Vogel's PFT 8520 príručka

Na tejto stránke nájdete Vogel's PFT 8520 príručku. Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte pokyny v tejto príručke na obsluhu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho ktoré nie sú zodpovedané v príručke, prosím, dajte nám vedieť akú máte otázku v časti riešenia problémov na spodnej strane tejto stránky.

Značka
Vogel's
Model
PFT 8520
Výrobok
EAN
8712285323904, 5055927897238, 5054484494669, 5054533494664
Jazyk
Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Portugalský, Poľský, Maďarský, Chorvátsky
Typ súboru
PDF
PFF 7020
PFF 7040
PFF 7060
PFT 8520
geprüfte
Sicherheit
(GB) Subject to printing errors and technical amendments.
(NL) Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.
(F) Sous réserve de fautes d’impression et de modifications techniques.
(D) Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung. Technische Änderungen vorbehalten.
(E) Reservados errores de imprenta y sujete a modificationes.
(I) Con riserva di modifiche techniche e di eventueli errori di stampa.
(P) Reserva-se a ocorrência de gralhas e de modificações técnicas.
(H) Nyomdahibák és technikai változtatások joga fenntartva.
(PL) Zastrzega się możliwość występowania błędów drukarskich i zmian technicznych.
(RUS) Vozmoøny oπibki pri pehati i texniheskie modifikacii.
0805005 / 01-2013
Mounting instructions
Montagevoorschrift
Instructions de montage
Montageanleitung
Guía de montaje
Istruzioni di montaggio
Instruções de montagem
Monteringsanvisning
Instrukcja montażu
Rekomendacii po ustanovke
2
PFF 7020
PFF 7020 PFF 7060
PFF 7020
PFF 7060
PFT 8520
PFT 8520
PFF 7040
PFF 7040
PFF 7060
2a
2b
3
1
FRONT BACK
PUC 2715
PUC 2718
PUC 2720
PFT 8520
PFF 7040
PFF 7060
100 mm
14 mm
PFF 7020 PFF8520

Máte otázku týkajúcu sa Vogel's PFT 8520?

Ak máte otázku týkajúcu sa Vogel's PFT 8520 neváhajte sa spýtať. Uistite sa, že ste váš problém jasne opísali tak, aby vám ostatní používatelia mohli poskytnúť správnu odpoveď.

Kúpiť súvisiace produkty:

Produktové špecifikácie

Technické detaily
Farba Čierna
Maximálna váha (kapacita) 160 kg
Ďalšie vlastnosti
Spôsob montáže Podlaha
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 13800 g
Šírka 980 mm
Hĺbka 826 mm
Výška 148 mm
Údaje o balení
Šírka balenia 1057 mm
Hĺbka balenia 884 mm
Výška balenia 214 mm