Vogel's PFT 8520 príručka

Tu si zobrazte bezplatne Vogel's PFT 8520 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Vogel's PFT 8520 vlastníkom.

PFF 7020
PFF 7040
PFF 7060
PFT 8520
geprüfte
Sicherheit
(GB) Subject to printing errors and technical amendments.
(NL) Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.
(F) Sous réserve de fautes d’impression et de modifications techniques.
(D) Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung. Technische Änderungen vorbehalten.
(E) Reservados errores de imprenta y sujete a modificationes.
(I) Con riserva di modifiche techniche e di eventueli errori di stampa.
(P) Reserva-se a ocorrência de gralhas e de modificações técnicas.
(H) Nyomdahibák és technikai változtatások joga fenntartva.
(PL) Zastrzega się możliwość występowania błędów drukarskich i zmian technicznych.
(RUS) Vozmoøny oπibki pri pehati i texniheskie modifikacii.
0805005 / 01-2013
Mounting instructions
Montagevoorschrift
Instructions de montage
Montageanleitung
Guía de montaje
Istruzioni di montaggio
Instruções de montagem
Monteringsanvisning
Instrukcja montażu
Rekomendacii po ustanovke
2
PFF 7020
PFF 7020 PFF 7060
PFF 7020
PFF 7060
PFT 8520
PFT 8520
PFF 7040
PFF 7040
PFF 7060
2a
2b
3
1
FRONT BACK
PUC 2715
PUC 2718
PUC 2720
PFT 8520
PFF 7040
PFF 7060
100 mm
14 mm
PFF 7020 PFF8520

Máte otázku týkajúcu sa Vogel's PFT 8520?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Vogel's PFT 8520 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Vogel's PFT 8520 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Vogel's
Model PFT 8520
Výrobok Video projektor
EAN 8712285323904, 5055927897238, 5054484494669, 5054533494664
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Portugalský, Poľský, Maďarský, Chorvátsky
Skupina výrobkov Video projektory
Typ súboru PDF
Technické detaily
Farba Čierna
Maximálna váha (kapacita) 160kg
Ďalšie vlastnosti
Spôsob montáže Podlaha
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 13800g
Šírka 980mm
Hĺbka 826mm
Výška 148mm
Údaje o balení
Šírka balenia 1057mm
Hĺbka balenia 884mm
Výška balenia 214mm