильном использовании.
  ОПИСАНИЕ
  1.
  Защелка
  2.
  Верхняя форма
  3.
  Индикатор включения в сеть
  4.
  Индикатор готовности
  5.
  Нижняя форма
  6.
  Защитные перчатки
  Внимание!
  Для дополнительной защиты целесообразно в цепи пита-
  ния установить устройство защитного отключения (УЗО) с
  номинальным током срабатывания, не превышающим 30
  мА; для установки УЗО обратитесь к специалисту.
  НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  Перед использованием устройства внимательно прочи-
  тайте инструкцию и сохраняйте ее в течение всего сро-
  ка эксплуатации. Используйте устройство только по его
  прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
  Неправильное обращение с прибором может привести
  к его поломке, причинению вреда пользователю или его
  имуществу.
  Не разрешайте детям использовать устройство в
  качестве игрушки.
  Данное устройство не предназначено для использо-
  вания детьми и людьми с ограниченными возмож-
  ностями, если только лицом, отвечающим за их без-
  опасность, им не даны соответствующие и понятные
  им инструкции о безопасном использовании устрой-
  ства и тех опасностях, которые могут возникать при
  его неправильном использовании.
  Из соображений безопасности детей не оставляйте
  полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве
  упаковки, без присмотра.
  Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиле-
  новыми пакетами или упаковочной пленкой. Опасность
  удушья!
  Перед включением прибора в электрическую сеть
  убедитесь, что рабочее напряжение прибора соот-
  ветствует напряжению в сети.
  Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включайте ее
  в розетку, имеющую надежный контакт заземления.
  Во избежание риска возникновения пожара не
  используйте переходники при подключении устрой-
  ства к электрической розетке.
  Не используйте прибор вне помещений.
  Никогда не оставляйте работающий прибор без при-
  смотра.
  Размещайте устройство на ровной устойчивой тепло-
  стойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой
  розетке был свободным.
  Используйте устройство в местах с хорошей венти-
  ляцией. Во избежание возгорания ни в коем случае
  не размещайте устройство рядом с занавесками или
  шторами и не накрывайте его во время работы.
  Будьте осторожны: во время работы корпус прибора
  сильно нагревается, не дотрагивайтесь до горячих
  поверхностей.
  Остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабо-
  чими формами, соблюдайте осторожность, не подно-
  сите руки и не располагайте другие открытые участ-
  ки тела близко к краям рабочих форм во избежание
  получения ожогов.
  ВНИМАНИЕ! Вынимайте орешки сразу после приготов-
  ления, при длительном нахождении продуктов во вклю-
  ченном приборе может произойти их возгорание.
  Никогда не извлекайте продукты из орешницы остры-
  ми предметами, так как они могут повредить антипри-
  гарное покрытие рабочих форм.
  Не перемещайте прибор, пока он полностью не остыл.
  Отключайте устройство от сети перед чисткой или в
  случае, если вы им не пользуетесь.
  Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а
  также его контакта с горячими поверхностями, или
  острыми кромками кухонной мебели.
  При отключении вилки сетевого шнура из розетки не
  тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.
  Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.
  Не пользуйтесь устройством в непосредственной
  близости от кухонной раковины, не подвергайте его
  воздействию влаги.
  Во избежание удара электрическим током не погру-
  жайте сетевой шнур, сетевую вилку или сам прибор
  в воду или любые другие жидкости. Если это про-
  изошло, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к прибору, немедленно
  отключите его от электросети и только после этого
  достаньте прибор из воды. Обратитесь в авторизо-
  ванный (уполномоченный) сервисный центр для про-
  верки или ремонта прибора.
  Периодически проверяйте целостность электриче-
  ского шнура и сетевой вилки.
  Запрещается использовать устройство при повреж-
  дении сетевой вилки или шнура, если устройство
  работает с перебоями, а также после его падения. Не
  пытайтесь самостоятельно ремонтировать устрой-
  ство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авто-
  ризованный (уполномоченный) сервисный центр.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШ-
  НЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
  1.
  В случае транспортировки или хранения устройства
  при пониженной температуре необходимо выдер-
  жать его при комнатной температуре не менее двух
  часов.
  2.
  Перед включением убедитесь, что напряжение в
  электрической сети соответствует напряжению,
  указанному на корпусе устройства.
  3.
  Протрите антипригарное покрытие влажной тканью
  или губкой, после чего вытрите его насухо.
  4.
  Перед использованием прибора в первый раз на-
  несите небольшое количество растительного масла
  на антипригарное покрытие рабочих форм (2, 5),
  распределите масло по всей поверхности антипри-
  гарного покрытия, излишки масла удалите бумаж-
  ной салфеткой. Закройте прибор, вставьте вилку
  сетевого шнура в розетку на 5-10 минут, после чего
  отключите.
  5.
  Дождитесь полного остывания рабочих форм (2, 5) и
  удалите остатки растительного масла.
  Примечание: При первом использовании прибора на-
  гревательные элементы обгорают, при этом может по-
  явиться небольшое количество дыма и постороннего за-
  паха. Это допустимо и дефектом не является.
  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОРЕШНИЦЫ
  1.
  Слегка смажьте маслом антипригарное покрытие ра-
  бочих форм (2, 5).
  2.
  Вставьте вилку сетевого шнура в розетку, при этом
  загорится индикатор включения в сеть (3), рабочие
  формы (2, 5) начнут нагреваться.
  3.
  При достижении заданной температуры загорится
  индикатор готовности (4), теперь можно приступать к
  приготовлению орешков.
  4.
  Наденьте термостойкие защитные перчатки (6).
  5.
  Приподнимите защелку (1) и откройте верхнюю фор-
  му (2).
  Внимание! Не беритесь за рабочую форму (2) незащи-
  щенными руками, держитесь только за защелку (1). Рабо-
  чие формы (2,5) нагреваются во время работы.
  6.
  В углубления нижней формы (5) осторожно выложите
  требуемое количество заранее приготовленного те-
  ста (см. «Примерные рецепты орешков»).
  7.
  Опустите верхнюю форму (2) и зафиксируйте ее до
  щелчка защелки (1).
  Внимание!
  При превышении необходимого количества теста,
  оно будет выливаться за края углублений в нижней
  форме (5), в этом случае необходимо удалить излиш-
  ки теста и полностью сомкнуть формы (2, 5).
  Остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабо-
  чими формами, соблюдайте осторожность, не подно-
  сите руки и не располагайте другие открытые участ-
  ки тела близко к краям рабочих форм во избежание
  ожогов.
  Во время работы индикатор (4) будет гаснуть и заго-
  раться, сигнализируя о том, что поддерживается
  заданная температура рабочих форм (2, 5).
  8.
  Примерно через 3-4 минуты проверьте готовность
  орешков, приподняв верхнюю форму (2), при этом
  следует держаться за защелку (1). Если орешки не
  готовы, закройте устройство и подождите некоторое
  время.
  9.
  После того, как тесто приобретет золотистый цвет,
  аккуратно извлеките готовые орешки, используя пла-
  стиковую или деревянную лопаточку.
  ВНИМАНИЕ! Вынимайте орешки сразу после приготов-
  ления, при длительном нахождении теста во включенном
  приборе может произойти возгорание теста.
  Примечание:
  Время приготовления орешков может меняться в
  зависимости от используемых ингредиентов.
  Не используйте острые или металлические предметы
  (ножи, металлические лопаточки и т.д.), чтобы вынуть
  орешки из формы, так как это приведет к поврежде-
  нию антипригарного покрытия форм (2, 5).
  10.
  Перед приготовлением новой порции орешков слегка
  смазывайте растительным маслом рабочие формы (2, 5).
  11.
  По завершении выпечки орешков прибор следует
  отключить, вынув вилку сетевого шнура из розетки.
  Оставьте прибор открытым и дайте ему остыть.
  ЧИСТКА И УХОД
  Внимание! Во избежание удара электрическим током не
  погружайте устройство в воду или другие жидкости.
  Отключите устройство, вынув вилку сетевого шну-
  ра из розетки.
  Дайте прибору полностью остыть, для этого рекомен-
  дуется поднять верхнюю форму (2).
  Удалите остатки теста, протрите антипригарную
  поверхность влажной тканью, при необходимости
  используя мягкое моющее средство, а затем вытри-
  те насухо.
  Не используйте для чистки абразивные вещества или
  металлические мочалки, так как они могут повредить
  антипригарную или внешнюю поверхности прибора.
  Для удаления остатков теста используйте мягкую щетку.
  ХРАНЕНИЕ
  Перед тем, как убрать прибор на хранение, выполните
  чистку устройства.
  Смотайте шнур питания.
  Храните устройство в сухом прохладном месте, недо-
  ступном для детей.
  ПРИМЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОРЕШКОВ
  Орешки из песочного теста
  Ингредиенты:
  300 г муки
  200 г сливочного масла
  100 г сахара
  1 яйцо
  соль на кончике ножа
  варёное сгущённое молоко для начинки
  Сливочное масло комнатной температуры взбейте
  до белизны.
  Добавьте сахар, взбейте.
  Введите оставшиеся ингредиенты, тщательно пере-
  мешайте.
  Выложите небольшое количество теста в углубления
  нижней формы (5).
  Запеките половинки орешков до золотистого цвета.
  Готовые половинки орешков остудите, выровняйте
  края ножом.
  Наполните половинки орешков варёным сгущённым
  молоком, половинки соедините.
  Орешки классические
  Ингредиенты:
  3 яйца
  200 г сливочного масла комнатной температуры
  150 г сахара
  3 стакана муки (стакан 200 мл)
  соль на кончике ножа
  0,5 ч.л. разрыхлителя
  Для начинки:
  1,5-2 банки варёного сгущённого молока для начинки
  обжаренные орехи (по желанию)
  Смешайте все ингредиенты.
  Запеките половинки орешков до золотистого
  цвета.
  Готовые половинки орешков остудите,
  выровняйте края ножом.
  В половинки орешков положите орех и варёное
  сгущённое молоко, половинки соедините.
  КОМПЛЕКТАЦИЯ
  Орешница – 1 шт.
  Защитные перчатки большого размера – 1 пара
  Защитные перчатки малого размера – 1 пара
  Инструкция – 1 шт.
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц
  Мощность: 1300–1500 Вт
  Производитель оставляет за собой право изменять ха-
  рактеристики устройств без предварительного уведом-
  ления.
  Срок службы прибора – 3 года
  Данное изделие соответствует всем требуемым
  европейским и российским стандартам безопас-
  ности и гигиены.
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
  Сделано в Китае
  РУССКИЙ
  4
  Nussbäcker
  ACHTUNG!
  Das Gerät ist kein Spielzeug! Es ist nicht gestattet,
  das Gerät den Kindern als Spielzeug zu geben.
  Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der ersten
  Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch.
  Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß, wie
  es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.
  Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann
  zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen
  und materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.
  Dieses Gerät ist nicht für Gebrauch von
  Kindern geeignet. Dieses Gerät kann von
  Kindern AUSSCHLIEßLICH unter Aufsicht der
  Sicherheitsbeauftragten genutzt werden, falls
  diese Person den Kindern umfangreiche und
  verständliche Anweisungen über die sichere
  Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner
  falschen Nutzung gegeben hat.
  BESCHREIBUNG
  1.
  Sperre
  2.
  Obere Form
  3.
  Betriebskontrolleuchte
  4.
  Betriebsbereitschaftsanzeige
  5.
  Untere Form
  6.
  Schutzhandschuhe
  Achtung!
  Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-
  Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im
  Stromversorgungskreis aufzustellen. Wenden Sie sich
  dafür an einen Spezialisten.
  NOTWENDIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN
  Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der ersten
  Nutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese
  Betriebsanleitung während der ganzen Betriebszeit des
  Geräts. Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß,
  wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.
  Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner
  Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen
  Schaden beim Nutzer hervorrufen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als
  Spielzeug zu geben.
  Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten
  Personen nicht genutzt werden, außer wenn die
  Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, ihnen
  entsprechende und verständliche Anweisungen über
  sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner
  falschen Nutzung gibt.
  Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten,
  die als Verpackung verwendet werden, nie ohne
  Aufsicht.
  Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Folien
  nicht spielen. Erstickungsgefahr!
  Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts,
  dass die Netzspannung mit der Spannung Ihres Geräts
  übereinstimmt.
  Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausgestattet;
  schalten Sie diesen in die Steckdose mit sicherer
  Erdung ein.
  Zur Vermeidung der Feuergefahr benutzen Sie
  Übergangsstücke beim Anschluss des Geräts an die
  elektrische Steckdose nicht.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu nutzen.
  Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie
  unbeaufsichtigt.
  Stellen Sie das Gerät auf eine stabile hitzebeständige
  Oberfläche so auf, dass ein freier Zugang zur Steckdose
  gewährt wird.
  Benutzen Sie das Gerät nur in gut belüfteten Plätzen.
  Um die Feuergefahr zu vermeiden, stellen Sie das
  Gerät auf keinen Fall in der Nähe von Vorhängen oder
  Gardinen, bedecken Sie es während des Betriebs nicht.
  Seien Sie vorsichtig: während des Betriebs wird das
  Gerätegehäuse stark erhitzt, berühren Sie nie heiße
  Oberflächen des Geräts.
  Nehmen Sie Acht vor dem Dampfaustritt aus den
  Schlitzen der Formen, seien Sie vorsichtig, halten
  Sie Ihre Hände und andere offene Körperteile an den
  Rändern der Formen nicht zu nah, um Brandrisiko zu
  vermeiden.
  ACHTUNG! Nehmen Sie nussförmige Waffeln sofort
  nach der Zubereitung heraus, ihr längeres Bleiben
  im eingeschalteten Gerät kann zum ihren Anbrennen
  führen.
  Es ist nicht gestattet, fertige Waffeln aus dem
  Nussbäcker mit scharfen Gegenständen
  herauszunehmen, das kann zur Beschädigung der
  Antihaftbeschichtung der Formen führen.
  Stellen Sie das Gerät nicht um, bis es völlig kalt wird.
  Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz immer ab, wenn
  Sie es längere Zeit nicht nutzen.
  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch
  nicht frei hängt, sowie heiße Oberflächen oder scharfe
  Ränder der Küchenmöbel nicht berührt.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom
  Stromnetz am Netzkabel zu ziehen. Halten Sie den
  Stecker.
  Greifen Sie den Stecker des Netzkabels mit den nassen
  Händen nicht.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe vom
  Küchenwaschbecken zu nutzen und der Feuchtigkeit
  auszusetzen.
  Tauchen Sie das Netzkabel, den Netzstecker oder das
  Gerät selbst nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten,
  um das Stromschlagrisiko zu vermeiden. Falls das Gerät
  ins Wasser gefallen ist, BERÜHREN SIE ES NICHT, aber
  schalten Sie es sofort vom Stromnetz ab und danach
  holen Sie es aus dem Wasser. Um das Gerät überprüfen
  und reparieren zu lassen, wenden Sie sich an einen
  autorisierten Kundendienst.
  Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels und
  Netzsteckers von Zeit zu Zeit.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn das
  Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn
  Störungen auftreten und wenn es heruntergefallen
  ist. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu
  reparieren. Bitte wenden Sie sich an einen autorisierten
  Kundendienst, falls Probleme mit dem Gerät auftreten.
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT
  GEEIGNET
  Vor der ersten Inbetriebnahme
  1.
  Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen
  transportiert oder aufbewahrt wird, lassen Sie es vor
  der Nutzung bei der Raumtemperatur für nicht weniger
  als zwei Stunden bleiben.
  2.
  Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass
  die Spannung des Geräts mit der Netzspannung
  übereinstimmt.
  3.
  Wischen Sie die Antihaftbeschichtung mit einem
  feuchten Tuch oder einem Schwamm, danach trocknen
  Sie sie.
  4.
  Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts schmieren
  Sie die Antihaftbeschichtung der Formen (2, 5) mit
  kleiner Menge Pflanzenöl ein und verteilen Sie es
  gleichmäßig, entfernen Sie das Restpflanzenöl mit
  einem Papiertuch. Klappen Sie das Gerät zu und
  stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose für 5-10
  Minuten ein, danach schalten Sie das Gerät aus.
  5.
  Warten Sie ab, bis die Formen (2, 5) komplett abgekühlt
  werden und entfernen Sie Pflanzenölreste.
  Anmerkung: Verbrennung von Heizelementen beim ersten
  Einschalten des Geräts kann zur Entstehung des Rauchs
  oder eines fremden Geruches führen. Es ist normal und ist
  kein Defekt.
  Inbetriebnahme des Nussbäckers
  1.
  Schmieren Sie die Antihaftbeschichtung der Formen
  (2, 5) mit ein bisschen Pflanzenöl.
  2.
  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, dabei
  leuchtet die Betriebskontrolleuchte (3) auf, die Formen
  (2, 5) beginnen sich aufzuwärmen.
  3.
  Wenn die gewünschte Temperatur erreicht wird,
  leuchtet die Betriebsbereitschaftsanzeige (4)
  auf, danach können Sie mit der Zubereitung von
  nussförmigen Waffeln beginnen.
  4.
  Ziehen Sie die hitzebeständige Schutzhandschuhe (6)
  an.
  5.
  Heben Sie die Sperre (1) ab und machen Sie die obere
  Form (2) auf.
  Achtung! Greifen Sie die Form (2) mit ungeschützten
  Händen nicht, halten Sie nur die Sperre (1). Die Formen (2,
  5) können sich während des Betriebs erhitzen.
  6.
  Gießen Sie vorsichtig die notwendige Menge des
  vorher zubereiteten Teigs (siehe Beispiele der Rezepte)
  in die Aussparungen der unteren Form (5) ein.
  7.
  Lassen Sie die obere Form (2) herunter und fixieren Sie
  diese bis zum Einrasten der Sperre (1).
  Achtung!
  Falls Sie zu viel Teig nehmen, er kann der Aussparungen
  in der unteren Form (5) überfließen, in diesem Fall
  entfernen Sie den Teigüberschuss und drücken Sie die
  Formen (2, 5) zusammen.
  Nehmen Sie Acht vor dem Dampfaustritt aus den
  Spalten der Formen, seien Sie vorsichtig, halten Sie
  Ihre Hände und andere offene Körperteile an den
  Rändern der Formen nicht zu nah, um Brandrisiko zu
  vermeiden.
  Die Anzeige (4) wird erlöschen und aufleuchten, was
  bedeutet, dass die notwendige Temperatur der Formen
  (2, 5) erhalten wird.
  8.
  Prüfen Sie in 3-4 Minuten die Bereitschaft von
  nussförmigen Waffeln, indem Sie die obere Form (2)
  heben und die Sperre (1) halten. Falls nussförmige
  Waffeln noch nicht fertig sind, schließen Sie den
  Nussbäcker zu und warten Sie einige Zeit ab.
  9.
  Nachdem der Teig bräunlich wird, nehmen Sie fertige
  nussförmige Waffeln vorsichtig heraus, indem Sie eine
  Plastik- oder Holzschaufel benutzen.
  ACHTUNG! Nehmen Sie nussförmige Waffeln sofort
  nach der Zubereitung heraus, ihr längeres Bleiben im
  eingeschalteten Gerät kann zum ihren Anbrennen führen.
  Anmerkung:
  Die Zubereitungszeit der nussförmigen Waffeln ändert
  sich je nach den genutzten Zutaten ab.
  Es ist nicht gestattet, nussförmige Waffeln aus dem
  Nussbäcker mit scharfen oder Metallgegenständen
  (Messer, Metallschaufeln usw.) herauszunehmen, es
  kann zur Beschädigung der Antihaftbeschichtung der
  Formen (2, 5) führen.
  10.
  Streichen Sie die Formen (2, 5) mit Pflanzenöl vor der
  Zubereitung der nächsten Waffelportion aus.
  11.
  Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose nach
  der Beendigung der Zubereitung von nussförmigen
  Waffeln. Lassen Sie das Gerät offen stehen und
  abkühlen.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Achtung! Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser oder
  andere Flüssigkeiten, um das Stromschlagrisiko zu
  vermeiden.
  Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Netzstecker
  aus der Steckdose ziehen.
  Lassen Sie das Gerät komplett abkühlen, heben Sie
  dafür die obere Form (2).
  Entfernen Sie Teigreste, wischen Sie die
  Antihaftbeschichtung mit einem feuchten Tuch, nutzen
  Sie dabei ein weiches Reinigungsmittel, danach
  wischen Sie diese mit einem trockenen Tuch ab.
  Es ist nicht gestattet, Metallbürsten und Abrasivmittel für
  die Reinigung zu nutzen, weil die Antihaftbeschichtung
  oder das Aussehen des Geräts dadurch beschädigt
  werden können.
  Nutzen Sie eine weiche Bürste für die Entfernung von
  Teigresten.
  AUFBEWAHRUNG
  Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung
  wegpacken, lassen Sie es komplett reinigen.
  Wickeln Sie das Netzkabel ab.
  Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen und für
  Kinder unzugänglichen Ort auf.
  BEISPIELE VON REZEPTEN DER NUSSFÖRMIGEN
  WAFFELN
  Nussförmige Waffeln aus Mürbeteig
  Zutaten:
  300 g Mehl
  200 g Milchbutter
  100 g Zucker
  1 Eier
  eine Messerspitze Salz
  gekochte Kondensmilch als Füllung
  Schlagen Sie temperierte Milchbutter bis sie weiß ist.
  Geben Sie Zucker zu und schlagen.
  Geben Sie die Restzutaten zu und mischen Sie alles
  sorgfältig.
  Gießen Sie eine kleine Menge Teig in die Aussparungen
  der unteren Form (5) ein.
  Backen Sie die Hälften der nussförmigen Waffeln bis sie
  goldgelbe Farbe annehmen.
  Kühlen Sie fertige Hälften ab, richten Sie die Ränder
  mittels Messer aus.
  Füllen Sie die Hälften der nussförmigen Waffeln mit
  gekochter Kondensmilc
  h, binden Sie die Hälften
  zusammen.
  Traditionelle nussförmige Waffeln
  Zutaten:
  3 Eier
  200 g temperierte Milchbutter
  150 g Zucker
  3 Becher Mehl (200 ml Becher)
  eine Messerspitze Salz
  0,5 Teelöffel Quellmehl
  Für die Füllung:
  1,5-2 Dose gekochte Kondensmilch als Füllung
  geröstete Nüsse (nach Wunsch)
  Mischen Sie alle Zutaten.
  Backen Sie die Hälften der nussförmigen Waffeln bis sie
  goldgelbe Farbe annehmen.
  Kühlen Sie fertige Hälften ab, richten Sie die Ränder
  mittels Messer aus.
  Legen Sie die Nüsse und gekochte Kondensmilch in die
  Hälften der nussförmigen Waffeln ein und binden die
  Hälften zusammen.
  ZUBEHÖR
  Nussbäcker – 1 St.
  Große Schutzhandschuhe – 1 Paar
  Kleine Schutzhandschuhe – 1 Paar
  Bedienungsanleitung – 1 St.
  TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
  Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
  Leistung: 1300–1500 W
  Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design
  und technische Eigenschaften des Geräts ohne
  Vorbenachrichtigung zu verändern.
  Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man
  beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei
  beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Lauf-
  zeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die
  Quittung über den Ankauf vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht den
  Forderungen der elektromagnetischen Ver-
  träglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinie
  des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG
  über die Niederspannungsgeräte vorgese-
  hen sind.
  DEUTSCH
  3
  Nut maker
  ATTENTION!
  The unit is not a toy! Do not allow children to
  play with the unit.
  Read these instructions carefully before
  using the unit. Use the unit only for intended
  purposes, as it is stated in this manual.
  Mishandling the unit can lead to its breakage
  and cause harm to the user or damage to his/
  her property.
  This unit is not intended for usage by children.
  Children can use the unit ONLY under
  supervision of a person, who is responsible
  for their safety, and if they are given all the
  necessary instructions on safety measures
  and information about danger, which can be
  caused by improper usage of the unit.
  DESCRIPTION
  1. Clamp
  2. Upper form
  3. Power indicator
  4. Ready-to-cook indicator
  5. Lower form
  6. Protective gloves
  Attention!
  For additional protection it is reasonable to install a
  residual current device (RCD) with nominal operation
  current not exceeding 30 mA. To install RCD contact
  a specialist.
  NECESSARY SAFETY MEASURES
  Read this instruction manual carefully before using
  the unit and keep it for the whole operation period.
  Use the unit only for intended purposes, as it is stated
  in this manual. Mishandling the unit can lead to its
  breakage and cause harm to the user or damage to
  his/her property.
  Do not allow to children use the unit as a toy.
  This unit is not intended for usage by children
  or disabled persons unless they are given all
  the necessary instructions by a person who is
  responsible for their safety on safety measures
  and information about danger, that can be caused
  by improper usage of the unit.
  For children safety do not leave polyethylene
  bags, used as a packaging, unattended.
  Attention! Do not allow children to play with polyeth-
  ylene bags or packaging film. Danger of suffoca-
  tion!
  Before plugging the unit in make sure that unit
  operating voltage corresponds to the voltage of
  your mains.
  Power cord is equipped with euro plug ; plug it into
  the socket with reliable grounding contact.
  In order to avoid fire do not use adapters for
  plugging the unit in.
  Do not use the unit outdoors.
  Never leave the operating unit unattended.
  Place the unit on a flat, stable heat-resistant
  surface with free access to the mains socket.
  Install the unit in places with proper ventilation.
  To avoid fire do not place the unit near curtains or
  blinds and do not cover it during operation.
  Be careful: the unit body heats up strongly during
  operation, do not touch hot surfaces.
  Avoid steam output from gaps between the
  operating forms, be careful, do not bring your
  hands and do not place open parts of your body
  near the edges of the operating forms in order to
  avoid getting of burns.
  ATTENTION! Take the nut waffles out of the unit
  immediately after you made them. Keeping nut
  waffles in the operating unit for a long time can
  burn them.
  Never use sharp objects to take waffles out of the
  nut maker, it can damage the non-stick coating of
  the operating forms.
  Do not move the unit until it cools down completely.
  Unplug the unit before cleaning or when you do
  not use it.
  Do not let the power cord hang from the table or
  come in contact with hot surfaces or sharp edges
  of kitchen furniture.
  When unplugging the unit pull the plug but not
  cord.
  Do not touch the power plug with wet hands.
  Do not use the unit next to kitchen sink, do not
  expose it to moisture.
  In order to avoid electric shock do not immerse
  the power cord, the power plug or the unit itself in
  water or any other liquids. If it happened DO NOT
  TOUCH the unit, unplug it immediately and only
  after that you may take the unit out of water. Apply
  to the authorized service center for testing and
  repairing the unit.
  From time to time check power cord and plug
  integrity.
  You must not use the unit when the power plug or
  cord is damaged, when it malfunctions or after
  it was dropped. Do not try to repair the unit by
  yourself. Contact the authorized service center
  for all repair issues.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE
  ONLY
  BEFORE USING THE UNIT FOR THE FIRST TIME
  1. In case of unit transportation or storage at low
  temperature it is necessary to keep it for at least
  two hours at room temperature before switching
  on.
  2. Before switching on the unit, make sure that the
  mains voltage corresponds to the voltage speci-
  fied on the unit body.
  3. Clean the non-stick coating with a damp cloth or a
  sponge and then wipe it dry.
  4. Before using the unit for the first time, add a little
  vegetable oil on the non-stick coating of the op-
  erating forms (2, 5) and spread it over the whole
  surface, wipe the surplus oil with a paper cloth.
  Close the unit and insert the plug into the socket
  for 5-10 minutes, then unplug the unit.
  5. Wait until the operating forms (2, 5) cool down
  completely and remove the remains of vegetable
  oil.
  Note: While the first switching the heating elements
  burn, therefore occurrence of a small amount of
  smoke or foreign smell is possible. It is normal and is
  not a sign of malfunction.
  NUT MAKER USAGE
  1. Oil the non-stick coating of operating forms (2, 5)
  slightly.
  2. Insert the plug into the socket, the power indica-
  tor (3) will light up, the operating forms (2, 5) will
  start heating up.
  3. When the preset temperature is reached the
  ready-to-cook indicator (4) will light up, now you
  can start making nut waffles.
  4. Put on thermal protective gloves (6).
  5. Lift the clamp (1) and open the upper form (2).
  Attention! Do not touch the operating form (2) with
  bare hands, touch only the clamp (1). Operating
  forms (2, 5) get hot during use.
  6. Carefully pour out the required amount of the
  preliminarily made dough (see the Recipes exam-
  ples) into the cavities of the lower form (5).
  7. Move the upper form (2) down and fix it till the
  clamp (1) clicks.
  Attention!
  Excess dough can pour from the cavities of the
  lower (5) form, in this case it is necessary to
  remove the surplus dough and press the forms
  (2, 5) together.
  Beware of steam output from gaps between the
  operating forms, be careful, do not bring your
  hands and do not place open parts of your body
  near the edges of the operating forms in order to
  avoid getting of burns.
  During operation the indicator (4) will go out
  and light up again, showing that the preset
  temperature of the operating forms (2, 5) is
  maintained.
  8. Approximately in 3-4 minutes check the readi-
  ness of the nut waffles by lifting the upper form
  (2), holding the clamp (1). If the nut waffles are not
  ready, close the unit and wait for some time.
  9. When the dough gets gold color remove the ready
  nut waffles carefully using a plastic or a wooden
  spatula.
  ATTENTION! Take the nut waffles out of the unit im-
  mediately after you made them. Keeping nut waffles
  in the operating unit for a long time can burn them.
  Note:
  Cooking time can change depending on the
  ingredients used.
  Do not use sharp or metal objects (knives, metal
  spatulas etc.) to remove nut waffles from the
  forms, as it leads to damaging of the non-stick
  coating of forms (2, 5).
  10. Slightly grease the operating forms (2, 5) with oil
  before cooking a new portion of nut waffles.
  11. When you stop baking nut waffles, switch off the
  unit, removing the plug from the socket. Leave the
  unit opened and let it cool down.
  CLEANING AND CARE
  Attention! In order to avoid electric shock do not im-
  merse the unit in water or other liquids.
  Switch the unit off by unplugging the power cord
  plug from the socket.
  Let the unit cool down completely, it is
  recommended to open the upper form for this (2).
  Remove the remaining dough, clean the non-stick
  coating with a damp cloth, using a soft detergent
  if necessary, and wipe it dry.
  Never use abrasives or metal sponges for
  cleaning, as they can damage the non-stick
  coating or outer surface of the unit.
  Use a soft brush to remove the remaining dough.
  STORAGE
  Clean the unit before taking it away for storage.
  Wind the power cord.
  Keep the unit away from children in a dry cool
  place.
  EXEMPLARY RECIPES OF NUT WAFFLES
  Cookie dough nut waffle
  Ingredients:
  300 g. flour
  200 g. butter
  100 g. sugar
  1 egg
  pinch salt
  condensed milk for filling
  Whisk the room-temperature butter to whiteness.
  Add sugar and continue whisking.
  Add other ingredients and stir carefully.
  Pour a small amount of dough into the cavities of
  lower form (5).
  Bake till the nut waffle halves get gold color.
  Cool the ready nut waffle halves a bit and even the
  edges with a knife.
  Fill the halves with condensed milk and put them
  together.
  Traditional nut waffles
  Ingredients:
  3 eggs
  200 g. butter of room temperature
  150 g. sugar
  3 cups flour (1 cup - 200 ml)
  pinch salt
  0.5 teaspoons leaven
  For filling:
  1.5 - 2 cans of condensed milk for filling
  fried nuts (as desired)
  Mix all the ingredients.
  Bake till the nut waffle halves get gold color.
  Cool the ready nut waffle halves a bit and even the
  edges with a knife.
  Fill the halves with nuts and condensed milk and
  put them together.
  DELIVERY SET
  Nut maker –1 pc.
  Protective gloves, big size – 1 pair
  Protective gloves, small size – 1 pair
  Instruction manual –1 pc.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Power supply: 220-240 V ~ 50/60Hz
  Power: 1300–1500 W
  The manufacturer preserves the right to change the
  specifications of the unit without a preliminary notifi-
  cation.
  Unit operating life is 3 years.
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can be
  obtained from the dealer from whom the appliance
  was purchased. The bill of sale or receipt must be
  produced when making any claim under the terms of
  this guarantee.
  This product conforms to the EMC-Re-
  quirements as laid down by the Council Di-
  rective 89/336/EEC and to the Low Voltage
  Regulation (73/23 EEC)
  ENGLISH
  2
  WX-1103.indd 1 06.06.2012 12:06:36

Máte otázku týkajúcu sa Vitek WX-1103?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Vitek WX-1103 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Vitek WX-1103 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Vitek WX-1103 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Vitek WX-1103 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Vitek
Model WX-1103
Výrobok Vaflovač
Jazyk Engels, Duits, Italiaans, Russisch, Tsjechisch, Roemeens, Oekraïens
Typ súboru PDF
Technické detaily
Nelepiaci povrch Áno
Farba Pink,Yellow
Počet vaflí 12 wafle/waflí
Kontrolka Áno
Protišmykové podložky Áno
Indikátor pripravenosti Áno
Rukoväť so zámkom -
Základný materiál Termoplastik
Sila
Príkon 1500 W
Frekvencia vstupného striedavého napätia 50 - 60 Hz
Vstupné striedavé napätie 220 - 240 V

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2021 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.